DIV-Medewerker | Groningen

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Groningen
Aanvraagnummer:
A2020-0560
Startdatum:
09-11-2020
Verwachte einddatum:
08-04-2021 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
28 Oct 2020 8:00 AM
Contactpersoon Quest4:
Winhold Bartelink
Telefoonnummer:
06 – 46 12 98 22

Functieomschrijving

Wij zijn voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op zoek naar een DIV-Medewerker op basis van 36 uur per week. 

Je draagt zorg voor het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid en regelgeving op het gebied van DIV binnen het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Van jou wordt verwacht dat je tactisch het DIV beleid zelf kan vormgeven en vertegenwoordigen, daarnaast ben je ook pragmatisch ingesteld en actief in de operatie. Je werkt nauw samen met de secretaris van het Bestuur vanwege de vastlegging en ontsluiting van besluiten. In deze pioniersrol kan jij ondersteuning vragen bij DICTU en andere vakgenoten binnen EZK en RVO. De functie valt hiërarchisch en functioneel onder de directeur van het IMG binnen de afdeling Bedrijfsvoering.

Resultaatgebieden:

 • Het uitwerken van wet- en regelgeving op gebied van documentatie, archief en digitale informatie/archiefbescheiden voor de situatie bij IMG;
 • Het vaststellen van kaders en randvoorwaarden voor vastlegging van informatie;
 • Het bepalen van wijze van vastlegging, bewaar- en vernietigingstermijnen, etc.;
 • Het opstellen van criteria voor de wijze van archivering van data op de verschillende gegevensdragers (papier, digitaal);
 • Het ontwikkelen van een visie op en werkwijze met nieuwe methoden voor vastlegging van data;
 • Het leiden van de implementatie en begeleiden van de introductie van een nieuw archiveringssysteem (DMS);
 • Het geven van voorlichting over- en het ondersteunen bij de inrichting van digitale archivering bijvoorbeeld over zaken als metadata, toepassing van normenkaders, bewaartermijnen en openbaarheidseisen. Zowel mondeling als digitaal (bijvoorbeeld via intranet);
 • Het creëren van bewustwording binnen de organisatie over hoe om te gaan met digitale informatie/archiefbescheiden en het gebruik ervan;
 • Het zelfstandig verwerken, ontsluiten en ordenen van informatie;
 • Ontsluiten van werkwijze en besluiten van commissie op digitale wijze voor de interne organisatie, hierbij wordt verwacht dat er gebruikgemaakt gemaakt gaat worden van tools zoals Pleio of andere media;
 • Het begeleiden van de administratieve/DIV-zaken bij de aanstaande parlementaire enquête;
 • Het functioneel coördineren van operationele DIV-activiteiten bij tijdelijke pieken (bijvoorbeeld bij de aanstaande parlementaire enquête).

Achtergrond opdracht:
Na een halve eeuw gaswinning in Groningen, resulterend in een omvangrijk aantal aardbevingen, is er schade ontstaan aan de huizen en gebouwen van de bewoners, instellingen, organisaties en ondernemers in het gebied.

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG; voorheen Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen) is het zelfstandig bestuursorgaan dat schade als gevolg van gaswinning in het Groningenveld en de gasopslag Norg afhandelt. Te denken valt aan de fysieke schade aan woningen en infrastructurele of waterbouwkundige werken, immateriële schade en waardedaling van woningen. Verder is het IMG verantwoordelijk voor het herstel van acuut onveilige situaties ten gevolge van de gaswinning in Groningen of de gasopslag in Norg. Het IMG is gevestigd in Groningen en heeft ruim 400 medewerkers.

Het bestuur van het IMG is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken van het IMG en de IMG-organisatie. Het bestuur wordt daarbij ondersteund door het bureau (de uitvoeringsorganisatie). De directie is door het bestuur belast met de dagelijkse leiding van het bureau. Het bestuur wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris. De directie vormt samen met de afdelingsmanagers het MT.

Het MT bestaat thans uit één directeur en 4 afdelingsmanagers. De afdelingsmanager Bestuurlijke en Juridische Zaken en Schadeafhandeling is tevens plaatsvervangend directeur. Het managementteam bestaat verder uit de afdelingsmanagers Klantcommunicatie en -dienstverlening, Schade expertise en herstel en Regiebureau. Daarnaast is er een afdeling Corporate Communicatie en een afdeling Bedrijfsvoering. Dit managementteam draagt zorg voor de uitvoering van de schadeafhandeling, zodat het IMG in de gelegenheid wordt gesteld om te besluiten over de schadeafhandeling.

Organisatie:
Kansen voor Nederland, kansen voor jou!

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen zorgen dat we ons houden aan weten regelgeving. En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Eisen en wensen voor de functie

Harde eisen:

 • HBO: Informatiedienstverlening en Management of Documentair Informatiemanagement;
 • Basisadviesvaardigheden, o.a.: adviesrollen, fases adviesproces, intakegesprek, diagnose en onderzoek, goed kunnen rapporteren (mondeling en schriftelijk);
 • We zijn op zoek naar iemand die een zelfstandig kan werken en daarbij ook het grotere geheel van de organisatie overziet en voor de benodigde afstemming zorgt bij het maken van keuze’s;
 • Je hebt ruim 2 jaar ervaring in een soort gelijke functie;
 • Kennisgebied met datawarehouse.

Wensen:

 • Competenties: – Klantgericht, – Analytisch, – Samenwerken, – Omgevingsbewust, – Accuraat, – Resultaatgericht, – Pragmatisch, – Integer, – Plannen en organiseren, – Stressbestendig.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Winhold Bartelink bereikbaar op het nummer: 06 – 46 12 98 22. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2020-10-26 08:51:05

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Solliciteer nu


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB
Status : Gesloten

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden