Functioneel beheerder Datamanagement | Den Haag

Sorry, deze opdracht voor Functioneel beheerder Datamanagement is niet meer beschikbaar.

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2023-926
Startdatum:
19-06-2023
Verwachte einddatum:
19-12-2023 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Indicatie uurtarief:


n.o.t.k.


Sluitingsdatum aanvraag:
20-06-2023 12:00
Contactpersoon Quest4:
Winhold Bartelink
Telefoonnummer:
06 – 46 12 98 22
Opdrachtgever:
Quest4

Functieomschrijving Functioneel beheerder Datamanagement

Wij zijn namens het Ministerie van Economische Zaken op zoek naar een Functioneel beheerder Datamanagement op basis van 36 uur.

De Directie Informatievoorziening (Directie IV) wil de komende jaren het eigen dataplatform doorontwikkelen om de sturing op- en de organisatie van de informatievoorziening te verbeteren. Dit is noodzakelijk om als EZK en LNV goed, integer en ethisch verantwoord gebruik te kunnen blijven maken van de mogelijkheden van informatie, data en ICT, en om de aansluiting te houden op, en dienstbaar te zijn aan de digitaliserende samenleving. Om dit te realiseren is binnen het cluster Functioneel Beheer & Regie het functioneel beheer domein Datamanagement ingericht. Dit domein houdt zich bezig met het operationeel- en tactisch beheer -vanuit de business- van het dataplatform. Op dit dataplatform (datawarehouse) zijn vier dataservices ontwikkeld, Business Intelligence/Dashboarding, dataleveringen, analytics en legacy. Dit domein bestaat uit een regisseur, een (externe) informatieanalist/functioneel beheerder en een functioneel beheerder. Wij zoeken voor versterking van het team een functioneel beheerder die ook enkele informatieanalist taken kan uitvoeren. Functioneel beheer taken Het in samenwerking met de collega functioneel beheerder uitvoeren van het operationeel beheer en onderhoud van alle toepassingen binnen het dataplatform en het projectmatig uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van releases en het invoeren van nieuwe functionaliteiten. Het betreft onder andere:

 • Incidentbeheer (het laten oplossen verstoringen infrastructuur dataplatform, verstoringen beschikbaarheid data op datamarts, rechten issues etc.)
 • Gebruikerscommunicatie (communicatie en afstemming over onderhoudswindows, status incidenten, service requests
 • Beheer (gegevens) informatiesystemen, autorisatiebeheer, beheren data-eigenaarschap, beheren GLO’s, bewaken tijdsgeldigheid GLO’s, bewaken of maatregelen vanuit PIA’s zijn uitgevoerd, monitoring op juistheid data en dataverwerkingen.
 • Wijzigingsbeheer & Functionaliteitenbeheer (vastleggen wijzigingsverzoeken, vastleggen requirements en user stories, besluitvorming door juiste gremia laten uitvoeren, uitvoeren FAT, ondersteunen en regisseren van GAT, etc.) Informatieanalyse taken
 • Functionele wensen en eisen in kaart brengen met de gebruikers en stakeholders voor de door de ICT leverancier te leveren software oplossing voor het DB Data Platform volgens Scrum methodologie.
 • Tijdens refinements bespreken user-stories met het scrum team.
 • Zowel functionele als technische documentatie voorbereiden om de wens in kaart te brengen
 • Uitvoeren queries op data en opstellen data test sets

Achtergrond
De Directie IV ondersteunt de EZK en LNV-medewerkers bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. En biedt daarvoor noodzakelijke diensten en voorzieningen op gebieden als informatiemanagement, facilitair & huisvesting, beheer(sing) van formatie & budgetten en ondersteuning bij projecten, programma’s en (implementatie)processen. De Directie IV werkt voor EZK én LNV met de nadruk op de kerndepartementen van deze organisaties. Buiten bedoelde kerndepartementen volgt De Directie IV de leidraad ‘centraal wat moet, decentraal wat kan’. De Directie IV stelt haar klanten centraal en stemt de diensten en voorzieningen daarop af. Het aanbieden en uitvoeren van haar diensten en voorzieningen doet De Directie IV zo efficiënt en transparant mogelijk. De Directie IV wil de medewerkers en de organisaties van EZK en LNV maximaal toerusten om de maatschappelijke opgaven van EZK en LNV ook echt te realiseren. De kernwaarden zijn hierbij ‘betrouwbaar, verbindend en vernieuwend. Bij het cluster Functioneel Beheer en Regie is het operationeel- en tactisch Functioneel Beheer en Informatiemanagement ondergebracht van alle EZK/LNV-brede generieke bedrijfsvoeringtoepassingen. Het cluster draagt zorg voor de operationele en tactische samenwerking met- en aansturing van de ICT leverancier. Pagina 1 van 5Aanvraag Inhuur ICT12315-6-2023

Organisatie
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een duurzaam, ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland. Ministerie van Economische Zaken, voor een duurzaam, ondernemend Nederland

Eisen en wensen voor de functie Functioneel beheerder Datamanagement

Harde eisen:

 • Functioneel beheer; Kennis van het DWH/ETL proces en van ODI;
 • Kennis van van Oracle Datawarehouse, Data Visualisatie tool (liefst Oracle OAS en Oracle DV);
 • Kennis en ervaring op het gebied van datamanagement en Business Intelligence ( 2 jr );
 • Ervaring met opstellen functioneel ontwerpen en user stories ( 2 jr ).

Wensen:

 • Competenties: Analyseren; Adviseren; Klantgerichtheid; Omgevingsbewustzijn; Plannen en organiseren; Samenwerken; Voortgangscontrole; Communicatie;
 • Kennis / affiniteit met BI tooling (Oracle BI is een pré);
 • Ervaring in het testen van ICT oplossingen;
 • Ervaring met het uitvoeren van functioneel beheer;
 • Kennis van BISL.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Winhold Bartelink bereikbaar op het nummer: 06 – 46 12 98 22. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2023-06-16 08:42:19

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden