Senior Coördinerend/Specialistisch Adviseur | Den Haag

Functie omschrijving

De Directie Forensische Zorg is vanaf 1 januari 2008 verantwoordelijk voor alle forensische zorg aan personen met een strafrechtelijke titel(uitgezonderd hiervan is de forensische zorg voor jeugd). Per 1 oktober 2015 is de Directie Forensische Zorg samengevoegd met de Directie Justitiële Jeugdinrichtingen tot de nieuwe Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen. Zowel de inkoop van als de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van alle forensische zorg aan personen met een strafrechtelijke titelvallen onder het taakgebied van deze divisie. Binnen deze verantwoordelijkheid werken we aan een constante verbetering van het systeem. Verbeteringen die er op zijn gericht om de juiste behandeling en de juiste setting voor de justitiabele / patiënt te vinden. Deze forensische zorg wordt ingekocht bij enkele tientallen zorgaanbieders, die ieder hun eigen zorgspecialisatie hebben. Ook binnen de justitie organisatie werken we verder aan de ontwikkeling van forensische zorg, bijvoorbeeld via penitentiaire programma’s met psychiatrische zorg, poliklinische behandeling en de ontwikkeling van bijzondere zorgafdelingen binnen het Gevangeniswezen. Het forensische werkveld kenmerkt zich door een voortdurende balans tussen zorg en straf en zorg en beveiliging. Verder is de divisie ook verantwoordelijk voor de inkoop somatische zorg binnen de DJI voorzieningen. Afdelingen De Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen bestaat uit het kernteam en een Specialistisch Inkoop Center (SIC). Het SIC wordt onderverdeeld in twee eenheden. Dit zijn: • Zorginkoop en Kwaliteit (inclusief activiteiten voor de regiefunctie ten opzichte van plaatsing en incidenten) • Analyse en Bekostiging Het SIC bestaat uit verschillende specialisten om zijn taken efficiënt en effectief uit te voeren (vanuit de integraliteitsgedachte). Dit betreft zorginkoopspecialisten, deskundigen op het gebied van kwaliteitszorg en specialisten op het gebied van behoeftestelling, monitoring, budgetuitputting, financiering en bekostiging, aangevuld met medewerkers met diepgaande kennis aangaande data-analyse van het forensische en jeugdstrafrechtstelsel en somatische zorg. Ook vervult het SIC een rol in de behandeling van incidenten, ook richting het veld.

De strategisch management adviseur adviseert en ondersteunt de (plv.) directeur en bedient hen en het Beraad met strategieën, scenario’s en richtinggevende adviezen. De adviseur heeft daarvoor kennis van en houdt daarbij rekening met politieke, bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen. De adviseur is gedelegeerd opdrachtgever en geeft inhoudelijk sturing aan de ondersteuning van de centrale diensten en stafdirecties (formuleert namens de divisiedirecteur de vraagstelling aan de stafdirecties om te komen tot een integraal advies voor de divisiedirecteur, de hoofddirectie en het Beraad op alle mogelijke onderwerpen binnen de directie, werkveld en keten) en creëert draagvlak voor de ontwikkeling en implementatie van geïntegreerde adviezen. Het operationele proces van de divisie maakt deel uit van ketens. De divisiedirecteur is opdrachtgever en de betreffende functionarissen gedelegeerd opdrachtgever. De omgeving van het operationele proces vormen de stafdirecties, de beleidsdirecties, de ketenpartners en de klanten. Dit betreft twee directoraten van het departement (DGJS en DGVZ), de andere divisies, de landelijke diensten, de stafdirecties, de directie Voorlichting van het departement en voorts OM/ZM, DT&V, IND, COA, RSJ, IV&J, DJJ, EFP, 3RO, AVT, NZA, RvdK, Jeugdzorg, andere departementen, gemeenten en externen (o.a. 140 zorgaanbieders, GGZ NL, VNG en universiteiten en hogescholen) en Inspecties. Van de betreffende functionaris wordt verwacht dat hij / zij dit netwerk onderhoudt en gebruikt om tot visies, strategieën, oplossingsrichtingen / scenario’s te komen. Bij de Strategisch Managementadviseur ligt de nadruk zowel op de diensten en stafdirecties binnen DJI, als op de genoemde (externe) netwerken. In deze functie moeten integrale adviesproducten worden gerealiseerd. Daarbij worden meerdere adviesprocessen met elkaar in verbinding gebracht. Er is sprake van het integreren van multidisciplinaire adviesproducten. Daarmee wordt (bottom up) een bijdrage geleverd en invloed uitgeoefend op het strategisch beleid en/ of de doelstellingen. Voor de werkzaamheden is gespecialiseerde en brede kennis nodig van de eigen (zeer specialistisch) en aanpalende aandachtsgebieden en is inzicht nodig in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke strategische samenhangen in bredere context dan het eigen werkterrein. In de in- en externe contacten is sprake van belangentegenstellingen en moet draagvlak voor (de aanpassingen in) het strategische beleid worden verworven.

Functie eisen

• Ruime en relevante ervaring; succesvol in het leiden van (deel)projecten en/of coördineren;
ervaring in verschillende fases van het adviesproces en in verschillende adviesrollen en daarin
succesvol; (inter)departementale trajecten en/of (inter)nationale trajecten; politiek gevoelige
dossiers
• Adviesvaardigheden voor ervaren adviseurs
• Opereren in een politiek bestuurlijke omgeving
Competenties
• Bestuurssensitiviteit
• Overtuigingskracht
• Samenwerken
• Netwerken
• Plannen en Organiseren
• Motiveren
• Creativiteit

Extra informatie

Standplaats

Den Haag
Aanvraagnummer
1299
Startdatum:
23-10-2017
Verwachte einddatum
30-12-2017
Aantal uur per week:
32-36
Uurtarief
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
16-10-2017 12:00
Contactpersoon Quest4:
Winhold Bartelink

Aanvullende informatie

CV max 5 pagina’s en in het Nederlands

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Winhold Bartelink bereikbaar op het nummer: +31646129822. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het onderstaand aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2017-10-13 16:51:30

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden