Coördinerend Specialistisch Adviseur (2FTE) | Den Haag

Deze opdracht kun je ook doen via een arbeidsovereenkomst met Quest4.

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
Startdatum:
14-11-2022
Verwachte einddatum:
13-05-2023 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
14-11-2022 10:00
Contactpersoon Quest4:
Remco Blommesteijn
Telefoonnummer:
06-11355233

Functieomschrijving Coördinerend Specialistisch Adviseur (2FTE)

Wij zijn namens het Ministerie van Binnenlandse Zaken opzoek naar een Coördinerend Specialistisch Adviseur (2FTE) op basis van 36 uur.

Penvoerder werkagenda: De penvoerder ondersteund aan de Programmamanager en schept en onderhoudt als centraal informatiepunt het overzicht in de actuele stand van de werkagenda en daaronder liggende lijnen en activiteiten. Dit onder meer met het – in de gaten houden van de dwarsverbanden tussen de vijf Programmalijnen; – aandacht hebben voor synchronisatie op aanverwante beleidsonderwerpen bij ook andere departementen; – onderhouden en actualiseren van de werkagenda en de stand in haar uitvoering.

De Programmasecretaris is verantwoordelijk voor de Programma administratie in brede zin des woords. Dit behelst zowel een programmaorganisatie, als een multi-project omgeving. Hierin is ook relevant de bestuurlijke omgeving, bestuurlijke processen, reguliere overlegstructuren, al specifiek voor het programma georganiseerde overlegstructuren). De Programmasecretaris moet daarom in staat zijn om de relevante bestuurlijke processen (o.a. kamerbrieven, bestuurlijke rapportages) te kennen, zodanig om daarop te kunnen anticiperen en overige processen daarmee te kunnen synchroniseren. Dit onder meer door het – bewaken stuurgroep-deadlines en afspraken; – bewaken planning formele afstemmingslijnen met o.a. . BWO . Ambtelijke Commissie Digitalisering (ACD) . Directeurenoverleg Digitalisering (DOD) met ministeries en medeoverheden . Vaste commissie Digitale Zaken (DiZa) van de Tweede Kamer – monitoren voortgang programmalijnen; – opstellen voortgangsrapportage t.b.v. stuurgroep, medeoverheden en Tweede Kamer.

Het verschil met de vorige team-aanvraag is, dat nu 2x gevraagd wordt om een Coördinerend Specialistisch Adviseur (CSA) en het aan de aanbieder wordt gelaten om een aan te bieden kandidaat zoveel als mogelijk te laten aansluit op een van deze twee rollen. Derhalve wordt aangesloten op het profiel van de FGR, waarbij de aanbieder een kandidaat concreet toespitst op een van de bovenstaande rollen. Een aanbieder kan voor beide rollen een kandidaat aanbieden. Tevens wordt van de aanbieder verlangd de kandidaat tevens te duiden op schaalniveau zoals omschreven in het FGR (S13-S15) en een daarbij passend uurtarief aan te bieden. Deze ruimte van drie schalen is geboden om meer ruimte te bieden voor het aanbieden van kandidaten. Het maximale uurtarief in deze aanvraag betreft onverminderd het maximum voor iemand van het niveau schaal 15. Iemand die op schaal 13 niveau wordt aangeboden zal dit een lager uurtarief veronderstellen. Zonder hieraan in getallen per schaal maxima aan te verbinden, zal iemand aangeboden op schaal 13 niveau voor het maximum tarief op prijs afvallen. Zo zal ook iemand op schaal 15 niveau aangeboden met te licht bevonden kennis en ervaring ook op non-conformiteit afvallen. Voor de nuances per schaal, zie FGR.

Achtergrond:
We vragen om het bijdragen aan een uniek programma voor de digitalisering van Nederland en de andere delen van het Koninkrijk. Een programma met grote impact op inwoners, de overheid en het bedrijfsleven. Een programma dat iedereen verregaand raakt. Een programma dat er no g niet eerder is geweest en hierna ook niet meer in deze vorm zal zijn. Een programma dat zich richt op de veiligheid van digitale omgevingen, wie je bent in digitale omgevingen en hoe de overheid zich beweegt in die digitale omgevingen. Een plek met een overzicht op wat er in Nederland aan digitalisering gebeurt en deze ook her en daar kan stimuleren en/of aanjagen. Transparant en samen – met als belangrijkste kenmerk dat alles wat wij doen bijdraagt aan een veilige inclusieve kansrijke digitale samenleving. De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties is de coördinator voor digitalisering met andere Ministeries. Ook heeft zij ambities binnen EU/Internationaal. Zij werkt vanuit het digitaliseringsbeleid dat met de Tweede Kamer is gedeeld. De hoofdlijnen daarin zijn uitgewerkt tot een concrete werkagenda met programmalijnen: de “Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren”. Deze bestaat uit vijf Programmalijnen, met daaronder in totaal 14 Prioriteiten:

  • “Iedereen kan meedoen in het digitale tijdperk” [Vergroten digivaardigheden en kennis; Toegankelijke, hoogwaardige en proactieve dienstverlening; Impact online desinformatie verminderen; (EU) regelgeving en implementatie in samenhang ondersteunen];
  • “Iedereen kan de digitale wereld vertrouwen” [Publieke waarden borgen; Borgen van privacy, verantwoord datagebruik en vergroten transparantie over gegevensverwerking en -uitwisseling; anticiperen op nieuwe digitale technologie; Versterken cybersecurity];
  • “Iedereen heeft regie op het digitale leven” [Regie op gegevens; Hoogwaardig identiteitsstelsel waaronder inlogmiddelen en wallet; Algoritmes reguleren];
  • “Een digitale overheid die waardengedreven en open werkt voor iedereen” [Verbeteren informatiehuishouding voor openbaar bestuur; Verbeteren gegevenshuishouding voor burgers en organisaties; versterken ICT-organisaties en – systemen van het Rijk];
  • “Versterken van de digitale samenleving in het Caribisch deel van het Koninkrijk” [Versterken van de digitale samenleving in het Caribisch deel van het koninkrijk]

De kwartiermaker directeur Digitale Samenleving/plaatsvervangend DG Digitalisering is de opdrachtgever van de programmaorganisatie die de uitvoering van deze werkagenda vorm geeft. Deze programmaorganisatie heeft behoefte aan onderstaande kennis, kunde en ervaring

Eisen en wensen voor de functie Coördinerend Specialistisch Adviseur (2FTE)

Harde eisen:

  • De kandidaat heeft aantoonbaar kennis van en ervaring met de omschreven rollen Penvoerder en/of Programmasecretaris en/of Strategisch advies;
  • Competenties: -Organisatiesensitief: is op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen de organisatie en bij ketenpartners. Is in staat om in een politiek-bestuurlijk complexe omgeving te opereren, herkent gevoeligheden, risico’s en kansen en handelt daarnaar. Beschikt over een sterk ontwikkelde bestuurlijke gevoeligheid; -Omgevingsbewust: signaleert en houdt rekening met relevante externe ontwikkelingen en omstandigheden en vertaalt deze naar het eigen werkterrein; -Resultaatgericht: is in staat concrete doelen te formuleren, vertaalt deze in concrete resultaten en levert tijdig afgesproken resultaten; -Flexibel: kiest een aanpak die past bij de situatie, is in staat het doel en/of de aanpak te wijzigen als de omstandigheden daar aanleiding toe geven, past zich gemakkelijk aan veranderende omstandigheden aan; -Initiatiefrijk: pakt uit zichzelf relevante zaken op en toont initiatief, zoekt kansen en mogelijkheden en draagt ideeën of oplossingen aan. • Accuraat/Nauwgezet: werkt precies en zorgvuldig, heeft oog voor detail en gevoel voor kwaliteit. • Samenwerken: levert een proactieve bijdrage aan de onderlinge samenwerking, deelt actief kennis, ideeën en informatie; -Netwerker: is in staat netwerken te onderhouden met relevante personen en organisaties, benadert de juiste mensen op het juiste moment, wisselt relevantie informatie uit; -Schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden: is in staat helder te formuleren, legt informatie vlot en duidelijk vast. Formuleert en presenteert informatie op een heldere manier, stemt dit af op de doelgroep.

Wensen:

  • Mate van kunde en ervaring op het gebied van de door aanbieder aan kandidaat toebedeelde rol, waaronder de hierboven genoemde taken in de opdrachtomschrijving, en in een vergelijkbare omgeving;
  • Mate waarin de kandidaat ervaring heeft met de ondersteuning van het in een gezamenlijk verband (Programma-verband) opererende projectteams (Multi Project Management);
  • Mate waarin de kandidaat over competenties beschikt (blijkend uit de motivatie/aanbieding en eventueel sollicitatiegesprek).

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden plaats op . Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Remco Blommesteijn bereikbaar op het nummer: 06-11355233. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2022-11-14 08:02:36

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden