Enterprise Architect | Den Haag

Sorry, deze opdracht voor Enterprise Architect is niet meer beschikbaar.

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2023-481
Startdatum:
17-04-2023
Verwachte einddatum:
30-04-2024 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Indicatie uurtarief:


n.o.t.k.


Sluitingsdatum aanvraag:
14-04-2023 08:00
Contactpersoon Quest4:
Marco Buitenhuis
Telefoonnummer:
06-29602668
Opdrachtgever:
Quest4

Functieomschrijving Enterprise Architect

Wij zijn voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken op zoek naar een Enterprise Architect op basis van 36 uur per week. 

Hij/zij:

 • Stelt op en onderhoudt samen met andere stakeholders de Enterprise architectuur van het ministerie (business architectuur, informatiearchitectuur en kaders voor de technische architectuur);
 • Ontwikkelt visies, architectuurbeleid en plannen voor onderdelen van de Enterprise architectuur (van ’ist’ naar ‘soll’), leidend tot inzicht in de voorkeursrichtingen op het gebied van de ontwikkeling van I(CT) en visies over de beoogde lange-termijn architectuur van de organisatie op basis van de I-departementale strategie;
 • Ontwikkelt en documenteert de overkoepelende architectuurprincipes en architectonische kaders als uitgangspunt voor alle I(CT)- projecten, processen en –toepassingen, doel- en domeinarchitecturen van het ministerie;
 • Draagt de Enterprise architectuur uit bij opdrachtgevers, projectleiders, architecten, beheerders en gebruikers;
 • Toetst de I(CT)-ontwikkelingen bij het ministerie aan de Enterprise architectuur BZ en formuleert hierover adviezen aan de CIO over welke maatregelen nodig zijn om de ICT-voorzieningen meer compliant te maken aan de Enterprise architectuur.

Tevens:

 • Het gebruik maken van specifieke kennis om complexe documentatie te maken en te onderhouden (Product- of service planning);
 • Het gebruik maken van specifieke kennis om relevante IV-technologie en -specificaties te definiëren die kunnen worden ingezet bij de bouw van meerdere IV-projecten, toepassingen/of infrastructuurverbeteringen (Ontwerpen van Architectuur);
 • Het bevorderen van bewustzijn, trainingen en borging (via hulpmiddelen) voor de ontwikkeling van duurzame ontwikkeling (Duurzame ontwikkeling);
 • Het analyseren van bedrijfsprocessen en bijbehorende informatie eisen en het daarmee voorzien in de meest geschikte informatiestructuur (Informatie- en kennismanagement);
 • Betrouwbare relaties met de klanten creëren en helpen in het identificeren van de klantbehoeften (Behoeftemanagement);
 • Het toepassen van specifieke kennis om bestaande IV-processen en oplossingen te onderzoeken zodat potentiële verbeteringen / innovaties bepaald kunnen worden en het opstellen van aanbevelingen (Procesverbetering);
 • Het evalueren van kwaliteitsindicatoren en -processen op basis van het kwaliteitsbeleid en indien nodig het voorstellen van herstelacties (IV kwaliteitsmanagement);
 • Het evalueren van indicatoren en maatregelen op het gebied van security management en bepalen/of ze aan de normen voldoen; het onderzoeken van inbreuken op de beveiliging en nemen van correctiemaatregelen (Informatiebeveiligingsmanagement);
 • Het organiseren en borgen van de bouw en implementatie van innovatieve IV-oplossingen op de lange termijn (Afstemming informatiesysteem en bedrijfsstrategie);
 • Het organiseren en borgen van het ontwikkelen en onderhouden van de planning (Product- of serviceplanning);
 • Het handelen met een brede verantwoordingsplicht om de strategie te definiëren zodat IV-technologie overeenkomstig de behoeften van de organisatie geïmplementeerd wordt, rekening houdend met de huidige IV-platformen, legacy en de laatste innovatieve ontwikkelingen (Ontwerpen van Architectuur);
 • Het bepalen van doel en strategie voor duurzame ontwikkeling van informatiesystemen in overeenstemming met het duurzaamheidsbeleid van de organisatie (Duurzame ontwikkeling);
 • Het inzetten van onafhankelijk denken en technologische kennis om verschillende concepten te integreren zodat unieke oplossingen ontstaan (Innoveren);
 • Het analyseren van bedrijfsprocessen en bijbehorende informatie eisen en het daarmee voorzien in de meest geschikte informatiestructuur (Informatie- en kennismanagement);
 • Het organiseren en ondersteunen van strategische besluiten van de organisaties, het helpen van organisaties om nieuwe IV-oplossingen te bedenken, het bevorderen van partnerschappen en het creëren van waarde proposities (Behoeftemanagement);
 • Het organiseren en borgen van innovatieve implementaties / verbeteringen die bijdragen aan grotere efficiëntie; het aantonen aan de directie dat de organisatie voordeel heeft van potentiële wijzigingen (Procesverbetering);
 • Het evalueren en inschatten in hoeverre aan kwaliteitseisen is voldaan en het organiseren en borgen dat het kwaliteitsbeleid wordt geïmplementeerd; het tonen van multifunctioneel leiderschap voor het stellen en overtreffen van kwaliteitsnormen (IV kwaliteitsmanagement) het organiseren en borgen dat de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van gegevens zijn opgeslagen in de Informatiesystemen en dat deze voldoen aan alle wettelijke vereisten (Informatiebeveiligingsmanagement). Speelruimte;
 • Strategische beleidslijnen, abstractere onderwerpen en niet duidelijk omlijnde keuzefactoren en kaders;
 • Beoordeling op kwaliteit, bruikbaarheid en realisatie van ontwikkelde bedrijfsvoeringproducten, -diensten, -beleid en -processen en op afstemming daarvan op andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen;
 • Werkwijzen en inhoud van te leveren adviesproducten komen tot stand op basis van een multidisciplinair besluitvormingsproces;
 • Verschuivingen in beleidsdoelstellingen en innovatieve ontwikkelingen beïnvloeden de werkzaamheden en beslissingen.

De Enterprise Architect is ontwerper van de totale informatievoorziening en betrokken bij het ontwerp en het beheer van de bedrijfsarchitectuur c.q. de architectuur van het bedrijfsproces. De Enterprise Architect is verantwoordelijk voor het opstellen van de architectural designs op portfolio niveau in lijn met onder meer de IT-strategie en de Digitaliseringsvisie van BZ. In die hoedanigheid is de Enterprise Architect een belangrijke schakel tussen de product- of domeinvisie, en de benodigde aanpassingen aan het specifieke IVlandschap die realisatie van deze visie ondersteunt. Het hebben van zicht op de huidige vorm en status en de gewenste vorm en status van het IV-landschap en de business processen (IST en SOL) biedt de mogelijkheid om stappen (delta’s) te definiëren om tot het doellandschap te komen. Deze stappen kunnen worden vertaald naar bijvoorbeeld architectural epics. Op bedrijfsniveau – dan wel domein portfolio niveau – kan de Enterprise Architect samen met de businessanalisten een team vormen die samen als een (scrum) team zorgdragen voor het opstellen van een beschrijving van de gevraagde functionaliteit (features c.q. epics), om zodoende de organisatie van werkvoorraad te voorzien.

Organisatie:
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlandbeleid van de Nederlandse regering en voert dit uit. BZ steunt 24/7 Nederlanders in het buitenland. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ca. 160 ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten(-generaal), verspreid over de hele wereld.

Eisen en wensen voor de functie Enterprise Architect

Harde eisen:

 • Academisch /HBO werk- en denkniveau, of een vergelijkbare combinatie van kennis en ervaring, op gebied van bedrijfskundige informatica;
 • TOGAF Practitioner of vergelijkbaar;
 • Adviesvaardigheid op het vlak van complexe en multidisciplinaire organisatiebrede ontwikkelings- en veranderingsprocessen;
 • Je hebt aantoonbaar ruime kennis van en ervaring met architectuur in een complexe omgeving (vaktechnisch of beleidsmatig, grootschalig, groot aantal partijen, tegengestelde belangen, verwachtingenmanagement), Data Management: Data Management Body of Knowledge;
 • Brede kennis op het gebied informatiebeveiliging en de implicaties hiervan op de informatievoorziening.

Wensen:

 • Competenties: Organisatiesensitiviteit; – Een scherp en kritisch beoordelingsvermogen en impact kunnen overzien op verschillende niveaus; – Sterke communicatieve (luister)vaardigheden; – Kaderstellend; – Analyseren; – Overtuigingskracht; – Visie hebben; – Netwerken; – Omgevingsbewustzijn; – Adviserend; – Plannen en organiseren; – Creativiteit;- Klantgerichtheid;
 • Kennis van rijksbrede standaarden en modellen op het gebied van informatiebeheer, conceptueel inzicht in de samenhang tussen business-, informatie- en IT-architectuur;- kennis van rijksbrede kaders en richtlijnen voor informatievoorziening; – Ervaring in Enterprise Architectuur tools (zoals BlueDolphin) is een pre, kennis en ervaring met: – Architectuurmodellen zoals TOGAF, Zachman, PEAF, GEA, BIZBOK, SABSA o Archimate o Procesmodellen zoals BPMN, IDEF en UML o Kennis van Enterprise Architectuur Rijk (EAR), NORA, Rijksstandaarden (forum standaardisatie) en marktontwikkelingen op het gebied van ICT;
 • Ervaring in Enterprise Architectuur tools (zoals BlueDolphin) is een pre; – Je bent in staat om partijen met conflicterende belangen in een politiek gevoelige context op één lijn te brengen met een aanvaardbaar en te behalen resultaat voor ogen binnen tijd en budget; – Je bent in staat tijdig risico’s te onderkennen en te managen; – Je hebt ervaring met het aansturen van leveranciers, Nederlands en Engels; – Ervaring bij de Rijksoverheid is een pré.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marco Buitenhuis bereikbaar op het nummer: 06-29602668. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2023-04-06 13:27:07

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden