Consultant Agile Portfolio Management | Den Haag

Sorry, deze opdracht is niet meer beschikbaar

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2022-1229
Startdatum:
01-12-2022
Verwachte einddatum:
30-11-2023 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
25-11-2022 08:00
Contactpersoon Quest4:
Winhold Bartelink
Telefoonnummer:
06 – 46 12 98 22

Functieomschrijving Consultant Agile Portfolio Management

Wij zijn voor het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) op zoek naar een Consultant Agile Portfolio Management op basis van 36 uur per week. 

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de fusie van het RVB inclusief het harmoniseren van de processen en het ICT landschap. Hiermee is een basis gelegd om, met een nieuw ingerichte i-functie, te kunnen werken aan het doorontwikkelen en verder professionaliseren op zowel technologisch (data analyses, moderne applicatie ontwikkeling, etc.) als op organisatorisch gebied (CIO-sturing, informatiemanagement, portfoliomanagement, integrale AB/FB ondersteuning).

Het RVB zal juist in de toekomst in deze IT-organisatie investeren om het verschil te kunnen maken in klanttevredenheid (voorspelbaar), snelheid van acteren (offensiever), resultaatgerichter en slagvaardiger te kunnen zijn in deze IT-gedreven maatschappij.

Voor het RVB is het daarbij cruciaal om te werken aan die ICT projecten en activiteiten die het meeste bijdragen aan de realisatie van de RVB doelen en ICT project portfoliomanagement is daarbij een effectief instrument. Een van de uitdagingen bij het uitvoeren van de ICT projecten en het managen van de ICT project portfolio is het managen van de resources aan IV kant en bij IV ketenpartners zoals het SSC-ICT. Op middellang termijn (12 maanden vooruit) gaat het daarbij om het maken van een inschatting wat aan resources nodig en beschikbaar is en op basis daarvan vast te stellen welke projecten wel en niet in uitvoering moeten worden genomen. Op korte termijn (3 maanden) gaat het om het maken van afspraken tussen projecten en IV over de bijdrage die aan projecten wordt geleverd.

In de afgelopen periode is er een eerste slag gemaakt met de korte en middellange termijn resourceplanning. Daarbij zijn een aantal lessen geleerd die op korte termijn tot een verbetering moeten leiden. Een van die verbeteringen is de invoering van een werkwijze waarbij voor de drie maanden horizon in samenwerking tussen de IV lijnorganisatie en projectmanagers een integrale planning wordt opgesteld waaraan alle spelers zich committeren. Het plan is om hierbij een werkwijze in te richten die is gebaseerd op de SAFe (Scaled Agile Framework) methodiek. De werkwijze zal moeten functioneren in een hybride omgeving met zowel Prince als Agile ingerichte projecten. De werkwijze dient integraal sturing te geven aan projectmatige en reguliere (lijn) wijzigingen. Om deze werkwijze verder in te voeren is er behoefte aan een ervaren consultant op het gebied van Portfolio management en de SAFe methodiek. Hierbij gaat de voorkeur uit aan iemand met ervaring in de verschillende betrokken functies zoals Portfolio Manager en Release Train Engineer.

Opdrachtomschrijving:
Als Consultant Agile Portfolio Management ben je verantwoordelijk voor de volgende hoofdzaken:

 • Het stapsgewijs invoeren en verbeteren van de gevraagde werkwijze o.b.v. de SAFe methodiek;
 • Overview houden op de adaptatiesnelheid van de organisatie;
 • Onderhouden van contacten binnen alle lagen van de organisatie om zodoende een soepele implementatie te waarborgen, de juiste fasering aan te brengen en onderwijl aantoonbaar incrementeel toewerken naar het einddoel;
 • Het voorstellen van kantelingen, trainingen, workshops, verbeteringen, visies, proceswijzigingen over de breedte van de organisatie die benodigd zijn voor de grote verandering naar het werken volgens de SAFe-methodiek;
 • Rapporteren op senior managementniveau en transparant en bewust mee kunnen nemen in de verandering. 

De opdrachtgever: het Rijksvastgoedbedrijf:
Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) maakt integraal deel uit van de Rijksoverheid en valt onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het RVB is verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland.

Sinds 1 februari 2021 is de volledige i-functie van het RVB ondergebracht bij de directie Portefeuillestrategie & Portefeuillemanagement (P&P). P&P verbindt departementen, beleidsmakers, vastgoedhoudende diensten, medeoverheden en maatschappelijke organisaties met het Rijksvastgoedbedrijf op strategisch niveau. De vastgoedportefeuille van het Rijksvastgoedbedrijf is daarbij leidend. De i-functie bestaat uit de afdelingen Informatievoorziening en het CIO-Office en staat onder leiding van de CIO.

Het RVB is volop in ontwikkeling naar een flexibele en toekomstgerichte organisatie: het ‘RVB 2.0’.

Eisen en wensen voor de functie Consultant Agile Portfolio Management

Harde eisen:

 • Kandidaat beschikt over een academisch werk- en denkniveau op zowel veranderkundig als technisch vlak aangetoond o.b.v. ICT/IV diploma’s/certificaten en/of minimaal 3 jaar ervaring als consultant of vergelijkbaar;
 • Kandidaat heeft minimaal 10 jaar ervaring op het gebied van changemanagement (zowel veranderkundig als binnen portfoliomanagement) in zowel Agile- als (Prince2) Waterval-organisaties;
 • Kandidaat heeft ervaring met het opzetten en managen van Agile-teams in een SAFe omgeving;
 • Kandidaat heeft ervaring het werken als Release Train Engineer (RTE);
 • Kandidaat heeft ervaring met de aansturing van project- en programmamanagers.

Wensen:

 • Mate waarin de werkervaring, vaardigheden en de competenties van de kandidaat passend zijn binnen de organisatie van het Adviescollege ICT-toetsing;
 • Mate van kennis over en ervaring met security- en privacy vraagstukken in complexe ICT-(keten)infrastructuren;
 • Mate van ervaring met de uitvoering van BIT-toetsen, second opinions of technische audits.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Winhold Bartelink bereikbaar op het nummer: 06 – 46 12 98 22. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2022-11-23 10:03:56

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden