Business Intelligence Competence Center Specialist | Utrecht

Sorry, deze opdracht voor Business Intelligence Competence Center Specialist is niet meer beschikbaar.

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Utrecht
Aanvraagnummer:
A2023-1278
Startdatum:
01-12-2023
Verwachte einddatum:
01-12-2024 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
32
Indicatie uurtarief:


n.o.t.k.


Sluitingsdatum aanvraag:
25-09-2023 12:00
Contactpersoon Quest4:
Fulko van der Meulen
Telefoonnummer:
06-53719004
Opdrachtgever:
Quest4

Functieomschrijving Business Intelligence Competence Center Specialist

Wij zijn namens het Ministerie van Defensie op zoek naar een Business Intelligence Competence Center Specialist op basis van 32 uur.

 • Het bouwen van dashboards en standaard rapportages met gebruikmaking van visualisatietechniek van QlikSense en Nprinting.
 • Ontwikkelen en onderhouden van QlikSense laadscripts in SQL en de Qlik scripttaal.
 • Inrichten van streams, tasks en security rules in Qlik Management Console (QMC).
 • Het vertalen een klantvraag naar een datamodel en een dashboard of standaard rapportage.
 • Ondersteunen van de Solution Architect bij het bepalen van de impact van wijzigingen in de bronsystemen of architectuur en denkt mee over mogelijke verbeteringen.
 • Test samen met de hoofdgebruiker de data en berekeningen en draagt zorg voor de verbeteringen op basis van de testresultaten.
 • Stemt af met MetaDataGegevens Management over de juiste definities en terminologie, zodat in het gehele systeem de data eenduidig geïnterpreteerd kan worden en herleidbaar is naar de brondata.
 • Ondersteunt de BICC bouw coördinator bij het in productie nemen van het rapportage/ analyse ondersteunende product.
 • Draagt zorg voor de juiste en volledige oplevering van de documentatie en de overdracht naar de support medewerkers.
 • Levert tweede lijns ondersteuning bij vragen of problemen bij de opgeleverde producten.
 • Adviseren en doorontwikkelen van een connected architectuurvisie (domeinarchitectuur) op informatievoorziening. Het doel is verschillende type informatieomgevingen op te zetten voor verschillende doeleinden en met verschillende kenmerken, waarbij wel synergie plaatsvindt tussen deze omgevingen en elkaar kunnen versterken;
 • Adviseren en doorontwikkelen van een solution architectuur conform DWH-standaards voor de verschillende informatieomgevingen o.a. ‘big-data’, ongestructureerde data en gestructureerde dataverzamelingen (DWH) die aansluiten op Defensie- en waar mogelijk op V&J-standaarden;
 • Adviseren en bewaken van een governance structuur voor het beheren van de informatieomgevingen;
 • Sturen en bewaken van de samenhang tussen de solutions (DWH en Advanced Data Science) als wel samenhang binnen de solutions;
 • Adviseren over het betrekken van eindgebruikers bij het uitnutten van de mogelijkheden van de het gebruik van gegevens in het operationele proces. Onder andere door het gezamenlijk opzetten van use-cases;
 • Adviseren over het opzetten van een Master Data Omgeving ten behoeve van eenduidig gebruik van gegevens uit de verschillende informatieomgevingen;

Achtergrond:
De Business Intelligence Competence Center specialist is de belangrijke schakel in het verder ontwikkelen van de KMar Datawarehouse omgeving ten behoeve van data analyses en (Geografische) visualisatie . In eerste instantie zal hij/zij starten met ondersteuning bij het maken van visaluaties. Hij/zij vertaalt een klantvraag naar een datamodel en informatieproduct . Vragen over hoe de KMar disciplines als datakwaliteit, master- en metadatamanagement kan implementeren in de systemen ten behoeve van de transitie naar een informatie gestuurde organisatie, zijn zijn/haar vakgebied. De BICC Bouw Coördinator en DMO (de organisatie die zorgdraagt voor het technisch bouwen en beheren van de databases) kan bij specifieke vraagstukken de hulp inroepen van de BICC Business Intelligence Competence Center specialist bij het bouwen van nieuwe data modellen of bij bijvoorbeeld optimalisatie problemen of problemen met de herleidbaarheid en betrouwbaarheid van berekeningen. De Business Intelligence Competence Center specialist toetst de gebouwde modellen op correctheid, flexibiliteit en performance. Daarnaast het ondersteunt hij/zij bij het beschrijven en onderzoeken van de ontsluiting van de databronnen, binnen en buiten Defensie, en mogelijke verwerkingen. Tevens het ondersteunen van de Solution Architect bij het bepalen van de impact van wijzigingen in de bronsystemen of architectuur en mee denken met mogelijke verbeteringen, om vervolgens deze verbeteringen te uit te (laten) voeren. Kent de nieuwste mogelijkheden en toepassingen van BI/informatievoorziening en dataopslag en  verwerking. Adviseert richting JIVC en de KMar over de mogelijkheden en het effect van (technische en functionele) veranderingen of verbeteringen die de primaire processen beter kunnen ondersteunen en zorgt voor verbinding met andere afdelingen en processen. Hoe kan de KMar disciplines als datakwaliteit, master- en metadatamanagement implementeren in de organisatie ten behoeve van de transitie naar een informatie gestuurde organisatie. Daarnaast ben je mede verantwoordelijk voor het opzetten van verschillende solution architecturen en het bewaken conform KMar-standaarden voor de verschillende informatieomgevingen voor onder andere ‘big-data’, ongestructureerde data en gestructureerde dataverzamelingen.

Organisatie:
De werkzaamheden worden verricht binnen het Landelijks Tactisch Commando (LTC) van de Koninklijke Marechaussee. Het LTC heeft tot doel op tactisch niveau uitvoering te geven aan de grenspolitietaak, bewaken & beveiligen en internationale militaire politietaken. Het Bureau Business Intelligence Competence Center (BICC) geeft vorm aan de informatiebehoefte van de KMar door rapportage / analyse ondersteunende producten te leveren. Rapportage/ analyse ondersteunende producten bestaan uit (samengevoegde) databronnen, die verrijkt kunnen worden met geavanceerde meetwaardes, algoritmes en kenmerken. Deze worden gebruikersvriendelijk beschikbaar gesteld dmv dashboards, visueel opgemaakte rapportages (incl geoanalyses), interfaces naar ketenpartners, en self service omgevingen, waarbij de analist zelf met de data aan de slag kan. Zij vertalen de informatiebehoefte naar functionele ontwerpen, voeren technische bronanalyses uit , ontwerpen logische datamodellen en bouwen algoritmes op basis van geavanceerde statistische data modellen. Tevens ondersteunen ze de KMar analisten bij de Self Service Business Intelligence tooling door het geven van advies en training. Bij het leveren van de rapportage/analyse ondersteunende producten ontzorgen ze de aanvrager door het opstellen en door Cluster Juridische Zaken laten goedkeuren van PIA’s; en afstemmen met technisch beheer (DMO) en IAM. Tevens werken ze samen met MetaData Gegevens Management voor data eenduidigheid binnen de KMar en Data Governance tbv databetrouwbaarheid. Het BICC beheert functioneel het de Data Omgeving KMar. Dit platform biedt een centrale hub voor het ontsluiten van KMar relevante databronnen; een platform voor Big Data toepassingen (zowel gestuctureerde data, als videobeelden, streaming data, geluid en andere ongestructureerde data) en geavanceerde (geografische) analyse tooling.

Eisen en wensen voor de functie Business Intelligence Competence Center Specialist

Harde eisen:

 • Kandidaat is minimaal in bezit van een afgeronde HBO-opleiding op het gebied van informatievoorziening en/of Data Science (diploma);
 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring met Qlik Sense;
 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van business analyse in een business intelligence omgeving;
 • Kandidaat heeft tenminste 3 jaar ervaring met tools als Informatica PowerCenter;
 • Kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het formuleren van requirements en het beschrijven van user stories en use cases;
 • Kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare kennis en werkervaring met het analyseren van databases en datasets en het maken van de vertaling naar de gewenste informatieproducten;
 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met business intelligence en datawarehouse-oplossingen;
 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met methodes en technologieën op het gebied van datawarehousing (zoals data modellering, database technologieën).

Wensen:

 • Kandidaat heeft bij vookeur ervaring met Business Intelligence Competence Centra (BICC’s);
 • Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 3 jaar ervaring met WPG;
 • Kandidaat is bij voorkeur in het bezit van certificaten m.b.t. Datawarehousing en visualisatietooling;
 • Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met SQL, N-printing en Geo oplossingen binnen Qlik Sense;
 • Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met politie achtergronden m.b.t. architectuur en ontwikkelingen (bv BVI, CDM, NIM).

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Fulko van der Meulen bereikbaar op het nummer: 06-53719004. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2023-09-14 08:14:49

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden