Senior Data Architect

Functie omschrijving

De data-architect verricht werkzaamheden op het gebied van gegevensmanagement. De werkzaamheden vinden plaats bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), binnen het Enterprise-architectuurteam van het CIO Office van de Directie Informatievoorziening (DI). De focus voor de data-architect ligt op het uitwerken van de informatie-architectuur en het inrichten en beleggen van gegevensmanagement binnen DJI.

Achtergrond van de opdracht is het volgende. DJI wil haar informatievoorziening verder professionaliseren. Een onderdeel hiervan is het inrichten en beleggen van gegevensmanagement. Een belangrijke aanleiding hiervoor is de invoering van een nieuw procesondersteunend systeem (de Basisvoorziening Justitiabelen, BVJ). Het is van belang dat met de ontwikkeling van BVJ van meet af aan gegevensmanagement de nodige aandacht krijgt. Daarnaast wordt op rijksniveau steeds meer gestuurd op het op orde hebben van de informatiehuishouding (open data etc.)

De data-architect draagt bij aan de inrichting van gegevensmanagementfunctie binnen DJI (beleggen beheer van de verschillende type gegevensmodellen, benoemen van verantwoordelijkheden voor datakwaliteit, definiëren eigenaren etc.). De data-architect zal in zijn rol DJI-medewerkers coachen zodat zij zelfstandig hun taken kunnen gaan uitvoeren.

De data-architect is ook verantwoordelijk voor het opstellen van het DJI bedrijfsobjectenmodel, ondersteunt de projectarchitect van het project BVJ bij het opstellen van de noodzakelijke datamodellen (conceptueel, logisch en fysiek), heeft c.q. neemt kennis van de verschillende relevante ketenmodellen en bewaakt de samenhang tussen al deze modellen. De data-architect zorgt voor opname van de uitgangspunten en modellen op hoofdlijnen in het Bestemmingsplan (de DJI-brede Enterprise architectuur).

De werkzaamheden van de data-architect worden verricht onder de verantwoordelijkheid van CIO-office.

Werkzaamheden
–    Inrichten gegevensmanagementfunctie binnen DJI
–    Het begeleiden bij, het opstellen van, het reviewen van de diverse typen gegevensmodellen

Functie eisen

Hieronder vindt u een aantal harde eisen en enige overige eisen en wensen waaraan de kandidaat moet voldoen! In de motivatie dient te worden aangetoond dat aan alle harde eisen wordt voldaan. Dat betekent: kort, puntsgewijs per eis motiveren waar deze kennis of ervaring is opgedaan en in welke periode. Daarbij moet het voldoen aan de eisen ook duidelijk en onvoorwaardelijk naar voren komen in het CV. Aanbiedingen die hieraan niet voldoen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

HARDE EISEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN:

Vaktechnische kennis en ervaring
–    WO-denkniveau
–    Minimaal 5 jaar ervaring als data-architect in grootschalige en complexe omgevingen.
–    Aantoonbare ervaring met het inrichten van gegevensmanagement en datakwaliteitsborging in een grote en complexe organisatie.
–    Kennis en ervaring op gebied van concepten, methoden en middelen voor datakwaliteit.
–    ‘Hands on’-ervaring in conceptuele, logische en fysieke datamodellering.

GEDRAGSKENMERKEN

– Team-player die ook zelfstandig kan werken
– Flexibel en pragmatisch
– Sterk analytisch vermogen
– Proactief en servicegericht
– Communicatief en goede interviewvaardigheden
– Werkt zorgvuldig en heeft oog voor detail
– Geen “U vraagt, wij draaien” mentaliteit.

Extra informatie

Standplaats

Gouda
Aanvraagnummer
354
Startdatum:
2016-09-05
Verwachte einddatum
2016-12-31
Aantal uur per week:
36
Uurtarief
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
2016-08-29
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen

Aanvullende informatie

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Wendy van Ooijen Als u geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij u van harte uit een aanbieding te verzorgen via het onderstaand aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2016-08-24 09:57:03

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden