Clusterhoofd Data Competence Centre BZ | Den Haag

Sorry, deze opdracht voor Clusterhoofd Data Competence Centre BZ is niet meer beschikbaar.

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2023-1099
Startdatum:
21-08-2023
Verwachte einddatum:
09-02-2024 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Indicatie uurtarief:


n.o.t.k.


Sluitingsdatum aanvraag:
03-08-2023 12:00
Contactpersoon Quest4:
Remco Blommesteijn
Telefoonnummer:
06-11355233
Opdrachtgever:
Quest4

Functieomschrijving Clusterhoofd Data Competence Centre BZ

Wij zijn namens het Ministerie van Buitenlandse Zaken op zoek naar een Clusterhoofd Data Competence Centre BZ op basis van 36 uur.

De volgende taken en resultaatgebieden worden onderkend. Zij/hij:

 • Draagt zorg voor effectieve leiding en planning, efficiënte inzet van mensen en middelen, toegekende budgetten en (voortgangs)bewaking binnen het cluster;
 • Draagt zorg voor personeelsmanagement in lijn met de rijksbrede visie en afspraken;
 • Draagt zorg voor het op adequate wijze ondersteunen en aansturen van medewerkers van het betreffende cluster in de uitvoering van hun werk;
 • Verzorgt gestructureerd werkoverleg en adequate (interne) communicatie binnen het cluster en waar nodig daarbuiten;
 • Draagt zorg voor het behalen van afgesproken resultaten, het opleveren van producten en het vormgeven en implementeren van processen;
 • Analyseert ontwikkelingen, innovaties en verbetermogelijkheden en vertaalt deze naar het terrein van het organisatieonderdeel, wat zich onder meer uit in veranderingen en nieuwe producten en processen;
 • Draagt zorg voor meerjarenplannen, implementatieplannen, richtlijnen en procedures opstellen in samenhang met de doelstellingen van de Directie IDI;
 • Verzorgt afstemming (inhoudelijk en procesmatig) op interne en externe omgeving;
 • Begeleidt veranderingen en implementaties en voert evaluaties uit heeft een structurele invloed op en constructieve bijdragen aan de ontwikkeling en realisatie van strategische doelstellingen van de overkoepelende organisatie en/of samenwerkingsverbanden en/of van breed strategisch beleid;
 • Kan het cluster op strategisch niveau vertegenwoordigen en netwerken opbouwen, onderhouden en gebruiken;
 • Is in staat strategisch te onderhandelen en neemt standpunten in;
 • Kan verdedigen, uitdragen en draagvlak creëren voor zowel de ontwikkeling, invoering en uitvoering van wijzigingen in o.a. (beleids)doelstellingen, nieuwe concepten, producten en processen.

Achtergrond:
Bij de woorden data en waarde toevoegen heb jij meteen een duidelijk beeld voor ogen. Als hoofd van het Data Competence Centre en Chief Data Officer help jij het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) verder in de ontwikkeling van werken met data die in de afgelopen jaren is ingezet. Jij weet een gevarieerd team met verschillende expertise op het gebied van data zo aan te sturen dat zij hun volle potentieel kunnen inzetten om waarde toe te voegen voor Nederland in het buitenland. Een team van dertig collega’s die elke dag de uitdaging aangaan om de data binnen de juiste kaders en richtlijn in te zetten voor BZ. In het team vind je Data Scientists, Business Intelligence experts, Data Engineers, Visualisatie-experts. Maar ook een data-architect, dataportfoliomanagement, een Data Steward en een Implementatieadviseur data maken deel uit van jouw afdeling.

Als Clusterhoofd en CDO sta jij aan de lat om samen met de experts de koers voor werken met data binnen BZ verder vorm te geven. Zowel op technologisch gebied voor de verdere doorontwikkeling van het moderne BZ data platform als op het gebied van besturing en hygiëne van werken met data binnen BZ. Waarbij jouw kennis op gebied van technologie en data goed van pas komen. Jij weet binnen de gehele afdeling innovatie een plek te geven en bent in staat om de verschillende eigenschappen van zowel het Business Intelligence Team als het Data Science Team op de juiste waarde te schatten en in hun kracht te zetten en waar dat nodig is te verbinden. Je weet je gedegen kennis en persoonlijke touch toe te spitsen op de specifieke behoeften, context en ontwikkelfase van BZ, met zowel ambitie als oog voor de realiteit. Je communicatieve vaardigheden zijn uitstekend, zowel mondeling als schriftelijk. Dit doe je in nauwe samenwerking met je collega’s binnen de directie Informatievoorziening en Digitale Innovatie. Als Clusterhoofd maak je deel uit van een managementteam (MT), waarvan de directeur en tevens CIO leiding aan geeft. Samen met het MT zorg jij dat de koers zoals die vastgelegd is in de Digitaliseringsvisie van BZ wordt gevolgd en gerealiseerd. Binnen die Digitaliseringsvisie speelt data een belangrijke rol. Naast de rol van Clusterhoofd en lid van het MT van IDI vervul je ook de rol van Chief Data Officer binnen en buiten BZ. Een rol die nog niet formeel is vastgelegd maar dat in de komende periode wel moet worden. Je neemt deel in de CDO-raad i.o. en vertegenwoordigd daar de belangen van BZ. Dit doe je in nauwe samenwerking met de CDO’s van andere departementen en uitvoeringsorganisaties. Uiteindelijk doe je dit werk om de waarde van data tot uiting te laten komen in het werk van elke BZ’er. Of het nou is  om Kamervragen te beantwoorden of om opkomende conflicten te detecteren of juist de juiste verantwoording te kunnen geven over de Activiteitencyclus, data speelt overal een rol en die rol wordt steeds groter. Om die reden is de governance en het portfoliomanagement rondom om data ingericht en staat BZ aan de vooravond om volgende stappen te maken op het gebied van datagovernance en -management. Bij dit alles is er altijd aandacht voor de implementatie in de primaire en secundaire processen van BZ. Je erkent en herkent de fase waarin elk organisatieonderdeel zich bevindt op de route naar meer werken met data. Daarbij kun je helder uiteenzetten wat de verwachtingen zijn en welke verantwoordelijkheden elke collega heeft. Zowel op het ministerie in Den Haag als op een Nederlandse ambassade in het buitenland.Bovenal heb je passie voor gegevens en zet je die graag in om te helpen bij het realiseren van de maatschappelijke opgave van BZ.

Organisatie:
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlandbeleid van de Nederlandse regering en voert dit uit. BZ steunt 24/7 Nederlanders in het buitenland. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ca. 160 ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten(-generaal), verspreid over de hele wereld.

Eisen en wensen voor de functie Clusterhoofd Data Competence Centre BZ

Harde eisen:

 • Je hebt een universitair werk- en denkniveau en bij voorkeur ervaring in het aansturen van (teams van) professionals;
 • Je hebt verschillende relevante I(CT)-vakopleidingen afgerond, waardoor je de taal en thema’s van de informatie-/ICT- experts begrijpt. Bijv. opleidingen op het gebied van business intelligence, data science, DMBOK. Aantoonbare kennis en ervaring op een of meerdere van de volgende aandachtsgebieden is een pré: datamanagement, data- en informatiegestuurd werken, data (integratie) architectuur, data security management (3 Jaar);
 • Je hebt een coachende stijl van leidinggeven en bent in staat om een team te laten ontwikkelen en groeien. Je stuurt de medewerkers aan, je daagt hen uit om het beste uit zichzelf te halen en spreekt hen aan op effectief gedrag. Je hebt een sterk verbindend vermogen, stelt je empathisch op en weet een sfeer van vertrouwen en respect te creëren (3 Jaar);
 • Je bent analytisch sterk, resultaatgericht en innovatief. Je draagt zorg voor een evenwichtige werkverdeling;
 • Je kunt overtuigend communiceren, beschikt over een goed ontwikkelde organisatiesensitiviteit en bent zichtbaar en gemakkelijk benaderbaar;
 • Je durft beslissingen te nemen, en weet deze goed te onderbouwen;
 • Je hebt adviesvaardigheden op strategisch en tactisch niveau en bent in staat op verschillende niveaus binnen de organisatie te communiceren, zowel binnen de primaire- als ondersteunende processen.

Wensen:

 • Competenties: • Organisatiesensitiviteit, • bestuurlijke sensitiviteit, • omgevingsbewustzijn, • netwerken, • aansturen organisatie, • aansturen groep, • ontwikkelen medewerkers, • reflecteren;
 • Persoon die geïnteresseerd is en altijd op de hoogte van de nieuwste technologieën op data gebied;
 • Ervaring als CDO is een pre;
 • Ervaring binnen de rijksoverheid is een pre;
 • Bekend met de producten die een BI / datascience team voortbrengt;
 • Ervaring in relatie tot cloud services (zoals Azure);
 • Je bent daarbij in staat om netwerken te creëren zowel binnen als buiten BZ op het snijvlak van het primair proces van de organisatie en data en digitalisering en weet deze twee werelden bij elkaar te brengen.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Remco Blommesteijn bereikbaar op het nummer: 06-11355233. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2023-08-01 11:07:12

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden