Senior Consultant Clientèle | Den Haag

Functie omschrijving

Eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel een betere dienstverlening, kostenbesparing en administratieve lastenverlichting. Daar gaat de overheid voor. Logius vervult hierin een centrale en leidende rol met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid. Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De diensten en standaarden van Logius zijn voor de gehele overheid ontwikkeld. Logius is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassingen van deze diensten en standaarden.

Clientele is het Logius brede call-registratiesysteem waarbij meldingen geregistreerd worden. Het biedt de mogelijkheid om status en voortgangvan meldingen te bewaken om zo te
voldoen aan de normen zoals deze in de Service Niveau Overeenkomst zijn beschreven. Clientele wordt technisch gehost bij SSC ICT, de shared service organisatie op het gebied
van ICT voor een groot deel van de Rijksoverheid.
Clientèle biedt ondersteuning voor de volgende processen binnen Logius:
1. Incidentmanagement;
2. Gebruikersondersteuning;
3. Probleembeheer;
4. Relatiemanagement;
5. Wijzigingenbeheer;
6. Behoeftemanagement;
7. Releasemanagement.

In de uitwerking van het Ministerraadbesluit voor+C71 duurzame financieringsafspraken Generiek Digitale Infrastructuur (GDI) van 8 juli 2017 is opgenomen dat per 1 januari 2018 doorbelasting plaatsvindt voor de diensten MijnOverheid, DigiD en Digipoort. Het betreft de toerekenbare kosten op basis van het profijtbeginsel. In de periode 15 juni tot en met 31 augustus 2017 heeft Logius de opdracht “Uitvoering besluit doorbelasting GDI, fase 1 van 15 juni 2017” uitgevoerd. Het betreft het uitvoeren van een impactanalyse of Logius in staat is het Ministerraadbesluit uit te voeren, wat daarvoor nodig is en welke randvoorwaarden er zijn. Doelstelling van Logius is het innen van betalingen op basis van voorschotnota’s en eindfacturen. De conclusie is dat Logius de facturering kan uitvoeren zoals beschreven in het MR besluit van 2 februari 2017 en uitgewerkt in de besluiten van het Nationaal Beraad van 9 mei 2017. Daarbij gaat Logius uit van een aantal uitgangspunten, aannames en randvoorwaarden. Wanneer aan een of meerdere van deze punten niet wordt voldaan, is geen zekerheid meer te geven over tijdige en juiste uitvoering van de opdracht. Besluitvorming die plaatsvindt na het aanbieden van de impactanalyse en impact heeft op de uitvoering, kan leiden tot een andere impactanalyse op het gebied van zowel aanpak, proces, planning als benodigde mensen en middelen. Aanvullend kent het project een aantal risico’s. De impactanalyse heeft betrekking op de eenmalige activiteiten die Logius in 2017 moet uitvoeren om tijdig betalingen te innen op basis van voorschotnota’s en eindafrekeningen. Structurele activiteiten en activiteiten om deze doorbelasting werkzaamheden te bestendigen binnen de organisatie (zoals het inrichten van processen) zijn nog niet in kaart gebracht (evenals de daarvoor benodigde mensen en middelen). Ook kijkt de impactanalyse, voor wat betreft benodigde (eenmalige) activiteiten, mensen en middelen, niet verder dan 2017. Logius gaat er vanuit dat voor de doorbelasting van Digipoort het huidige bekostigingsmodel blijft gehandhaafd. Om die reden is Digipoort in deze impactanalyse verder buiten beschouwing gelaten In dit kader is Logius op zoek naar ervaren Clientele consultant die bekend is met functionele gegevensinrichting en -koppeling.

Logius is op zoek naar een ervaren Clientèle consultant/ontwerper voor het inrichten van het klantmanagementsysteem en overzetten van gegevens van ondermeer Clientele naar Exact.

Functie eisen

  • HBO werk en denk niveau op ICT- en administratiegebied (bijv. HEAO).
  • Aantoonbare ervaring op het gebied van functioneel beheer.
  • Actuele kennis op het gebied van ITIL en BiSL
  • Ervaring in de publieke sector.
  • Uitgebreide kennis van en ervaring met werking en gebruik Clientele.
  • Uitgebreide kennis van en ervaring met het datamodel van Clientele.

Extra informatie

Standplaats

Den Haag
Aanvraagnummer
1244
Startdatum:
2017-10-16
Verwachte einddatum
2018-03-31
Aantal uur per week:
32
Uurtarief
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
2017-10-04
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen

Aanvullende informatie

CV max 5 pagina´s en in het Nederlands

Gesprekken vinden plaats op 6 t/m 10 oktober 2017

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06-29985899. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het onderstaand aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2017-10-02 09:30:43

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden