Business Intelligence Consultant | Den Haag

Deze opdracht kun je ook doen via een arbeidsovereenkomst met Quest4.

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2022-0284
Startdatum:
08-03-2022
Verwachte einddatum:
07-03-2023 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
24
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
03-03-2022 11:00
Contactpersoon Quest4:
Marco Buitenhuis
Telefoonnummer:
06-29602668

Functieomschrijving

Wij zijn voor UBR/HIS onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken op zoek naar een Business Intelligence Consultant op basis van 24 uur per week. 

Als Business Intelligence consultant bij UBR | HIS vervul je een belangrijke rol tussen IT en de business van onze opdrachtgevers. Vanuit je technische expertise geef je advies over en ontwikkel je BI-oplossingen. Je bent de vraagbaak voor business analisten en geeft trainingen binnen je eigen vakgebied. Je bent inspirator en adviseur en levert hoogwaardige dienstverlening rond Enterprise BI, End-user BI en dataplatform. Je werkt aan de meest technisch complexe vraagstukken, zowel individueel bij klanten als in de vorm van projecten.

Jij helpt dus niet enkel mee om een IUC , maar ook meerdere departementen van de Rijksoverheid op het gebied van informatievoorziening naar een volgend niveau te brengen. Dat maakt jouw job als Business Intelligence Consultant extra uitdagend en je maatschappelijke impact dubbel zo groot.

Benieuwd waar jij het verschil gaat maken? Maak kennis met de UBR | HIS.

Jouw opdracht:
Om succesvol te zijn als Business Intelligence consultant bij UBR | HIS, breng je een flinke dosis kennis en ervaring mee. Je combineert je technische expertise met sterke communicatieve vaardigheden en affiniteit met bedrijfsprocessen. Jouw omgeving ziet je als een ‘rots in de branding’ en kennisvraagbaak. Je wilt je kennis delen en uitbreiden door te leren van collega’s, workshops, kennissessies en focusavonden waar je je kennis kunt toetsen en uitbreiden. Wij faciliteren je waar je wilt, maar reken er op dat je zelf het voortouw neemt in je ontwikkeling.

Natuurlijk heb je kennis van Excel (met PowerPivot in het bijzonder) en Microsoft Power BI, zeker in combinatie met een Enterprise BI platform. Indien je kennis hebt van het No-code Application Platform as Service (APAAS) dan heb je een streepje voor.

Opdrachtomschrijving:

 • Je bent voor de organisatie de specialist op het gebied van Power BI oplossingen;
 • Je weet wat er speelt bij de business en brengt behoeften in kaart;
 • Je maakt de vertaalslag van wensen/behoeften naar oplossingen binnen Power BI;
 • Je beheert en onderhoudt bestaande oplossingen / dashboards;
 • Je denkt mee over de verbetering van dashboards;
 • Je schakelt met de SSC -IT afdeling, hier zit een collega op technisch beheer van Power BI;
 • Je brengt issues / problemen m.b.t. Power BI oplossingen in kaart en zorgt voor ee n goede oplossing;
 • Je adviseert de organisatie op jouw vakgebied en maakt onderdeel uit van de Power BI groep waar nieuwe ontwikkelingen besproken worden.

Rijksbreed denken, werken en kijken:
We moeten Rijksbreed de achterstand in onze informatiehuidhouding sneller gaan inhalen en verbeteren. Wij moeten onze informatie, ook volgens de Archiefwet , duurzaam toegankelijk , vindbaar, juist, volledig en betrouwbaar bewaren. Zodat wij ons handelen voor, tijdens en na afloop van het maken van beleid en wetgeving altijd onderbouwd kunnen verantwoorden. Juiste en toegankelijke informatie is ook nodig voor de dagelijkse bedrijfsvoering van de overheid zelf. Goede informatiehuishouding is een randvoorwaarde voor een goede informatievoorziening en een noodzakelijk element in onze democratische rechtstaat. Goede informatiehuishouding is ook hard nodig voor een beter samenspel tussen Kamerleden, kabinet en ambtenaren.

Vakgebied:
Het vakgebied Informatievoorziening in een digitale werkomgeving is sterk dynamisch en vernieuwt zichzelf voortdurend door nieuwe innovatieve mogelijkheden die een IV-landschap biedt. Het creëert context voor vernieuwing of verbetering van de informatievoorziening in zowel de bedrijfsprocessen van de organisatie als in de keten. In de vertaling van technologische en maatschappelijke ontwikkelingen en de nieuwe informatiebehoeften die hierdoor ontstaan dient het management van de informatievoorziening hierin initiatiefvol te handelen. Binnen deze context moet het management van de informatievoorziening een duurzaam toegankelijke informatiehuishouding realiseren door de uiteenlopende kaders, normen en eisen systematisch te wegen en af te zetten tegen huidig en toekomstig gebruik. Ook wordt van het management verwacht dat zij adequaat adviseren over de proportionaliteit van te nemen maatregelen.

Opdrachtgever UBR |HIS:
Inkoop Uitvoering Centra’s (IUC’s) hebben steeds meer data tot haar beschikking of zou die eenvoudig moeten kunnen verkrijgen. Denk aan zowel interne-historische bedrijfsdata als externe (open) data. De Haagsche Inkoopsamenwerking (HIS) is zo’n IUC en is gestart met een Programma gericht op het opzetten van een data-inwinstraat om deze inkoopgegevens te verzamelen, te verwerken en vervolgens aan de haar deelnemende afnemers op te rapporteren. Door middel van dit project kan die data uit de verschillende systemen worden gehaald, worden opschoont, worden gecombineerd, gerangschikt en visualiseren in overzichtelijke rapporten en interactieve dashboards. Elke medewerker/afnemer moet de juiste informatie altijd binnen handbereik. In eerste instantie wordt deze inwinketen ontwikkeld voor een beperkte groep contracten maar de bedoeling is dat deze inwinketen zodanig generiek is opgezet dat deze opgeschaald kan worden voor alle inkoopdata.

Hiermee wil het HIS meer bereiken dat:

 • Beschikken over de juist en correcte verantwoordingsdata richting open-source alsmede de ondersteuning in monitoring van (inkoop) beleid op basis een versie een waarheid met een verbeterslag op de data kwaliteit;
 • Continuous monitoring, real-time grip op proces, kwaliteit en risicobeheersing op basis van data-driven controles;
 • Het uiteindelijk delen van (analytische) data met partners, burgers en bedrijven;
 • Meer bruikbare data, informatie en functionaliteiten voor afnemers en interne bedrijfsvoering;
 • Een gezamenlijke architectuur van inkoopsystemen met bijhorend datamodel. Om dit mogelijk te maken zal aan de basis een gezamenlijke architectuur, interoperabiliteit en gezamenlijk datamodel moeten worden ontwikkeld. Dit vraagt om een gemeenschappelijke taal ten aanzien van de informatiehuishouding en onderlinge afspraken ten aanzien van bijvoorbeeld datadefinities, uitwisselingsprotocollen et cetera. 

Programma Inkoop Inzicht:
Het Programma is bezig met het voorbereiden, inregelen en uitvoeren van deze verder ontwikkelingen: verbetering van de rapportages en opzetten van diverse dashboards, in samenwerking maken van analyses en samen zorgen voor gerichtere sturing aangevuld met ontwikkelingen die voortkomen uit de doorontwikkeling van het Rijks Inkoopstelsel.

Belangrijke succesfactoren voor het slagen van dit Programma waarbij uiteindelijk breed kan worden ingezet en de volwassenheid Business Informatie Management binnen HIS nog volop in ontwikkeling is. Belangrijke succesfactoren voor het slagen van dit Programma waarbij uiteindelijk breed kan worden opgeschaald zijn:
1) dat alle betrokkenen, ongeacht hun achtergrond en herkomst organisatie, dezelfde taal spreken of ten minste woorden hanteren in relatie tot deze inwinstraat die door iedereen op dezelfde manier wordt begrepen.
2) dat technisch en organisatorisch vanuit verschillende perspectieven (business, data, servic e en technologie) uitgangspunten en definities zijn gestandaardiseerd en technische en functionele interoperabiliteit op alle niveaus is georganiseerd.

Het programma Inkoop Inzicht leent zich binnen de omgeving van HIS om dingen te doen te doen en te proberen en kan worden beschouwd als nieuwe business activiteit in wording en (er zijn dus nog geen goede documenteerde businessprocessen). We kiezen dan ook voor een proces –en data gedreven aanpak. Het nog niet beschikken van bijvoorbeeld goede proces architectuur of goed gedocumenteerde businessprocessen grijpen we binnen dit programma aan als kans. De baten zullen immers altijd groter zijn!

Eisen en wensen voor de functie

Harde eisen:

 • Je beschikt over wo werk- en denkniveau;
 • Je beschikt over kennis van Microsoft Power BI;
 • Je hebt werkervaring op het gebied van bedrijfsvoering processen (in het bijzonder op inkoop-en financiële processen).

Wensen:

 • Mate waarin de kandidaat kennis heeft van No-code Application Platform;
 • Mate waarin de kandidaat ervaring heeft met ervaring met het vertalen, ophalen en realiseren van klantwensen;
 • Mate waarin kandidaat beschikt over de gevraagde competenties en vaardigheden (toetsbaar in CV, motivatie en/of mogelijk gesprek);
 • Mate van ervaring en/of affiniteit met de organisatie van de opdrachtgever.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marco Buitenhuis bereikbaar op het nummer: 06-29602668. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2022-03-02 08:06:16

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : HIS vervul je een belangrijke rol tussen IT en de business van onze opdrachtgevers.
 • Aanvraagnummer: A2022-0284
 • Niveau: Senior
 • Werklocatie: Den Haag
 • Startdatum: 08-03-2022
 • Einddatum: 07-03-2023
 • Aantal uren per week: 24 uur
 • Sluitingsdatum: 03-03-2022 11:00

Reageer


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden