Coordinator Beheer Omgevingswet | Den Haag

Sorry, deze opdracht is niet meer beschikbaar

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2022-0262
Startdatum:
07-03-2022
Verwachte einddatum:
06-03-2023 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
01-03-2022 13:00
Contactpersoon Quest4:
Remco Blommesteijn
Telefoonnummer:
06-11355233

Functieomschrijving

Wij zijn voor KOOP op zoek naar een Coördinator Beheer Omgevingswet op basis van 36 uur per week.

KOOP werkt samen met Kadaster, Geonovum en Rijkswaterstaat aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). KOOP ontwikkelt daarvoor een Standaard voor Officiële Publicaties (STOP) en de Landelijke Voorziening voor Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB) van wet- en regelgeving. Deze landelijke voorziening moet bij het inwerking treden van de Omgevingswet in 2022 operationeel zijn. In de gezamenlijke planning dient het project juli 2022 technisch gereed te zijn voor het zogeheten ‘oefenjaar’ waarin Bevoegd Gezagen (Gemeenten, Waterschappen, Provincies, Rijk) met de nieuwe ketens kunnen oefenen.

De LVBB is een landelijk centraal backoffice verwerkingssysteem dat verantwoordelijk is voor het valideren, bekendmaken en consolideren van alle besluiten die onder het Omgevingswet regime vallen. De LVBB bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Een Koppelpunt met bevoegd gezagen op basis van Digikoppeling-ebMS (voor betrouwbare overdracht voor omgevingsdocumenten);
 • Een Regisseur: een orkestratie-component voor het besturen van de validatie- en publicatieketen naar de repositories van Kadaster (OZON) en KOOP (OPeRA);
 • Het LVBB platform dat is bestaat uit een datastore/zoek oplossing in MarkLogic (XLST, XML, XQuery) en een business laag in Java. De LVBB kent veel koppelingen met andere systemen binnen KOOP en Kadaster.

Uiteindelijk zou bij de Omgevingswet door middel van een muisklik in een kaart de regelgeving op de desbetreffende plek zichtbaar gemaakt moeten worden. Of iemand zou bericht kunnen krijgen wanneer wetgeving in zijn of haar woonplaats is veranderd, of wanneer iemand toestemming krijgt om te bouwen.Dit LVBB platform dient ook als basis voor diverse toepassingen van KOOP zoals Officiële Elektronische Publicaties (OEP), een generieke dienst voor attenderingen (Attenderingsmakelaar), een documentmanagementsysteem (DMS) en workflow management systeem voor de keten van wetgeving in wording.

De LVBB wordt door één ontwikkelteam en een analyseteam gerealiseerd. De beheerwerkzaamheden worden uitgevoerd door een beheerteam van 4 personen. De coördinator beheer is lid het LVBB beheerteam. De teams worden aangestuurd door de Projectmanager Omgevingswet.
Vanuit deze teams wordt nauw samengewerkt met:

 • Kadaster (ontwikkelpartner LVBB);
 • Een hostingbedrijf verantwoordelijk voor het hosten van producten en applicaties van KOOP);
 • Teams van andere productgroepen binnen KOOP, waaronder (beheer)teams van onder meer OEP en Attenderingsmakelaar.

Probleemstelling en doel:
De LVBB wordt sinds 2017 ontwikkeld. Eind 2020 is een eerste deel van de LVBB in productie genomen. De landelijke voorziening (LVBB) is sinds oktober 2021 technisch volledig operationeel en is in staat zijn om omgevingsdocumenten die worden geproduceerd te verwerken bij bekendmaking en doorlevering richting DSO-LV. 2022 is het laatste oefenhalfjaar waarin de bevoegd gezagen oefenen in een pre-productieomgeving. De LVBB is gekoppeld met de portalen van KOOP (zoals officiële bekendmakingen en wetten.nl). Daarnaast is de LVBB gekoppeld met systemen van de landelijke voorziening van het digitale stelsel omgevingswet die ontwikkeld worden door Kadaster en Rijkswaterstaat.

KOOP wil verbeteringen doorvoeren om zowel de kwaliteit van de software als de kwaliteit van het ontwikkelproces naar een hoger niveau te tillen. Met het gebruik van de Agile ontwikkelmethodiek wil KOOP hiervoor een belangrijke randvoorwaarde invullen.

Wij hebben behoefte aan een coördinator die het beheer binnen Omgevingswet KOOP en de samenhang van deze met DSO-LV coördineert. 

Opdrachtomschrijving:
Je bewaakt de kwaliteit van zowel de releases als het beheerproces. Je coördineert de installatie van release in de verschillende omgevingen aan en stem je af met in en externe collega’s. Je stelt de releaseplanning op en je geeft een go/no go advies voor de release. Je bent verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van de juiste omgevingen voor zowel acceptatietest-, oefen- als productiedoeleinden. Je plant en beheert de diverse resources in de verschillende omgevingen. Je communiceert met alle betrokken partijen over de resources en omgevingen. Je houdt een lijst bij van opleveringen. Je communiceert met vertegenwoordigers van de gebruikersorganisatie.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Vaststellen release regels voor de bouw, test en acceptatie;
 • Afstemmen releasemomenten met de verschillende partijen (IT leveranciers etc.);
 • Vaststellen releaseplanning en monitoren en bewaken van de tijdslijnen;
 • Regelen Testcapaciteit, testomgevingen en testscrips voor Regressie en Productie Acceptatie test;
 • Vaststellen of de release in gebruik genomen kan worden of dat in versie terug gegaan moet worden;
 • Ten behoeve van de vrijgave van de release zorgt dat eventuele openstaande punten en incidenten worden opgepakt;
 • Evalueren van de release met alle partijen betrokken bij de release;
 • Coördineert het dagelijks LVBB beheer.

De bovenstaande lijst is niet limitatief of statisch. Op basis van nieuwe wensen van Opdrachtgever of gebruikers of wijzigingen in aanpalende systemen of veranderingen in het opdrachtportfolio van KOOP kan het voorkomen dat er wijzigingen plaatsvinden op bovenstaande lijst en de bijbehorende prioriteiten.

Belangrijke competenties/vaardigheden voor deze rol zijn:

 • Goed kunnen samenwerken binnen een multidisciplinair Scrumteam in een multi-stakeholder omgeving;
 • Ervaring hebben met het werken in een Agile omgeving;
 • Communicatief- en sociaal vaardig zijn (Nederlands taal);
 • Gestructureerd kunnen werken met oog voor detail;
 • Goede analytische vaardigheden hebben;
 • Verantwoordelijkheid kunnen nemen;
 • Onder druk kunnen werken;
 • Ervaring met coördinatietaken binnen het beheerdomein.

De totstandkoming van de Nederlandse wet- en regelgeving is een complex proces met veel verschillende actoren. De informatiestromen en de daarbij behorende ondersteunende informatiesystemen die het digitaal publiceren en consolideren van wet- en regelgeving mogelijk maken, zijn zeer specifiek gericht op het wetgevings- en publicatiedomein. (Door)ontwikkeling van deze informatiesystemen, of (door)ontwikkeling van technische componenten waarmee deze informatiesystemen worden opgebouwd, vereist dan ook brede kennis van de vraagstukken die spelen binnen het domein van wetgeving en elektronisch publiceren.

Het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheids Publicaties (KOOP), onderdeel van de Uitvoeringsorganisatie bedrijfsvoering Rijk (UBR) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ondersteunt de (beleids)doelstellingen van haar opdrachtgevers, die verantwoordelijk zijn voor de wet- en regelgevingsprocessen en (officiële) publicaties. KOOP is verantwoordelijk voor de verwerking, de officiële bekendmaking en publicatie en digitale toegankelijkheid van formele informatie van de overheid.

Opdrachtgevers van KOOP zijn (niet limitatief):

 • De Eerste en Tweede kamer der Staten Generaal;
 • Diverse ministeries waaronder Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie & Veiligheid, Buitenlandse Zaken en Infrastructuur & Waterstaat;
 • Diverse Uitvoeringsorganisaties als de Belastingdienst en de Immigratie- en Naturalisatiedienst;
 • Zelfstandige Bestuursorganen als de Sociale Verzekeringsbank.

Binnen haar verantwoordelijkheden, ligt de focus van KOOP op het borgen van de wettelijke verplichting tot het bekendmaken en beschikbaar stellen van centrale en decentrale wet – en regelgeving met de hoogst mogelijke beschikbaarheid en integriteit. Het is van groot belang dat wet- en regelgeving en bijbehorende informatie zo goed mogelijk geïntegreerd en zonder redundantie (meervoudig voorkomen van dezelfde bestanden) beschikbaar en toegankelijk wordt gemaakt. Hierbij optimaliseert KOOP de vindbaarheid en leesbaarheid van documenten door toepassing van adequate structurering (standaardisering) en metadatering en toepassing van linked data principes.

Eisen en wensen voor de functie

Harde eisen:

 • Je beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau en heeft een opleiding op het gebied van ICT; zoals informatiekunde of (bedrijfskundige) informatica;
 • Je beschikt over een eigen (ontwikkel-)laptop met beveiliging, versleutelde harde schijf (encryptie), up to date antivirussoftware en een stabiele internetverbinding t.b.v. de uit te voeren werkzaamheden;
 • Je hebt minimaal 4 jaar relevante werkervaring als als functioneel beheerder, applicatiebeheerder en/of als releasemanager.

Wensen:

 • Mate waarin je kennis hebt van en ervaring hebt met werken in een maatwerksoftware omgeving met ketens, met zowel interne als externe partijen;
 • Mate waarin je kennis hebt van en ervaring hebt met; XSLT en Git;
 • Mate waarin je praktische ervaring hebt met complexere systeemlandschappen, services (SOAP, REST, etc.) zowel vanuit de rol van aanbieder als afnemer van een service, en systeemontwikkeling in het algemeen;
 • Mate van ervaring en/of affiniteit met en/of passendheid binnen de organisatie van de opdrachtgever (toetsbaar in motivatiebrief/CV en/of mogelijk gesprek).

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Remco Blommesteijn bereikbaar op het nummer: 06-11355233. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2022-02-27 11:13:44

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden