Implementatie- en communicatieadviseur PLOOI | Den Haag

Sorry, deze opdracht is niet meer beschikbaar

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Medior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2022-0495
Startdatum:
16-05-2022
Verwachte einddatum:
15-05-2023 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
22-04-2022 10:00
Contactpersoon Quest4:
Remco Blommesteijn
Telefoonnummer:
06-11355233

Functieomschrijving

Na een lang wetgevingstraject is onlangs de Wet open overheid (Woo) aangenomen door het

parlement. Deze wet zal per 1 mei 2022 de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen. Een
belangrijk onderdeel van de Woo is de verplichting voor meer dan duizend overheidsorganisaties
om een aantal in de wet genoemde informatiecategorieën actief openbaar te maken. Dit betreft
niet alleen documenten die nu reeds in de Bekendmakingswet zijn opgenomen (zoals wet- en
regelgeving en officiële mededelingen), maar ook vergaderstukken van vertegenwoordigende
lichamen (zoals gemeenteraden), wetsontwerpen, adviezen, convenanten, onderzoeksrapporten,
jaarplannen, tal van beschikkingen, etc.
De verplichting tot deze ‘actieve openbaarmaking’ zal overigens niet op 1 mei 2022 al ingaan.

Defasering hiervoor wordt vastgelegd in een roadmap, die zal worden vastgelegd in lagere
regelgeving.Om het de burger makkelijker te maken om zijn weg te vinden in de miljoenen documenten die als
gevolg van deze wet door meer dan duizend overheidsorganisaties actief openbaar zullen worden
gemaakt, is enkele jaren geleden het initiatief PLOOI geboren: het Platform Open
Overheidsinformatie. PLOOI is oorspronkelijk gepositioneerd als een serviceproduct waarop
overheidsorganisaties vrijwillig zouden kunnen aansluiten. Documenten van de aangesloten
organisaties zouden via PLOOI doorzoekbaar en vindbaar moeten zijn.

Begin 2021 is de Woo echter gewijzigd. Mede naar aanleiding van de (kabinetsreactie op) het
rapport Ongekend onrecht van de parlementaire onderzoekscommissie Van Dam, is nu in wet
opgenomen dat het gebruik van PLOOI verplicht is voor de actieve openbaarmaking voor alle
overheden die het betreft.

De opgave waar PLOOI voor stond is daarmee in één keer vele malen groter geworden: er zullen
meer documenten moeten worden ontsloten, binnen een kortere termijn. Daarnaast zullen de ogen
van de buitenwereld meer op PLOOI zijn gericht: het succes van de Wet open overheid zal deels
worden afgemeten aan de bruikbaarheid van PLOOI voor de burger
– in al zijn hoedanigheden,
zoals consument, journalist, onderzoeker, activist, ambtenaar, politicus, etc.
De Implementatie Adviseur (AI) is onderdeel van het Implementatieteam. Het implementatieteam
zorgt voor het organisatorische koppelvlak tussen KOOP en de meer dan 1.000
overheidsorganisaties die aansluiten op PLOOI. Het Implementatieteam maakt een overzicht v an
die organisaties en stelt samen met de Product Owner Implementatie een strategie op voor het
aansluiten van die meer dan 1.000 organisaties op PLOOI.

Het Implementatieteam zorgt voor het maken van afspraken met de aanleverende organisaties
over hoe en wanneer zij aansluiten. Daarvoor stelt het Implementatieteam een stappenplan op.
Dat plan beschrijft wat organisaties moeten doen om zich voor te bereiden en aan te sluiten op
PLOOI.
Dat stappenplan beschrijft ook wat er daarvoor binnen KOOP gedaan moet worden.

Het Implementatieteam draagt bij aan het op de kaart zetten van PLOOI door het leveren van een
bijdrage aan de communicatiestrategie, het opstellen van een communicatieplan voor de
implementatie en de operationele uitvoering van dat communicatieplan.

Daarbij hoort ook het uitdragen van PLOOI door het organiseren van informatiebijeenkomsten,
digitale en fysieke gebruikersbijeenkomsten en het opzetten en uitvoeren van
marketingcampagnes voor organisaties die aansluiten op PLOOI, hun (software) leveranciers en
andere stakeholders.

 

Taken en verantwoordelijkheden:
1.Draagt bij aan het opstellen van de communicatiestrategie van de opdrachtgever, het
opstellen van een communicatieplan en de uitvoering daarvan

2.Helpt bij het opstellen van (technische) aansluitinformatie voor organisatie en verbindt
door inzet van diverse (online) communicatiemiddelen gebruikers aan PLOOI en
waar nodig aan elkaar

3.Organiseert informatiebijeenkomsten met aandacht voor technische aspecten, maar vooral
ook voor de gedragsverandering die noodzakelijk is vanwege het doel van de Woo

4.Zelfstandig organiseren van digitale en fysieke gebruikersbijeenkomsten
Opzetten en uitvoeren van marketingcampagnes gericht op tot stand komen en
implementatie van ICT-systemen
5.De Implementatie Adviseur ondersteunt het team bij het maken en onderhouden van een
overzicht van organisaties die aan moeten sluiten op het ICT-systeem PLOOI en de soorten
documenten die zij moeten aanleveren

6.Werkt samen binnen het team aan een aansluitstrategie waarin is beschreven hoe en
wanneer welke organisaties kunnen aansluiten op PLOOI

7.Mede opstellen van een stappenplan voor gecontroleerd en beheerst aansluiten op PLOOI

Competenties en beschikbaarheid:

De kandidaat voldoet in ieder geval aan het volgende:
1.Kan een boodschap helder en duidelijk overbrengen
2.Is in staat mensen en organisaties te verbinden vanuit de combinatie techniek en gedrag
1.Energiek, proactief en flexibel
2.Stressbestendig
3.Nieuwsgierig, leergierig en ondernemend
4.Zien en horen omzetten in resultaatgerichte acties
5.Beschikbaar per medio mei 2022, eerder start is bespreekbaar
waarbij aanleverende organisaties zoveel als mogelijk via ‘self service’ kunnen aansluiten

Eisen en wensen voor de functie

Harde eisen:

  • Kandidaat beschikt over WO werk- en denkniveau
  • Kandidaat beschikt over een eigen laptop met toegangswoord, versleutelde harde schijf (encryptie) en up to date antivirussoftware t.b.v. de uit te voeren werkzaamheden

Wensen:

  • Mate waarin kandidaat kennis en ervaring heeft van (digitale) communicatiemiddelen zoals bijhouden van social media kanalen, websites en nieuwsbrieven, opstellen van marketingstrategie, het bedenken van creatieve concepten en het organiseren van interactieve online bijeenkomsten en bijeenkomsten op lokatie.
  • Mate waarin de kandidaat relevante kennis en ervaring met marketing & communicatie activiteiten heeft zoals o.a. het opstellen en uitvoeren van een communicatieplan/strategie, marketingcampagnes binnen de overheid.
  • Mate waarin de kandidaat kennis heeft van en ervaring met het SAFe framework.
  • Mate waarin de kandidaat past binnen de organisatie van Opdrachtgever en geschikt wordt geacht voor de uitvoering van de omschreven werkzaamheden. Toetsing o.b.v. CV (incl. motivatie) en eventueel gesprek.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden plaats op . Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Remco Blommesteijn bereikbaar op het nummer: 06-11355233. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2022-04-21 07:37:05

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden