Senior Demandmanager | Den Haag

Functie omschrijving

Eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel een betere dienstverlening, kostenbesparing en administratieve lastenverlichting. Daar gaat de overheid voor. Logius vervult hierin een centrale en leidende rol met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de eoverheid. Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De diensten en standaarden van Logius zijn voor de gehele overheid ontwikkeld. Logius is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassingen van deze diensten en standaarden.

Als demandmanager sta jij vooraan in het inkoopproces van Logius. Binnen de kaders van de geldende weten regelgeving ben je creatief en integer en streef je naar een doelmatige en kwalitatief hoogwaardige inkoop. Je volgt en analyseert marktontwikkelingen zodat je kennis up-to-date is. Binnen de organisatie inventariseer je (toekomstige) inkoopbehoeftes en vertaalt deze naar gedegen inkooptrajecten. Daarbij analyseer je inkoopbehoeftes door te onderzoeken waar vraagbundeling mogelijk is en leg je verbanden tussen ontwikkelingen in de organisatie en lopende of voorgenomen aanbestedingen. Je denkt pro actief en oplossingsgericht mee, adviseert en helpt de behoeftestellers in aanbestedingsprojecten van allerlei aard. Als (eind)redacteur lever je een belangrijke en actieve bijdrage aan de totstandkoming van bestekteksten inclusief eisen, wensen, selectie- en gunningcriteria en dergelijke. Je regisseert de (EU)-aanbestedingen en bent verantwoordelijk voor het realiseren van contracten. Je stelt ook mede het sourcingsbeleid op en adviseert het management van Logius over de verschillende inkoopopties, bijvoorbeeld bij afloop van contracten. Om je centrale rol te kunnen vervullen, werk je binnen het team nauw samen met de contractmanagers en inkopers. Je bent een sparringpartner en adviseur voor de verschillende productafdelingen binnen Logius. Daarnaast werk je nauw samen met de Haagse Inkoop Samenwerking (HIS). Let op!: Met het oog op de werkzaamheden van de Demandmanager dient onafhankelijkheid van de ingezette medewerker gewaarborgd te zijn.

De partij (werkgever of intermediair, inclusief onderaannemers) gelieerd aan de ingezette medewerker is hiermee uitgesloten van deelname aan aanbestedingen die (deels) voorbereid zijn door de ingezette medewerker.

Taken en verantwoordelijkheden van de afdeling Organisatiestaf De afdeling Organisatiestaf heeft twee kerntaken: 1. Ondersteuning van de leiding van Logius (directeur, afdelingshoofden) door te signaleren en adviseren over operationele, tactische en strategische onderwerpen. 2. Het bieden van (praktische) ondersteuning aan de Logius-organisatie op de PIJOFACH-onderwerpen. Team Control en Contractmanagement Het team Control en Contractmanagement (C&C) is verantwoordelijk voor: – Ondersteuning aan het management vanuit bedrijfseconomisch perspectief bij het besturen en beheersen van de Logius-organisatie; – Het opstellen van, beheren en bewaken van de planning- en controlcyclus; – Het opleveren van externe en interne financiële producten waaronder begroting en jaarverslag; – Het doen van aanbestedingen of uitvraag binnen de mantelovereenkomsten, het opstellen van een aanbestedingsstrategie en het doen van leveranciersselectie; – Bewaken op nakomen contracten door leveranciers; – Het uitvoeren van evaluaties op prestaties van leveranciers; – Het adviseren over te volgen inkoopprocedures en het bewaken van de voortgang van deze procedures. Het cluster contractmanagement is verantwoordelijk de verscheidenheid aan leveranciers op een effectieve en efficiënte wijze aan te sturen, zowel als het gaat om het inkopen van diensten als op het toezien op de levering van deze diensten. Daartoe bepaalt het team C&C op welke wijze met leveranciers wordt omgegaan (leveranciersbeleid), begeleidt ( Europese) aanbestedingen en is verantwoordelijk voor het opstellen van Service Niveau Overeenkomsten (SNO’s), en het Dossier Financiële Afspraken (DFA’s). Ook evalueert het team C&C de dienstverlening en maakt afspraken over verbeterpunten. Ten behoeve van afdelingen binnen Logius heeft het team C&C een adviserende en toetsende rol.

Functie eisen

Je hebt aantoonbaar academisch werk- en denkniveau;

Je hebt ervaring in multidisciplinaire projecten;

Je hebt ervaring bij de overheid en bij ICT-dienstverleners

Je bent in staat complexe onderwerpen begrijpelijk te maken voor anderen, zowel mondeling als schriftelijk;

Je hebt aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van Europees aanbesteden, contract- en leveranciersmanagement;

Je hebt aantoonbare kennis van ICT, zowel technisch als aanverwante diensten (beheer, ontwikkelen, etc.);

Je bent in staat om relaties en effecten van politieke krachtenvelden binnen (en buiten) de organisatie in te schatten en te begrijpen en op basis hiervan te handelen;

Je bent een teamplayer, gericht op samenwerking en bereiken van resultaat.

Je kunt goed luisteren naar en meedenken met anderen en bewust omgaan met verschillende achtergronden en belangen;

Je bent een prettige persoon om mee samen te werken, die gemakkelijk communiceert en kan overtuigen op diverse niveaus in de organisatie;

NEVI 1 of 2 of vergelijkbaar

Je hebt aantoonbare ervaring in het inkooplandschap van de Rijksoverheid en het speelveld van interdepartementale- en categoriemanagementcontracten;

Extra informatie

Standplaats

Den Haag
Aanvraagnummer
804
Startdatum:
2017-05-08
Verwachte einddatum
2017-09-30
Aantal uur per week:
36
Uurtarief
Sluitingsdatum aanvraag:
2017-04-14
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen

Aanvullende informatie

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Wendy van Ooijen Als u geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij u van harte uit een aanbieding te verzorgen via het onderstaand aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2017-04-11 08:53:12

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden