Data-Architect | Den Haag

Sorry, deze opdracht is niet meer beschikbaar

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2022-1149
Startdatum:
28-11-2022
Verwachte einddatum:
29-05-2023 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
24
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
09-11-2022 12:00
Contactpersoon Quest4:
Marco Buitenhuis
Telefoonnummer:
06-29602668

Functieomschrijving Data-Architect

Wij zijn namens het Ministerie van Binnenlandse Zaken op zoek naar een Data-Architectuur op basis van 36 uur.

Om succesvol te zijn als Data Architect bij UBR | HIS, breng je een flinke dosis kennis en ervaring mee, maar ook eigenzinnigheid en creativiteit. Je combineert je technische expertise met sterke communicatieve vaardigheden en affiniteit met bedrijfsprocessen. Jouw omgeving ziet je als een ‘rots in de branding’ en kennisvraagbaak. Wij faciliteren je waar je wilt, maar reken er op dat je zelf het voortouw neemt in je ontwikkeling. Natuurlijk heb je kennis van SQL, Datawarehousing, data modellen en BI -technologieën (zoals Azure) in combinatie met een Enterprise BI platform. Indien je kennis hebt van het No-code Application Platform as Service (APAAS) dan heb je een streepje voor.

Jouw taken:

 • Vertaalt informatie naar impact op IV-landschap en daadwerkelijk ontsluiten historische en actuele data;
 • Coördineren van het realiseren en behouden van de datakwaliteit volgens gestelde standaarden en normen;
 • Verantwoordelijk voor de bewaking van de datakwaliteit en adresseren datakwaliteit issues;
 • Opstellen en agenderen van verbeterplannen aangaande de datakwaliteit;
 • Rapporteren over datakwaliteit bij data owners en het adresseren van issues hierover bij data owner;
 • Stelt kwaliteitsnormen aan fysiek datamodel ten behoeve van ‘schone’ en efficiënt werkende systemen;
 • Werkt nauw samen met informatie analist aan het vertalen van historische en actuele data naar gewenst informatie;
 • Beschrijft procedures tav registreren in en ontsluiten van, data uit verschillende bronnen;
 • Test en implementeert;
 • Registreert en ontsluit data uit verschillende bronnen.

Het Programma is bezig met het voorbereiden, inregelen en uitvoeren van deze verder ontwikkelingen: verbetering van de rapportages en opzetten van diverse dashboards, in samenwerking maken van analyses en samen zorgen voor gerichtere sturing aangevuld met ontwikkelingen die voortkomen uit de doorontwikkeling van het Rijks Inkoopstelsel. Belangrijke succesfactoren voor het slagen van dit Programma waarbij uiteindelijk breed kan worden ingezet en de volwassenheid Business Informatie Management binnen HIS nog volop in ontwikkeling is. Belangrijke succesfactoren voor het slagen van dit Programma waarbij uiteindelijk breed kan worden opgeschaald zijn:
 

 • Dat alle betrokkenen, ongeacht hun achtergrond en herkomst organisatie, dezelfde taal spreken of ten minste woorden hanteren in relatie tot deze inwinstraat die door iedereen op dezelfde manier wordt begrepen.
 • Dat technisch en organisatorisch vanuit verschillende perspectieven (business, data, service en technologie) uitgangspunten en definities zijn gestandaardiseerd en technische en functionele interoperabiliteit op alle niveaus is georganiseerd.

Het programma Inkoop Inzicht leent zich binnen de omgeving van HIS om dingen te doen te doen en te proberen en kan worden beschouwd als nieuwe business activiteit in wording en (er zijn dus nog geen goede documenteerde businessprocessen). We kiezen dan ook voor een proces –en data gedreven aanpak. Het nog niet beschikken van bijvoorbeeld goede proces architectuur of goed gedocumenteerde businessprocessen grijpen we binnen dit programma aan als kans. De baten zullen immers altijd groter zijn!

Opdrachtgever:
Inkoop Uitvoering Centra’s (IUC’s) hebben steeds meer data tot haar beschikking of zou die eenvoudig moeten kunnen verkrijgen. Denk aan zowel interne-historische bedrijfsdata als externe (open) data. De Haagsche Inkoopsamenwerking (HIS) is zo’n IUC en is gestart met een Programma gericht op het opzetten van een data-inwinstraat om deze inkoopgegevens te verzamelen, te verwerken en vervolgens aan de haar deelnemende afnemers op te rapporteren. Door middel van dit project kan die data uit de verschillende systemen worden gehaald, worden
opgeschoond, worden gecombineerd, gerangschikt en visualiseren in overzichtelijke rapporten en interactieve dashboards. Elke medewerker/afnemer die altijd over de juiste informatie te beschikken en deze informatie binnen handbereik tot beschikking te hebben. In eerste instantie wordt deze inwinketen ontwikkeld voor een beperkte groep contracten maar de bedoeling is dat deze inwinketen zodanig generiek is opgezet dat deze opgeschaald kan worden voor alle inkoopdata.

Hiermee wil het HIS meer bereiken dat:

 • Beschikken over de juist en correcte verantwoordingsdata richting open-source alsmede de ondersteuning in monitoring van (inkoop) beleid op basis een versie een waarheid met een verbeterslag op de data kwaliteit;
 • Continuous monitoring, real-time grip op proces, kwaliteit en risicobeheersing op basis van data-driven controles;
 • Het uiteindelijk delen van (analytische) data met partners, burgers en bedrijven;
 • Meer bruikbare data, informatie en functionaliteiten voor afnemers en interne bedrijfsvoering;
 • Een gezamenlijke architectuur van inkoopsystemen met bijhorend datamodel.

Om dit mogelijk te maken zal aan de basis een gezamenlijke architectuur, interoperabiliteit en gezamenlijk datamodel moeten worden ontwikkeld. Dit vraagt om een gemeenschappelijke taal ten aanzien van de informatiehuishouding en onderlinge afspraken ten aanzien van bijvoorbeeld datadefinities, uitwisselingsprotocollen et cetera.

Eisen en wensen voor de functie Data-Architect

Harde eisen:

 • Kandidaat beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau;
 • Kandidaat beschikt over kennis en ervaringen van methodieken, zoals SQL server database, MySQL databases, ETL, data modelleren, etc;
 • Kandidaat beschikt over kennis van Cloud engineering met Azure;
 • Kandidaat heeft werkervaring op het gebied van (big) data binnen bedrijfsvoering processen (in het bijzonder op inkoop-en financiële processen).

Wensen:

 • Mate waarin de kandidaat kennis heeft van No-code Application Platform (Max 150 punten);
 • Mate waarin de kandidaat ervaring heeft met ervaring met het vertalen, ophalen en realiseren van klantwensen binnen grotere projecten (Max 150 punten);
 • Mate waarin kandidaat beschikt over de gevraagde competenties en vaardigheden (Max 200 punten);
 • Mate van ervaring en/of affiniteit met de organisatie van de opdrachtgever (Max 300 punten).

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden plaats in week 46-47. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marco Buitenhuis bereikbaar op het nummer: 06-29602668. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2022-11-08 07:00:06

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden