DevOps | Den Haag

Sorry, deze opdracht voor DevOps is niet meer beschikbaar.

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2023-164
Startdatum:
13-02-2023
Verwachte einddatum:
12-02-2024 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
40
Indicatie uurtarief:


€ 87,00


Sluitingsdatum aanvraag:
03-02-2023 10:00
Contactpersoon Quest4:
Marco Buitenhuis
Telefoonnummer:
06-29602668
Opdrachtgever:
Quest4

Functieomschrijving DevOps

Wij zijn namens het Ministerie van Binnenlandse Zaken op zoek naar een DevOps Engineer op basis van 40 uur.

Binnen de teams OP en DRP, is behoefte aan uitbreiding van de capaciteit met een DevOps- engineer die het team helpt met het automatiseren en uitvoeren van beheerswerkzaamheden en het migreren van de legacy .NET applicaties naar het Standaard Platform platform.

KOOP zoekt daarom een DevOps-engineer met kennis van Kubernetes gebaseerde platformen en .NET Framework & Core applicaties. Het uitgangspunt hierin is dat er gewerkt wordt met Infrastructure-As-Code en een hoge graad van automatisering.

KOOP wil verbeteringen doorvoeren om zowel de kwaliteit van de software als de kwaliteit van het ontwikkelproces naar een hoger niveau te tillen. Met de introductie van een Agile ontwikkelmethodiek wil KOOP hiervoor een aantal randvoorwaarden invullen. Goed kunnen samenwerken binnen een multidisciplinair Scrumteam en ervaring met het werken in een Agile/Scrum omgeving is hierbij dus gewenst.

De DevOps-engineer zal vooral bezig zijn met het bouwen, beheren en onderhouden van de productie- en ontwikkelomgevingen. De kandidaat zal het team bijstaan en begeleiden in de containerizatie van de applicaties en de migratie naar het Standaard Platform. Op basis van de kennis- en ervaring en vanuit ervaringen binnen het project, wordt een actieve bijdrage verwacht aan het opstellen en aanpassen van organisatiebrede infratructuur- en ontwikkelrichtlijnen.

Achtergrond:
Als onderdeel van een transitie naar een SAFe en DevOps manier van werken, wordt er op dit moment binnen koop een migratie traject uitgevoerd van traditionele VM’s naar een Docker/Kubernetes platform op basis van OpenShift. Het zogeheten Standaard Platform dat beheerd wordt vanuit Logius. Hieruit volgen verschillende werkzaamheden zoals het omzetten naar .NET Core, migreren van databases en het schrijven van deployment pipelines. Ook komt er als gevolg hiervan een grotere verantwoordelijkheid op het gebied van technisch beheer bij het team te liggen. Twee teams bij KOOP, team OEP (Officiele Electronische Publicaties) en DRP (Decentrale Regelingen Platform), zijn als onderdeel van die migratie bezig met het containerizen en deployen van .NET applicaties richting het Standaard Platform. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij beide teams ondersteunt met de operations (Ops) werkzaamheden van deze migraties en het onderhoud daarna.

Organisatie:
Het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële OverheidsPublicaties (KOOP) is een onderdeel van de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en ondersteunt de (beleids)doelstellingen van haar opdrachtgevers, die verantwoordelijk zijn voor de wet- en regelgevingsprocessen en (officiële) publicaties. KOOP is verantwoordelijk voor de verwerking, de officiële bekendmaking en publicatie en digitale toegankelijkheid van formele informatie van de overheid. Opdrachtgevers van KOOP zijn (niet limitatief):

 • de Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal;
 • Diverse ministeries waaronder Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie & Veiligheid, Buitenlandse Zaken en Infrastructuur & Waterstaat;
 • Diverse uitvoeringsorganisaties als de Belastingdienst en de Immigratie- en Naturalisatiedienst;
 • Zelfstandige bestuursorganen als de Sociale Verzekeringsbank.

Binnen haar verantwoordelijkheden, ligt de focus van KOOP op het borgen van de wettelijke verplichting tot het bekendmaken en beschikbaar stellen van centrale en decentrale wet- en regelgeving met de hoogst mogelijke beschikbaarheid en integriteit. Het is van groot belang dat wet- en regelgeving en bijbehorende informatie zo goed mogelijk geïntegreerd en zonder redundantie (meervoudig voorkomen van dezelfde bestanden) beschikbaar en toegankelijk wordt gemaakt. Hierbij optimaliseert KOOP de vindbaarheid en leesbaarheid van documenten door toepassing van adequate structurering (standaardisering) en metadatering en toepassing van linked data principes.

Eisen en wensen voor de functie DevOps

Harde eisen:

 • Kandidaat heeft minste 3 jaar ervaring met het ontwikkelen en/of beheren van software in een Agile en/of DevOps omgeving;
 • Kandidaat heeft ten minste 2 jaar ervaring met containerizatie en/of Kubernetes;
 • Kandidaat beschikt over een eigen (ontwikkel-) laptop met minimaal 16 GB aan werkgeheugen en een bijgewerkte Windows installatie. Beveiligd met toegangswachtwoord, versleutelde harde schijf (encryptie) en up to date antivirussoftware t.b.v. de uitte voeren werkzaamheden;
 • Kandidaat heeft HBO werk-/denkniveau.

Wensen:

 • Mate van ervaring met het succesvol migreren van complexe softwareprojecten naar een cloud en/of container platform (Maximaal 150 punten);
 • Mate van kennis en ervaring in .NET Framework & Core, GitLab, Kubernetes & Docker en beheerwerkzaamheden zoals monitoring, backup & restore en deployment (Maximaal 200 punten);
 • Mate waarin kandidaat beschikt over de gevraagde competenties en vaardigheden, zowel in uitvraag als kwaliteitsraamwerk (toetsbaar in motivatiebrief/CV en/of mogelijk gesprek) (Maximaal 250 punten);
 • Mate van ervaring en/of affiniteit met en/of passendheid binnen de organisatie van de opdrachtgever (toetsbaar in motivatiebrief/CV en/of mogelijk gesprek) (Maximaal 200 punten).

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marco Buitenhuis bereikbaar op het nummer: 06-29602668. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2023-02-02 10:03:01

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden