Cloud DevOps Engineer | Den Haag

Sorry, deze opdracht voor Cloud DevOps Engineer is niet meer beschikbaar.

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2023-977
Startdatum:
07-08-2023
Verwachte einddatum:
31-07-2024 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Indicatie uurtarief:


n.o.t.k.


Sluitingsdatum aanvraag:
10-07-2023 10:00
Contactpersoon Quest4:
Marco Buitenhuis
Telefoonnummer:
06-29602668
Opdrachtgever:
Quest4

Functieomschrijving Cloud DevOps Engineer

Wij zijn voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid op zoek naar een Cloud DevOps Engineer op basis van 36 uur per week.

Rijksbreed loopt programma Open op Orde. Binnen het department van Justitie en Veiligheid wordt op het onderwerp Datakwaliteit nauw samengewerkt met de CDO van JenV. Voor de realisatie van een JenV brede Gegevensboekhouding (of Data Administratie) als onderdeel van het Afsprakenstelsel Gegevens zoeken we een ervaren senior cloud DevOps engineer.

De CDO van JenV legt primair de focus op het vormgeven van gegevensdelings- en gegevenstyperingsbeleid. Dit komt voort uit de behoefte om data op een efficiënte en transparante wijze over de diverse onderdelen van het ministerie met elkaar te kunnen delen. Hiervoor is het essentieel dat er sprake is van eenheid van taal wanneer wordt gesproken over data. De CDO heeft om die reden de ambitie om van gegevensdeling een organisatorische vaardigheid te maken. JenV brede standaarden voor het definiëren van metadata worden vastgelegd in het JenV Afsprakenstelsel Gegevens (JAG). De metadata zelf wordt op een systematische manier opgenomen in een Gegevensboekhouding (Data Administratie of Data Catalog). Vanuit het programma helpen we door het realiseren van deze gegevensboekhouding, in nauwe samenwerking en onder functionele aansturing van de JenV CDO.

Het voornemen is om voor een Gegevensboekhouding gebruik te maken van een open source oplossing die draait in een Azure omgeving. Als senior cloud DevOps engineer geef je richting en uitvoering aan de inrichting van de cloudomgeving en de continue doorontwikkeling van de software. Je zorgt ervoor dat de werkende oplossing passend is binnen de (cloud)kaders van JenV en stemt hierover af met andere cloud engineers binnen JenV. Daarnaast denk je mee met het team aan de (technische) inrichting van de Gegevensboekhouding die aansluit bij het JenV Afsprakenstelsel Gegevens.

JenV staat aan het begin van deze ontwikkeling – daarom zoeken we een ervaren senior cloud DevOps engineer die ons vanaf de start helpt met de realisatie een platform en een eerste werkende Gegevensboekhouding. Daarnaast moet je in staat zijn flexibel mee te bewegen met keuzes die gaandeweg op basis van opgedane ervaring – gemaakt zullen worden. Omdat we nieuwe software opbouwen gaan we uit van veel onderling samenwerking en dus vragen we in principe 4 dagen fysieke aanwezigheid op locatie.

Organisatie:
“Op 6 april 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het generieke actieplan ‘Open op Orde’ aan de Kamer aangeboden. In dat generieke actieplan is op heldere wijze uitgewerkt hoe organisaties binnen de Rijksoverheid langs vier actielijnen een versnelling willen bereiken in het op orde krijgen van de informatiehuishouding. Elk departement moet hiertoe een eigen actieplan opstellen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) is verantwoordelijk voor de eigen informatiehuishouding en het aanpakken van specifieke knelpunten en opgaven daarbinnen. Het actieplan voor JenV beschrijft hoe de informatiehuishouding van JenV er uitziet en met welke verbeterinitiatieven JenV beoogt de Rijksbrede doelen uit het overkoepelende actieplan te bereiken. Bij de totstandkoming van het actieplan JenV zijn meer dan 20 organisaties betrokken. Om deze majeure inspanning te coördineren is binnen de Directie Informatievoorziening en Inkoop een programmateam Informatiehuishouding op Orde (IHHOO) gecreëerd. Een van de speerpunten van dit team is de werving van specialisten binnen en op het snijvlak van de domeinen Informatiehuishouding (IHH), Informatievoorziening (IV) en ICT en een aantal generieke ondersteunende en coördinerende rollen. Deze aanvraag vloeit hier uit voort.

Eisen en wensen voor de functie Cloud DevOps Engineer

Harde eisen:

  • De kandidaat heeft certificaten en diploma’s in relevante richting en ervaring (minimaal 5 jaar) in het werken met programmeertalen zoals Python, Java, Javascript, SQL;
  • De kandidaat heeft minimaal vijf jaar ervaring als cloud engineer voor een Azure platform. In deze ervaring vertrouwd met implementeren en beheren van services in de cloud en ervaring met Kubernetes, Kubectl en helm;
  • De kandidaat beschikt over minimaal WO werk -en denkniveau;
  • De kandidaat heeft minimaal vijf jaar ervaring met DevOps en systeembeheer, bijv. automatiseringstools, CI/CD en het werken met tools als Jenkins en Github/Gitlab;
  • De kandidaat dient minimaal een voldoende te scoren op alle gestelde interviewcriteria om in aanmerking te komen voor gunning.

Wensen:

  • De kandidaat heeft aantoonbare kennis/ervaring in de inrichting van een cloudomgeving en laat blijken kennis te hebben van o.a. beveiliging en Azure services ( 15%);
  • De kandidaat heeft aantoonbaar affiniteit met open source oplossingen ( 15%);
  • De kandidaat is aantoonbaar in staat automatiseringspijplijnen op te bouwen en te beheren (CI/CD) en weet zijn weg in tools als Jenkins en Github/Gitlab ( 20%);
  • Uit het gesprek blijkt dat de kandidaat is gemotiveerd om voor het programma Open op Orde te werken. ( 20%)

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marco Buitenhuis bereikbaar op het nummer: 06-29602668. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2023-07-04 07:55:57

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden