ICT projectleider rijkspas | Gouda

Standplaats:

Gouda
Aanvraagnummer:
1488
Startdatum:
01-12-2017
Verwachte einddatum:
01-05-2018
Aantal uur per week:
32-36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
22-11-2017 09:00
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen
Telefoonnummer:
06 – 29 98 58 99

Functie omschrijving

Opdrachtformulering ICT-projectleider Rijkspas VenJ cluster Amsterdam
Taken
• De ICT-projectleider coördineert alle acties die gedaan moeten worden om een werkende Rijkspas op te leveren in het pand Pieter Calandlaan 1 in Amsterdam. Daarvoor stemt deze projectleider Rijkspas af met alle betrokken partijen, in elk geval:
o CDV, Facilitair Bedrijf DJI
o Eerste gebruikers van het pand: RvdK, DT&V en DJI (FB DJI en NIFP) en IND
o IDV-P, SSC-I van DJI
o Rijkspasorganisatie van BZK
o Het programma Toegang van VenJ
o Rijksvastgoedbedrijf
o Leverancier TCS
De ICT-projectleider Rijkspas zorgt dat deze partijen tijdig en in de juiste volgorde de benodigde activiteiten uitvoeren.
• De projectleider rapporteert hierover naar de GO (en evt CDV of het programma toegang van VenJ) van het project en signaleert tijdig afwijkingen op de GROTIK-elementen.
Deliverables
• De ICT-projectleider levert op een met de betrokken partijen (zie hierboven) afgestemd plan van aanpak met GROTIK-elementen (Geld, Risico’s, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit) om tot een werkende Rijkspas te komen.
• De ICT projectleider draagt zorg voor de uitvoering van dit plan van aanpak, dat uiteindelijk leidt tot een werkende Rijkspas. Onder een werkend rijkspassysteem wordt in elk geval verstaan:
o Een toegangssysteem dat voldoet aan de Rijkspaskaders, waar de eerste bewoners van het pand (zie hierboven) en alle andere mogelijke bewoners conform gedachte van een Rijkskantoor, eenvoudig gebruik van kunnen maken.
o Systeem ingericht conform geschetste oplossingsrichting.
o Tennants van RvdK, DJI en DT&V in SIMS die zijn uitgebreid met de locatie Pieter Calandlaan 1 in Amsterdam
o Een WID-scanner op locatie Pieter Calandlaan 1 Amsterdam
o TCS connectiviteit met GCMS
o positief doorlopen testen/toetsen
De projectleider zorgt dat deze activiteiten tijdig en in de juiste volgorde door de juiste partijen
worden uitgevoerd.
• De projectleider zorgt voor draagvlak voor de gekozen oplossing voor de Rijkpas, o.a. in de vorm van werkafspraken met heldere demarcatie t.b.v. beheersfase (inclusief beheerprocessen die geaudit zijn).

Functie eisen

Eisen / uitgangspunten:
• Uitgebreide technische kennis van het Rijkspassysteem.
• Ervaring met Rijkspas implementatietrajecten binnen de overheid (en bij voorkeur ervaring met verschillende projecten binnen VenJ domein).
• De projectleider weet binnen RVB, VenJ en gebruikers zijn/haar weg te vinden als het gaat om besluiten en activiteiten rond Rijkspas.
• De projectleider moet kennis hebben van projectmanagement (bij voorkeur PRINCE2).
• Werkend rijkspas systeem op 1 april 2018 aan de Pieter Calandlaan.

Aanvullende informatie

CV in het Nederlands

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06 – 29 98 58 99. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2017-11-20 12:01:47

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden