Enterprise Architect | Assen

Sorry, deze opdracht voor Enterprise Architect is niet meer beschikbaar.

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Assen
Aanvraagnummer:
A2023-643
Startdatum:
01-06-2023
Verwachte einddatum:
30-11-2023 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Indicatie uurtarief:


n.o.t.k.


Sluitingsdatum aanvraag:
05-05-2023 12:00
Contactpersoon Quest4:
Marco Buitenhuis
Telefoonnummer:
06-29602668
Opdrachtgever:
Quest4

Functieomschrijving Enterprise Architect

Wij zijn namens het RVO op zoek naar een Enterprise Architect op basis van 36 uur.

Het IMG zoekt voor de afdeling Enterprise architectuur aanvulling met een enterprise architect met focus op busines en applicaties. De architect heeft als opdracht om met collega’s de huidige architectuur in beeld te brengen en te werken aan de doelarchitectuur en die uit te dragen. Hij stelt projectstartarchitecturen op en borgt dat veranderingen worden doorgevoerd in lijn met de doelarchitectuur. Hij draagt bij aan de verdere professionalisering en positionering van de architectuurfunctie bij het IMG. Directe collega’s zijn een architect met dezelfde business en applicatie focus, een data architect en een architect met focus op techniek. Je werkt samen met MT-leden/Business eigenaren, Programma managers, IT-leveranciers en IV-collega’s om nieuwe vooronderzoeken en initiatieven te voorzien van een passende oplossing. Je onderzoekt op een praktische en pragmatische wijze, samen met jouw collega’s van IV, welke voorzieningen op het gebied van IT/IV nodig zijn. Concreet betekent dit dat je bepaalt wat de impact is op de bestaande informatiestromen, koppelingen tussen applicaties, eventueel benodigde nieuwe applicaties die nodig zijn en de impact op de data-architectuur en procesmodellen. Hiermee borg je dat keuzes die essentieel zijn, en daarmee een bepalend zijn voor aanpak, tijd, complexiteit etc., voor de ontwikkeling van nieuwe of aangepaste processen / regelingen / programma’s en initiatieven reeds bij de aanvang duidelijk zijn. De impact beschrijven we in de Project Start Architectuur. Dit document wordt door de zogenaamde ready teams gebruikt voor het detailleren van oplossingen alvorens de ontwikkelaars aan de slag gaan. Daarnaast begeleid je de ontwikkeling en los je gaande weg issue op dit op het gebied van data, applicatie en procesarchitectuur tijdens de ontwikkeling en draag je bij aan de verdere professionalisering van de informatievoorziening van het IMG.Je hebt een HBO/WO werk- en denkniveau en meerjarige ervaring als architect in de agile omgeving en ervaring met het maken van PSA’s. Je beschikt over een helikopterview en bent ook in staat om snel af te dalen naar de concrete uitdagingen die moeten worden opgelost. Je ziet architectuur als een praktisch middel en je bent in staat om de business te ondersteunen met het pragmatisch uitwerken naar een concrete oplossingsrichting. Je bent communicatief vaardig en schakelt makkelijk met zowel MT-leden/programmamanagers als ook technische ontwikkelaars en Product Owners. Je hebt een goed gevoel voor (en ervaring met) wat werkt en wat niet. Je hebt de natuurlijke neiging om samen te werken en je begrijpt wat ontwikkelteams nodig hebben om effectief hun werk te kunnen doen. We bieden een werkomgeving die bestaat uit enthousiaste professionals op het gebied van bedrijfsprocessen, softwareontwikkeling en agile werken. De organisatie is omvangrijk maar plat georganiseerd, waarbij jouw stem en ervaring invloed zullen hebben op de wijze waarop er softwareondersteuning aan de werkprocessen zal worden gegeven. De sfeer is uitstekend en het werk is belangrijk.

Achtergrond:
Het IMG werkt onder architectuur steeds aan verdere optimalisatie van processen en informatievoorziening. Ze volgt daarbij de rijksoverheidsstandaarden, in lijn met NORA. Bij start van het IMG is de IV ondersteunig van de uitvoering snel gerealiseerd met afzonderlijke maatwerk IV-implementaties per regeling. Dit leverde een starre omgeving waarin de iomplementatie van nieuwe regelingsvarianten complex is en veel inspanning en doorlooptijd vraagt. Het IMG zet nu in op optimale flexibilisering van de afhandeling met de realisatie van generieke applicatie services. Elke nieuwe regelingsvariant kan geïmplementeerd door een andere örchestratie’ van diezelfde generieke services. Dit levert een korte time-to-market wat belangrijk is in een politieke dynamiek waar steeds nieuwe oplossingen worden gezocht om de Groningers te compenseren. Daarbij wordt een centraal register gerealiseerd om data volgens heldere modellen en gekende kwaliteit in beeld te hebben. Er wordt Agile gewerkt. Flexibiliteit, robuustheid en security zijn belangrijke aandachtsgebieden in de architectuur. Een flexibele, zelfstandige en proactieve houding is gewenst.

Organisatie
Na een halve eeuw gaswinning in Groningen, resulterend in een omvangrijk aantal aardbevingen, is er schade ontstaan aan de huizen en gebouwen van de bewoners, instellingen, organisaties en ondernemers in het gebied. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG; voorheen Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen) is het zelfstandig bestuursorgaan dat schade als gevolg van gaswinning in het Groningerveld en de gasopslag Norg afhandelt. Te denken valt aan de fysieke schade aan woningen en infrastructurele of waterbouwkundige werken, immateriële schade en waardedaling van woningen. Verder is het IMG verantwoordelijk voor het herstel van acuut onveilige situaties ten gevolge van de gaswinning in Groningen of de gasopslag in Norg. Het IMG is gevestigd in Groningen en heeft ruim 400 medewerkers. Het bestuur van IMG is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken van het IMG en de IMG-organisatie. Het bestuur wordt daarbij ondersteund door het bureau (de uitvoeringsorganisatie). De directie is door het bestuur belast met de dagelijkse leiding van het bureau. Het bestuur wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris. De directie vormt samen met de afdelingsmanagers het MT. Het MT bestaat thans uit één directeur en vier afdelingsmanagers. De afdelingsmanager Bestuurlijke en Juridische Zaken en Schadeafhandeling is tevens plaatsvervangend Directeur. Het managementteam bestaat verder ui de afdelingsmanagers Klantcommunicatie en -dienstverlening, Schade expertise en herstel en Regiebureau. Daarnaast is er een afdeling Corporate Communciatie en een afdeling Bedrijfsvoering. Dit managementteam draagt zorg voor de uitvoering van de schadeafhandeling, zodat het IMG in de gelegenheid wordt gesteld om te besluiten over de schade afhandeling.

 


Eisen en wensen voor de functie Enterprise Architect

Harde eisen:

  • Bedrijfskundige informatica;
  • Enterprise architectuur;
  • WO Architectuur;
  • Businessarchitectuur, Informatiearchitectuur ( 3 jr ).

Wensen:

  • De kandidaat: – heeft ervaring in het adviseren en implementeren van architecturen; – is kundig in het uitmodelleren van doelarchitecturen; – kan adviseren op directieniveau; – is communicatief sterk; – is verbindend; – is flexibel en standvastig; – schrijft makkelijk en is in staat heldere schema’s te maken met focus op impact.
  • De kandidaat heeft kennis van en ervaring met: – zaakgerichte werkprocessen in een middelgrote organisatie; – heeft oog voor veiligheid (informatiebeveiliging) en privacy; – heeft in de rol van architect ervaring in uitvoeringsorganisaties bij de overheid; – het werken met de referentiearchitecturen van NORA, de Nederlandse overheids referentiearchitectuur en aanverwante referentiearchitecturen; – de TOGAF methodiek, bij voorkeur gecerrtificeerdl – referentiemodellen rondom Nederlandse basisregisters als BAG, Kadaster en BRP; – werken in een Agile omgeving; – Archimate en de tool Sparx Enterprise architect;
  • Kern competenties die we daarbij nastreven zijn: – leergierigheid (de behoefte om je te ontwikkelen en te verbeteren); – flexibiliteit (de vaardigheid om je aan je snel en effectief aan te passen aan veranderende omstandigheid, nieuwe inzichten en nieuwe richtingen); – nieuwsgierigheid (open staan voor verandering en enthousiast omgaan met nieuwe inzichten, aanpak en initiatieven; – ‘drive’ om er een succes van de maken en resultaat te boeken (proactief initiatieven te ontwikkelen); – goed overweg kunnen met ‘data’ (evalueren van situaties en informatie om te komen tot betere data-gestuurde beslissingen); – denken in strategische oplossingen in balanse met stakeholders belangen; – goed begrip van de Business (begrijpen van business wensen en behoeften en die kunnen vertalen, alsmede nieuwe kansen identificeren; – makkelijk in tijdelijke wervormen kunnen samenwerken (insprireren en interacteren zowel fysiek als online en gericht op gezamenlijke doelen); – digitale communicatie (makkelijk gebruik maken van verschillende digitale communicatie-middelen om contact te leggen en samen te werken); – mentale veerkracht (veerkrachtig en goed om kunnen gaan met druk en tegenslag; – coaching mindset (het ondersteunen van collega’s en teamleden in de persoonlijke en professionele ontwikkeling en motiveren door feedback en aanmoediging;
  • Bereidheid om minimaal 2 dagen per week in Groningen dan wel Assen op locatie te werken.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marco Buitenhuis bereikbaar op het nummer: 06-29602668. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2023-05-02 07:52:21

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden