Senior Functioneel Beheerder | Gouda

Functie omschrijving

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zorgt namens de Minister van Veiligheid en Justitie voor de tenuitvoerlegging van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen, die na uitspraak van een rechter zijn opgelegd. Met meer dan honderd vestigingen verspreid over het land en zo’n 17.000 medewerkers is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Jaarlijks herbergt DJI voor korte of langere tijd zo’n 70.000 ‘gasten’. De insluiting vindt plaats in verschillende soorten inrichtingen, zoals in gevangenissen en huizen van bewaring voor volwassenen, die penitentiaire inrichtingen (PI) worden genoemd. Maar ook in speciale inrichtingen voor de jongeren, de justitiële jeugdinrichtingen (JJI). Voor (tbs-)patiënten zijn er forensische psychiatrische centra (FPC) en voor vreemdelingen maakt DJI gebruik van detentie- en uitzetcentra.
Directie Informatievoorziening
Directie Informatievoorziening (DI) is de ICT regie organisatie voor DJI. De directie zorgt voor een toekomstvaste en samenhangende informatievoorziening in de volledige breedte van de DJI organisatie. Derhalve ligt de aansturing van leveranciers en de integratie van de oplossingen (architectuur en procesintegratie) bij deze directie. De directie staat ten dienste van haar (zeer diverse) opdrachtgevers. Overall aansturing van de gehele projectportfolio vindt plaats in de IT portfolioboard, die op het niveau van de hoofddirectie de voortgang, ontwikkelrichting en financiering van de diverse projecten goed in de gaten houdt. Belangrijkste leverancier voor DI is SSC-I, de interne ICT project- en beheerorganisatie van DJI.


Functieomschrijving

Een functioneel beheerder verzorgt voor DJI het optimaal, tijdig en zo efficiënt mogelijk
ondersteunen van de bedrijfsprocessen d.m.v. informatievoorziening.
Binnen deze functie zijn de volgende kerntaken te benoemen: gebruiksbeheer
(gebruikersondersteuning, verzorgen van handleidingen, begeleiden van acceptatietesten door gebruikers) en wijzigingenbeheer (adviseren van de gebruikersorganisatie, opstellen van functionele specificaties, in beheer nemen van applicaties). Een functioneel beheerder is werkzaam op het scharnierpunt van business en ICT en zorgt ervoor dat d.m.v.
informatievoorziening vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. Tevens heeft een
functioneel beheerder een rol bij het maken van afspraken met de leverancier over de
dienstverlening en de sturing op de gemaakte afspraken. Een functioneel beheerder stelt
periodiek een voortgangsrapportage voor de opdrachtgever samen.

Als teamlid houd je je bezig met producten en diensten die als volgt te omschrijven zijn:
• Gegevensbeheer (het bewaken van de kwaliteit van de vast te leggen gegevens m.b.t. tijdigheid, juistheid en volledigheid en het gebruik van deze gegevens)
• Bewaken privacy- en beveiligingsaspecten (autorisatie en registratie)
• Uitvoeren van gebruikersacceptatie testen
• Uitvoering escalatieprocedure ICT dienstverlening
Activiteiten en Resultaten
• Functionele werking van de applicatie is geregistreerd en bewaakt;
• Gebruikers ondersteund bij het werken met in beheer zijnde applicaties;
• Administratieve procedures zijn onderhouden;
• Incidenten zijn opgelost op basis van afspraken gemaakt met de klant-opdrachtgever;
• Tijdige afhandeling van incidenten is gemonitord;
• Standaard wijzigingen zijn uitgevoerd op basis van afspraken gemaakt met de klant-opdrachtgever;
• Ondersteunen projecten met het realiseren van aanvullende functionaliteit binnen de bestaande applicatie;
• Ondersteunen/inzet in projecten waarbij vervanging c.q. vernieuwing van bestaande diensten worden gerealiseerd
• Toegangsvoorzieningen op gegevensverzamelingen zijn gerealiseerd en bewaakt;
• Bijdrage aan Functionele Acceptatietests (FAT) en Gebruikers Acceptatietests (GAT);
• Ketenbeheer met betrekking tot de informatie-uitwisseling in DJI berichten ketens is uitgevoerd;
• (Management) rapportages opgesteld;
• Voor de oplossing en afhandeling van 3e lijn storingen zijn proceshandelingen binnen het incidentproces uitgevoerd;
• Voor een beheerste en efficiënte realisatie en implementatie van 3e lijn wijzigingen zijn de proceshandelingen binnen het wijzigingsproces uitgevoerd;
• voor het structureel oplossen van onderliggende oorzaken van storingen zijn de proceshandelingen binnen het probleemproces uitgevoerd;

Functie eisen

Voor deze functie wordt naast Functioneel Beheer kennis ervaring gevraagd in deelname aan projecten (vernieuwing / vervanging) met hoog bestuurlijke aandacht.

Extra informatie

Standplaats

Gouda
Aanvraagnummer
877
Startdatum:
2017-05-15
Verwachte einddatum
2017-08-31
Aantal uur per week:
36
Uurtarief
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
2017-05-10
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen

Aanvullende informatie

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het onderstaand aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2017-05-09 08:54:32

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden