Medior Hoofd Informatievoorzieningsdienst | Gouda

Functie omschrijving

De Directie Informatievoorziening (DI) is dé expert die zorgt voor informatievoorziening (IV) voor DJI collega’s, justitiabelen en ketenpartners. De directie fungeert als regieorganisatie op de IV van DJI en bevindt zich als zodanig tussen vraag (klant/business) en aanbod (leveranciers) in. De DI voert de regie over een IV-budget van ruim 100 miljoen euro.
De afdeling Informatievoorzieningdienst (IVD) is onderdeel van de Directie Informatievoorziening (DI) van de Dienst Justitiële Inrichtingen. De DI zorgt voor een toekomstvaste en samenhangende informatievoorziening voor de DJI-organisatie. De IVD vervult daarbij een regierol tussen de bedrijfsonderdelen van DJI enerzijds en de ICT-leveranciers anderzijds.

De IVD bestaat uit drie teams:
• Dienstenmanagement: zorgt ervoor dat IV leveranciers producten en diensten leveren die aansluiten bij de geformuleerde vraag naar IV en de beheersing daarvan. Dit leveranciersmanagement omvat de ITIL-processen.
• Functioneel Beheer: zorgt ervoor dat de bestaande systemen blijven voldoen aan de wensen van de gebruikers en stuurt de ICT-leveranciers aan op de operationele dienstverlening.
• Informatiemanagement: zorgt ervoor dat alle divisies, stafdirecties en landelijke diensten van DJI gezamenlijk nieuwe ontwikkelingen in samenhang met de bestaande systemen vormgeven.

Het jaarlijkse informatieplan is een kernproduct van Informatiemanagement. 
De IVD is ingebed binnen de DI. Verder bestaat de DI uit het CIO-Office (advisering van Hoofddirectie en CIO) en de afdeling Programma’s en Projecten (realisatie van projectmatige veranderingen op IV-gebied).

Informatievoorzieningdienst
De drie IVD afdelingen verschillen sterk van elkaar, niet alleen qua omvang en volwassenheidsniveau maar ook qua ontwikkelopgave. Het zijn de volgende teams:
1. Dienstenmanagement is met 5 FTE de kleinste en tevens jongste (opgericht per 1 oktober 2015) afdeling. De afdeling is verantwoordelijk voor contract- en leveranciermanagement en stuurt naast de interne leverancier SSC-I ook andere (commerciële) ICT-leveranciers aan (multi-vendor) in een zakelijke en professionele verhouding met afspraken over de te leveren diensten en producten. Het team is vooralsnog gericht op operationele continuïteit van de dienstverlening, met name richting SSC-I. Het verstevigen en vergroten van het speelveld en de volwassenheid aan de hand van een nog te concretiseren visie staan hoog op de agenda.
2. Functioneel Beheer is met zo’n 45 FTE de grootste afdeling. Dit is een afdeling in transitie: eind 2016 is de ontwikkeling van een statische en procesgerichte organisatie naar een flexibele en ketengerichte beheerorganisatie in gang gezet.
3. Informatiemanagement bestaat uit 15 FTE. De afdeling gaat de komende jaren een steeds nadrukkelijkere positie innemen als strategisch adviseur voor DJI. Hiermee gaan zowel een ontwikkeling in kennis en producten als competenties van de medewerkers gepaard.

Om de IVD en DI in hun ambities te doen slagen wordt een ervaren en gedreven leidinggevende gezocht. Belangrijke bij de functie behorende taken zijn:
• Het leidinggeven aan de IVD als geheel, met daarin twee afdelingshoofden (nl. Functioneel Beheer en Informatiemanagement)
• Het direct aansturen en verder professionaliseren van het team Dienstenmanagement, samen met een coördinator a.i.
• Het realiseren van een ambitieuze meerjaren-visie en het realiseren van de jaarplannen in samenhang met de DJI-strategie, I-Strategie en jaarplan DI
• Het verder professionaliseren van het kennis- en werkniveau van de IVD, om de dienstverlening aan DJI te verbeteren
• Het versterken van het profiel van de IVD als strategisch adviseur, dienstenregisseur en dienstverlener op IV-gebied binnen DJI
• het bevorderen van een veilig en professioneel werkklimaat binnen de afdeling
• Het actief bijdragen en samenwerken binnen de DI, o.m. als lid van het MT-DI
• Het actief onderhouden van een netwerk met relevante stakeholders binnen DJI en daarbuiten (o.m. de ICT-leveranciers) op tactisch niveau.

Functie eisen

Voor de functie van Hoofd IVD zijn wij op zoek naar een ontwikkelingsgerichte leider met passie voor IV, die ervaring heeft met het aansturen en ontwikkelen van een team professionals binnen een (bestuurlijk) complexe context. De eisen die aan de functie gesteld worden, zijn:
• WO werk/denk niveau
• Aantoonbare en relevante managementervaring, gedurende tenminste 7 jaar
• Kennis en ervaring met IV
• Specifieke kennis en ervaring op gebied van contract- en leveranciersmanagement (bijv. in een outsourcing-context) is een pré

Van het hoofd IVD worden verder de volgende competenties verwacht:

• groepsgericht leiderschap: teamvorming, aansturen groep en organisatie, verbinden en samenwerken: zowel intern (binnen IVD en DI) als richting organisatie (DJI en ketenpartners) en richting leveranciers (primair SSC-I)
• klantgericht
• ontwikkelingsgericht: ontwikkelen van producten en medewerkers
• plannen en organiseren
• beïnvloedingsvermogen en overtuigingskracht
• omgevingsbewustzijn
• organisatie- en bestuurlijke sensitiviteit

Daarnaast zijn goede en gewenste eigenschappen:
• stressbestendig
• om kunnen gaan met tegenstrijdige belangen
• helicopterview, onderscheiden hoofd- en bijzaken
• humor en relativeringsvermogen

Extra informatie

Standplaats

Gouda
Aanvraagnummer
1317
Startdatum:
01-11-2017
Verwachte einddatum
31-12-2018
Aantal uur per week:
36
Uurtarief
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
19-10-2017 12:00
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen

Aanvullende informatie

CV in het Nederlands en max 5 pagina’s

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06-29985899. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het onderstaand aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2017-10-18 09:25:45

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden