Informatie Architect | Den Haag

Sorry, deze opdracht voor Informatie Architect is niet meer beschikbaar.

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2023-98
Startdatum:
01-02-2023
Verwachte einddatum:
01-08-2023 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Indicatie uurtarief:


€ 98,00


Sluitingsdatum aanvraag:
25-01-2023 12:00
Contactpersoon Quest4:
Remco Blommesteijn
Telefoonnummer:
06-11355233
Opdrachtgever:
Quest4

Functieomschrijving Informatie Architect

Wij zijn namens het Ministerie van Economische Zaken op zoek naar een Informatie Architect op basis van 36 uur.

Het doel van de doelarchitectuur is het schetsen van een gewenst toekomstbeeld en een haalbaar verandertraject gericht op het bereiken van de doelstellingen van Open op Orde en de gerelateerde wetgeving (Wet open overheid, nieuwe Archiefwet). De scope van de architectuur wordt bepaald door de impact van de verandering. De scope van de opdracht omvat de kerndepartementen van EZK en LNV en de diensten en agentschappen die binnen de ministeries vallen. De zelfstandige bestuursorganen buiten het ministerie vallen buiten de scope van deze opdracht. Het doel is om in een doorlooptijd van ongeveer een jaar een doelarchitectuur te ontwikkelen die een beeld geeft van de huidige situatie, de essentiële kenmerken van de toekomstige situatie en een globaal beeld van de veranderopgave, zowel ten aanzien van de informatieverwerkende processen als de ICT-ondersteuning.

Achtergrond:
Als uitvloeisel van het Rijksbrede actieprogramma Open op Orde, opgestart naar aanleiding van de affaire rond de Kinderopvangtoeslag, is bij de Ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in 2021 een gezamenlijk programma Transparantie in Informatie gestart.

Het programma is onderverdeeld in vier actielijnen, conform het actieprogramma Open op Orde. De derde actielijn is Informatiesystemen. Het primaire doel van die actielijn is ervoor te zorgen dat het ICT-landschap van de ministeries de mogelijkheden biedt die nodig zijn om te voldoen aan de nieuwe eisen rondom openbaarmaking, digitale duurzaamheid en informatiebeheer, rekening houdend met de diversiteit aan soorten informatie.

Om hier voor de langere termijn goede plannen te kunnen ontwikkelen, hebben EZK/LNV behoefte aan een departementsbrede doelarchitectuur voor EZK en LNV, op het domein van de informatiehuishouding. Deze doelarchitectuur is breder dan alleen de ICT, deze moet ook kijken naar de veranderingen in werkwijze die het gevolg zijn van de wetgeving die op dit domein wordt doorgevoerd of in voorbereiding is en de kabinetsambities zoals verwoord in Open op Orde. Daarnaast dient te worden onderzocht welke synergie er is te halen uit onderlinge samenwerking tussen de dienstonderdelen van EZK en LNV bij het realiseren van deze veranderopgave.

Organisatie:
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een duurzaam, ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland. Ministerie van Economische Zaken, voor een duurzaam, ondernemend Nederland.

Eisen en wensen voor de functie Informatie Architect

Harde eisen:

 • Modelleringsexpertise: Archimate, ERD, UML;
 • Kennis en ervaring met Sparx Enterprise Architect of een vergelijkbaar architectuurtool;
 • Relevante ervaring met sturing op de informatievoorziening in complexe organisaties, bij voorkeur met architectuur als hulpmiddel;
 • Relevante opleiding in bestuurlijke informatica, informatiekunde of een vergelijkbare achtergrond op academisch niveau;
 • Ervaring met het coachen van medewerkers (3 Jaar).

Wensen:

 • Ruime ervaring in de rol van informatie-architect;
 • Affiniteit met het onderwerp informatiehuishouding;
 • Voldoende senioriteit om effectief architectuurkennis en -ervaring over te dragen aan anderen;
 • Ervaring met het zelfstandig plannen van activiteiten, het aansturen van activiteiten die door anderen worden verricht en met het verkrijgen van draagvlak voor beleidsstukken;
 • Ervaring binnen overheidsorganisaties;
 • Een pragmatische, resultaatgerichte houding;
 • In staat om hoofdzaken en bijzaken te onderscheiden;
 • Beschikt over organisatiesensitiviteit; Communicatief vaardig, mondeling, schriftelijk en visueel;
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving: Wet open overheid, Archiefwet 1995, Open op Orde, Wet hergebruik overheidsinformatie;
 • Goed in staat tot het schrijven van beleidsstukken aangaande het informatiebeleid.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Remco Blommesteijn bereikbaar op het nummer: 06-11355233. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2023-01-23 14:02:34

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden