FMIS specialist | Den Haag

Sorry, deze opdracht voor FMIS specialist is niet meer beschikbaar.

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2024-694
Startdatum:
21-05-2024
Verwachte einddatum:
31-12-2024 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Indicatie uurtarief:


n.o.t.k.


Sluitingsdatum aanvraag:
02-05-2024 15:00
Contactpersoon Quest4:
Fulko van der Meulen
Telefoonnummer:
06-53719004
Opdrachtgever:
Quest4

Functieomschrijving FMIS specialist

Opdrachtomschrijving

De FMIS specialist dient zelfstandig onderzoek te doen naar de mogelijkheden van de toepassing van andere modules binnen het WMS. Denk daarbij aan de volgende functionaliteiten:
Doorontwikkeling facilitaire en logistieke functionaliteiten, zoals nu voorzien in de diverse Facilitaire Management Informatie Systemen (FMIS’en) zoals bezoekers aanmelden, vergaderzaal reserveren of een bijzondere locatie, eten & drinken, (storings)meldingen, parkeren, fietsen reserveren, toegang verkrijgen, enzovoort. Daarnaast dient er een onderzoeksrapport te worden opgeleverd met de conclusies en aanbevelingen met betrekking tot het uitgevoerde onderzoek.

Concreet gaat het om de uitwerking van onderstaande afspraken tijdens de uitvoering van het project WMS:

 • Uitwerken van een Business Case en deze actualiseren gedurende het project;
 • Coördineren van de procedure Adviescollege ICT-toetsing ter voorbereiding op een eventueel rijksbrede uitrol van het WMS;
 • Het voorbereiden en daadwerkelijk aanschaffen van het te piloten systeem;
 • Voorbereiden en uitvoeren van de pilot;
 • Evalueren van de pilot;
 • Voorbereiden en realiseren besluitvorming over het al dan niet aanschaffen van een rijksbreed WMS;
 • Afstemmen met en informeren van de verschillende stakeholders uit de omgeving van project WMS;
 • Opstellen voortgangsrapportages ten behoeve van opdrachtgever;
 • In samenwerking met communicatieadviseur uitwerken van een communicatieplan en verzorgen van projectcommunicatie;
 • Het coördineren van het opstellen en implementeren van samenwerkings-/ uitvoeringsafspraken met de uitvoerende partijen RVB, CDV’s
  en ICT Dienstverleners Pand (IDV-P’s) en ICT Dienstverleningers Gebruiker (IDV-G’s);
 • Het coördineren van het opstellen, uitwerken en implementeren van een “governance en beheer”-plan.

De pilot wordt afgerond met een Business Case, inclusief eindevaluatie van de pilot en advies voor rijksbrede uitrol. Projectresultaten WMS deelproject Onderzoek & Doorontwikkeling Dit deelproject zal de volgende vragen onderzoeken ten aanzien van het WMS en uiteindelijk onderdeel zijn van de gehele business case WMS:

 • Onderzoek doen naar de mogelijkheden van de toepassing van andere modules binnen het WMS. Denk daarbij aan de volgende functionaliteiten:
 • Doorontwikkeling facilitaire en logistieke functionaliteiten, zoals nu voorzien in de diverse Facilitaire Management Informatie Systemen (FMIS’en) zoals bezoekers aanmelden, vergaderzaal reserveren of een bijzondere locatie, eten & drinken, (storings)meldingen, parkeren, fietsen reserveren, toegang verkrijgen, enzovoort;
 • Onderzoek naar mogelijkheden koppeling met (bestaande) Gebouwbeheersystemen (GBS) Daarbij wordt gekeken naar duurzaamheid en energiebesparing, waarbij de verbinding wordt gelegd met het Rijksvastgoedbeheer (RVB) op bijvoorbeeld het gebied van klimaat en verlichting.Afhankelijk van de mogelijkheden die zich tijdens de pilot voordoen: toepassen in de praktijk van extra modules van het WMS.
 • Onderzoek naar het toepassen en gebruik van de dienst WMS bij locaties van specialties, die niet vallen binnen het rijkshuisvestingstelsel

Achtergrond

Het project Onderzoek & Doorontwikkeling functioneert in principe onafhankelijk van de andere projecten binnen het project Pilot WMS. Indien dit wenselijk en haalbaar wordt geacht kunnen mogelijk wel functionaliteiten in de praktijk worden getoetst. Eventuele besluitvorming hierover vindt plaats in het Integraal projectteamoverleg (IPTO) bij een afwijking van de kaders zoals beschreven in dit document zal hiervoor een besluit bij het Opdrachtgevendberaad (OGB) gevraagd worden.

Organisatie

Facilitair Bedrijf Dienst Justitiële Inrichtingen
Gaat het om facilitaire dienstverlening, dan kent het rijk vier concerndienstverleners (CDV’s) facilitair management. Naast DJI zijn dit de Belastingdienst,
Rijkswaterstaat en FMHaaglanden. Onder deze dienstverleners zijn de rijksdiensten verdeeld. Het Facilitair Bedrijf Dienst Justitiële Inrichtingen (FB DJI)
is dé facilitaire dienstverlener voor specialties en kantoorlocaties van het ministerie van Justitie en Veiligheid en andere rijksdiensten. Het FB DJI wordt
aangestuurd door een MT en bestaat uit twee afdelingen: Dienstverlening en Regie Advies en Projecten (RAP). Het project WMS wordt uitgevoerd in
samenwerking tussen de vier CDV’s

Eisen en wensen voor de functie FMIS specialist

Harde eisen

 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal een Hbo-opleiding
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring met FMIS (Facilitaire Management Informatie Systemen) van Facilitor
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring bij de Rijksoverheid en met name bij een Concerndienstverlener (CDV)
 • De aangeboden kandidaat heeft ervaring met het realiseren van koppelingen en (data-)migratie

Wensen

 • De aangeboden kandidaat is in staat om verbinding te leggen tussen de business en ICT kant van organisaties
 • De aangeboden kandidaat heeft ervaring op het gebied van (door)ontwikkeling- en implementatietrajecten

Competenties
– Analytisch sterk
– Resultaat gericht
– Goede mondelinge communicatie
– Betrouwbare teamspeler
– Creatief bij het vinden van oplossingen
– Organisatievermogen

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 4 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Fulko van der Meulen bereikbaar op het nummer: 06-53719004. Als je geĂŻnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2024-04-30 14:58:14

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden