coördinator Wetsanalyse | Den Haag

Sorry, deze opdracht voor coördinator Wetsanalyse is niet meer beschikbaar.

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2023-979
Startdatum:
07-08-2023
Verwachte einddatum:
31-07-2024 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Indicatie uurtarief:


n.o.t.k.


Sluitingsdatum aanvraag:
10-07-2023 10:00
Contactpersoon Quest4:
Remco Blommesteijn
Telefoonnummer:
06-11355233
Opdrachtgever:
Quest4

Functieomschrijving coördinator Wetsanalyse

Wij zijn voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid op zoek naar een Coördinator Wetsanalyse op basis van 36 uur per week. 

Rijksbreed loopt programma Open op Orde. Binnen het departement van Justitie en Veiligheid wordt op het onderwerp Datakwaliteit nauw samengewerkt met de CDO van JenV.

Vanuit de CDO wordt gewerkt aan realisatie van een JenV Afsprakenstelsel Gegevens. Onderdeel hiervan is een methodiek van werken voor wetsanalyse. Voor dit traject zoeken we een ervaren senior coördinator Wetsanalyse.

De Senior Coördinator Wetsanalyse is de “spin in het web” van de invoering van Wetsanalyse. De Coördinator zorgt ervoor dat alle activiteiten rondom een eerste PoC conform afspraak worden uitgevoerd, dat we parallel zicht krijgen op een bredere methodiek van werken voor JenV en de faciliteiten die hiervoor ingericht moeten worden. De coördinator borgt dat beide trajecten op elkaar zijn afgestemd, onderhoudt actief de contacten met alle gerelateerde initiatieven (zowel binnen als buiten Open op Orde / J en V), heeft het overzicht van die initiatieven en draagt zorg voor onderlinge kennisuitwisseling. Tevens geeft de Coördinator (gevraagd en ongevraagd) advies op het gebied van de inrichtingsvraagstukken met betrekking tot Wetsanalyse.

Je hebt ruime kennis en expertise met programmamanagement in complexe organisaties en tevens kennis en ervaring met het proces van wetsanalyse en bijbehorende kennismodelleren (gebaseerd op de cyclus zoals besproken in het boek Wetsanalyse van Anouschka Ausems). Jouw resultaat is ons te helpen naar een standaard methodiek van werken binnen JenV. Naast een helder analytisch vermogen is het van belang effectief te kunnen communiceren met de verschillende stakeholders. Wij zoeken een bevlogen coördinator met aantoonbare ervaring die met materiedeskundigen helpt bij een eerste PoC voor de AVG wetgeving met als doel te komen tot faciliteiten om als methodiek breder in te kunnen zetten binnen JenV. Omdat wetsanalyse verschillende fasen kent met verschillende betrokkenen zal de inzet in uren gedurende de PoC kunnen variëren.

Organisatie:
Op 6 april 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het generieke actieplan ‘Open op Orde’ aan de Kamer aangeboden. In dat generieke actieplan is op heldere wijze uitgewerkt hoe organisaties binnen de Rijksoverheid langs vier actielijnen een versnelling willen bereiken in het op orde krijgen van de informatiehuishouding. Elk departement moet hiertoe een eigen actieplan opstellen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) is verantwoordelijk voor de eigen informatiehuishouding en het aanpakken van specifieke knelpunten en opgaven daarbinnen. Het actieplan voor JenV beschrijft hoe de informatiehuishouding van JenV er uitziet en met welke verbeterinitiatieven JenV beoogt de Rijksbrede doelen uit het overkoepelende actieplan te bereiken. Bij de totstandkoming van het actieplan JenV zijn meer dan 20 organisaties betrokken.

Om deze majeure inspanning te coördineren is binnen de Directie Informatievoorziening en Inkoop een programmateam Informatiehuishouding op Orde (IHHOO) gecreëerd. Een van de speerpunten van dit team is de werving van specialisten binnen en op het snijvlak van de domeinen Informatiehuishouding (IHH), Informatievoorziening (IV) en ICT en een aantal generieke ondersteunende en coördinerende rollen. Deze aanvraag vloeit hier uit voort.

Eisen en wensen voor de functie coördinator Wetsanalyse

Harde eisen:

  • De kandidaat beschikt over een diploma op WO niveau voor informatiekunde of bedrijfskundige informatica;
  • De kandidaat heeft minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in kennis modellering;
  • De kandidaat heeft minimaal 2 jaar ervaring met wetsanalyse;
  • De kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met projectmanagement;
  • De kandidaat dient minimaal een voldoende te scoren op alle gestelde interviewcriteria om in aanmerking te komen voor gunning.

Wensen:

  • De kandidaat heeft x jaar ervaring in kennis modellering. (Omschrijf dit duidelijk in het cv middels opsomming of arcering). Geef aan hoeveel jaar ervaring je hebt (20%);
  • De kandidaat heeft x jaar ervaring in wetsanalyse. (Omschrijf dit duidelijk in het cv middels opsomming of arcering). Geef aan hoeveel jaar ervaring je hebt (20%);
  • De kandidaat beschikt over minimaal x jaar ervaring met projectmanagement binnen complexe overheidsorganisatie. Geef aan hoeveel jaar ervaring je hebt (20%);
  • Uit het gesprek blijkt dat de kandidaat is gemotiveerd om voor het programma Open op Orde te werken (15%).

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Remco Blommesteijn bereikbaar op het nummer: 06-11355233. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2023-07-04 09:29:43

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden