Business Intelligence Ontwikkelaar | Den Haag

Werkniveau:
Senior
Standplaats:
Den Haag
Aanvraagnummer:
A2019-0991
Startdatum:
02-12-2019
Verwachte einddatum:
01-07-2020
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
21-11-2019 09:00
Contactpersoon Quest4:
Marco Buitenhuis
Telefoonnummer:
06-29602668

Functie omschrijving

Wij zijn voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken op zoek naar een Business Intelligence ontwikkelaar voor 36 uur per week.

Opdrachtomschrijving:
Als wereldwijd opererende organisatie is BZ sterk afhankelijk van een goede informatievoorziening en bijbehorende IT-dienstverlening. Zeker met de vernieuwingsagenda van BZ, zoals Modernisering Diplomatie, OS-agenda en hervorming van het personeelsbeleid, is een betrouwbare digitale informatievoorziening onmisbaar voor de innovatie van de BZ-organisatie. Actuele thema’s op dat gebied zijn: e-dienstverlening, digitalisering van processen en archieven, plaats-,tijd- en apparaat onafhankelijk werken, digitaal samenwerken, clouddiensten en social media, big data analysis ,open data.

 

Een van de takken van integrale bedrijfsvoering bij BZ is IT-regie. IT-regie is de verantwoordelijkheid van Cluster DBV/IV, dat zorgt voor een goede afstemming tussen de vraag naar en het aanbod van IT-diensten bij het ministerie, op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. De vraag naar IT-diensten komt voort uit de ontwikkelingen en behoeften van dienstonderdelen en posten. Het aanbod van IT-diensten wordt geleverd door een palet van externe IT-leveranciers, waaronder het Rijksbrede SSC-ICT.

 

Om tot een goede IT-regie te komen werkt DBV/IV veel samen met dienstonderdelen en posten. Voor elke directie/post zijn er contactpersonen adviseurs beschikbaar. Per BZ-sector fungeert een business domeinteam. Ook participeert DBV/IV actief in interdepartementale verandertrajecten en projecten om vanuit BZ bij te dragen aan het Rijksbrede IT-beleid. DBV/IV werkt veel samen met de andere clusters van DBV teneinde een meer integrale bedrijfsvoering voor BZ te bewerkstelligen.

Speerpunten van DBV/IV daarbij zijn:

 

 • optimale bestuurbaarheid van de IT door de top;
 • adequate ondersteuning van de Chief Information Officer (CIO) van BZ;
 • professionele I-regie (processen en expertise);
 • wendbaarheid en innovatie in de informatievoorziening van BZ;
 • maximale synergie met andere ministeries.

 

De Business Intelligence Ontwikkelaar analyseert data uit de verschillende departementale systemen en verzorgt de management informatie aan de verschillende directies en de departementale leiding van BZ. Daarnaast is de BI-ontwikkelaar verantwoordelijk voor het doorontwikkeling, beheer en onderhoud van het datawarehouse en de rapportageomgeving. Hij biedt hiertoe inhoudelijke ondersteuning aan het ontwerpproces (o.a. databasemodellering) van het datawarehouse en de rapportageomgeving.

Op basis van de informatiebehoefte van het management vertaalt de BI ontwikkelaar dit, in samenwerking met de business / informatie analist, naar een ontwerp, waarbij de nadruk ligt op doorontwikkeling van door projecten opgeleverde management informatie oplossingen.

 

De BI ontwikkelaar is hoofdverantwoordelijk voor de bouw van de rapportages met behulp van Tableau. De BI ontwikkelaar werkt vraaggericht in o p dracht van één of meerdere directies en maakt onderdeel uit van een groter Business Intelligence Team waarin meerdere rollen zijn vertegenwoordigd.

 

Speelruimte:

 

 • De BI ontwikkelaar legt verantwoording af aan het plv. hoofd DBV/IV over de bruikbaarheid van de opgeleverde managementinformatie en de afstemming daarvan op andere werkterreinen en beleidsvelden;
 • De BI ontwikkelaar legt functioneel verantwoording af aan de aanvrager/opdrachtgever en de projectleider business intelligence over de bruikbaarheid van de opgeleverde managementinformatie en de afstemming daarvan op het betreffende werk/beleidsterrein;
 • Het kader wordt gevormd door wet- en regelgeving, procedures en werkafspraken.

Contacten:

 

 • Met management en medewerkers van de directies om inhoudelijk overeenstemming te verkrijgen over de behoefte aan managementinformatie;
 • Met verschillende directies om af te stemmen over de op te leveren managementinformatie;
 • Kan participeren in businessteam en/of projectteam.

 

Werkzaamheden:

Begeleid en levert ondersteuning aan bestaande management informatievoorzieningen en de vernieuwing daarvan.

 

Gebruikers faciliteren/ondersteunen:

 • Analyseert complexe vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken en werkt dit gestructureerd uit tot het genereren van managementinformatie;
 • Vertaalt de behoefte aan informatie van de aanvrager/klant in een aanpak en stemt deze af met de aanvrager/klant en binnen het BI team;
 • Opzetten en opleveren van (ad hoc) rapportages, dashboards m.b.t. management- en stuurinformatie ter ondersteuning van de kernprocessen van de betreffende directie conform afspraak;
 • Deelname aan projecten voor (door-)ontwikkelen van nieuwe business intelligence en analytics producten;
 • Onderhouden en doorontwikkeling van bestaande MI-systemen en het verlenen van ondersteuning aan gebruikers daarvan, inclusief autorisatiebeheer en operationeel beheer;
 • De data opschonen, beschikbaar, integer en actueel houden;
 • Identificeren, diagnosticeren en registreren van de hoofdoorzaken van incidenten, identificeren (potentiële) problemen. Initiëren en prioriteren van wijzigingen, bewaken van de voortgang, opstellen van requirements, begeleiden van systeem ontwikkeling, ontwikkelen van rapportage/visualisaties;
 • Bewaakt de kwaliteit van de oplevering van managementinformatie en accepteert management informatie producten van projecten;
 • Draagt zorg voor adequate overdracht van de managementinformatie aan de aanvrager/klant en evalueert/informeert naar de klanttevredenheid;
 • Signaleren en in kaart brengen van wensen en behoeften binnen een directie op het gebied van data en hierover proactief trend s signaleren en adviseren.

 

Doorontwikkeling van de Business Intelligence dienstverlening:

 • Adviseren over en bijdragen aan de (door)ontwikkeling en inrichting van het data warehouse (DWH), dat inzicht moet geven in de actuele stand van processen en deze op snelle, overzichtelijke en heldere wijze presenteert (momenteel wordt de huidige Oracle stack;
 • OWB/ODI/Oracle DB/OBIEE en Tableau) gemigreerd naar de MS Azure Cloud van BZ op basis van SSIS/ADF/Azure SQL/Tableau);
 • Bouwen van Tableau dashboards en rapportages op basis van projectmatig opgeleverde fysieke, business en presentatielagen alsmede ad hoc rapportages op basis van informele databronnen;
 • Analyseren van bedrijfsprocessen en informatiestromen binnen het departement met het oog op potentiële Business Proces Redesign trajecten en/of aanpassingen van de inrichting van het datamodel en of het MI-systeem zelf;
 • Analyses maken van kwalitatieve en kwantitatieve data ter ondersteuning van het MT en de bredere diensteverlening op het gebied van data en management informatie;
 • Realiseren van visualisaties op basis van aanwezige databronnen (m.b.v. Tableau) en ontsluiten en analyseren van nieuwe databronnen.

Functie eisen en wensen

Eisen:

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Uitgebreide kennis van en ervaring met Tableau Desktop enTableau Server, Enterprise-breed ingezet. Uitvoeren van analyses, visualisaties en integratie van verschillende databronnen. (2 jaar);
 • Gedegen kennis van en ervaring met databases en SQL, bij voorkeur zowel SQL Server als Oracle (3 jaar).

 

Wensen:

 • Gedegen kennis van en ervaring databases en SQL, bij voorkeur zowel SQL Server als Oracle;
 • Kennis van Datavault en Kimball modelleringstechnieken;
 • Kennis en ervaring met Microsoft Azure PAAS oplossingen;
 • Brede product kennis Business Intelligence en Datawarehouse tools;
 • Ervaring met bronanalyse en stermodellering;
 • Ervaring met data analyse en visualisaties;
 • Kennis van en inzicht in de ontwikkeling van de rijksbrede informatiehuishouding;
 • Kennis van Rijksbrede standaarden en modellen op het gebied van informatiebeheer, conceptueel inzicht in de samenhang tussen business-, informatie- en IT-architectuur;
 • Inzicht in de beleidsterreinen van BZ en de daarmee samenhangende behoefte aan informatievoorziening;
 • Kennis van Rijksbrede kaders en richtlijnen voor informatievoorziening;
 • Vaardigheid in het initiëren van vernieuwingen en verbeteringen;
 • Ervaring met eindklanten betreffende (ondersteunen bij) het bouwen van dashboards en rapporten.

 

Competenties:

 • Resultaatgerichtheid;
 • Organisatiesensitiviteit;
 • Analyseren;
 • Overtuigingskracht;
 • Netwerken;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Creativiteit;
 • Klantgerichtheid.

Aanvullende informatie

 Opmaak cv

 • In het Nederlands;
 • In word;
 • Maximaal 5 pagina’s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marco Buitenhuis bereikbaar op het nummer: 06-29602668. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2019-11-19 14:58:13

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden