Senior Business informatie analist | Gouda

Functie omschrijving

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zorgt namens de Minister van Veiligheid en Justitie voor de tenuitvoerlegging van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen, die na uitspraak van een rechter zijn opgelegd. In meer dan honderd vestigingen verspreid over het land zijn ruim 10.000 medewerkers werkzaam. Jaarlijks herbergt DJI voor korte of langere tijd zo’n 40.000 ‘gasten’. De insluiting vindt plaats in verschillende soorten inrichtingen, zoals in huizen van bewaring en gevangenissen, samen penitentiaire inrichtingen (PI) genoemd. En in speciale inrichtingen voor de jongeren, de justitiële jeugdinrichtingen (JJI). Voor (tbs-)patiënten zijn er forensische psychiatrische centra (FPC) en voor vreemdelingen maakt DJI gebruik van detentie- en uitzetcentra (DC). Meer informatie over DJI is te vinden op www.dji.nl.

De organisatie van DJI is sterk in beweging. Dit heeft zijn weerslag op alle projecten die binnen DJI, DI en het SSC-I worden uitgevoerd.

De Directie Informatievoorziening (DI) is dé expert die zorgt voor informatievoorziening (IV) voor DJI collega’s, justitiabelen en ketenpartners. Om invulling te geven aan deze rol realiseert en beheert de directie IV-oplossingen die aansluiten bij de ambitie van DJI en zorgt de directie ervoor dat door middel van kaders en de sturing hierop de IV van DJI kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig is en blijft. De directie fungeert als regieorganisatie op de IV van DJI en bevindt zich als zodanig tussen vraag (klant/business) en aanbod (leveranciers) in. De directie staat ten dienste van haar (zeer diverse) opdrachtgevers. Overall aansturing van de gehele projectportfolio vindt plaats in de IT portfolioboard, die op het niveau van de hoofddirectie de voortgang, ontwikkelrichting en financiering van de diverse projecten goed in de gaten houdt. Belangrijkste leverancier voor DI is SSC-I, de interne ICT project- en beheer- en onderhoudsorganisatie van DJI.

Onderzoek Sturing Biometrie

Biometrisch vaststellen of de juiste persoon wordt ingesloten en wordt vrijgelaten is een wettelijke vereiste. Het gebruik van de biometrische hard- en software verloopt niet naar tevredenheid. Er zijn meerdere maatregelen genomen en in uitvoering. De oplevering en implementatie daarvan verloopt niet snel genoeg.

Doelstelling

De doelstelling van het onderzoek is beschrijven hoe Biometrie snel weer goed toegepast kan worden binnen de inrichtingen en daarbij aan te geven welke governance structuur daar het meest effectief in is. Opdracht voor de Senior Business Analist • Onderzoek doen naar de huidige benodigde veranderingen en aansturing van deze verandering door de verschillende partijen. • Opleveren van een roadmap hoe te tot een werkbare oplossing te komen • Inrichting van een verbeterde governance met meer garanties op succes Op te leveren resultaten • Uitgewerkte roadmap • Geïmplementeerde governance structuur

Governance

De Senior Business Analist wordt aangestuurd door hoofd IM en legt verantwoording af aan de Verdiepingsmanager. Deze is ook verantwoordelijk voor het goedkeuren van de urenverantwoording. Daarnaast worden functionele contacten onderhouden met de informatiemanager, functioneel beheer, interne leverancier SSC-I en vertegenwoordigers van het veld.

Beelden bij de roadmap en governance structuur:

  • Benoemen oorzaken van niet voldoende leveren;
  • Duiding van kwaliteit opleveringen;
  • Beschrijving mogelijke verschillen in belevingswerelden;
  • Wijze van besluitvorming en verbeteringen;
  • Rollen tussen beheer en project sturing;
  • Inbedding van escalatie ladder in het governance model;
  • Vereiste capaciteiten van personen in het governance model;
  • Totaal overzicht met frisse blik over situatie.

Functie eisen

• Ervaring met opstellen roadmaps;
• Aantoonbaar vermogen om totaaloverzicht te verkrijgen en behouden;
• Ervaring met implementatie governance structuur;
• Gedegen ervaring met projecten en beheer;
• Organisatiesensitiviteit evt. als eis benoemen (of hoger op de competentielijst);
• Scherp kunnen beoordelen van de problemen in de huidige situatie (alle relevante aspecten die succes in de weg staan);
• Realistische stappen voor verbetering kunnen implementeren;
• Met alle lagen in de organisatie goed kunnen communiceren;
• Academisch denk en werkniveau in een relevant vakgebied;
• Ervaring met het werken in grote ambtelijke organisaties.

Competenties

• Daadkrachtig en in korte tijd resultaten kunnen leveren;
• Analytisch;
• Klantgericht, pragmatisch, flexibel en resultaatgericht;
• Gericht op het realiseren van doelstellingen en resultaten;
• Creatief;
• Managen van weerstand en tegenstrijdige belangen;
• Goede communicatieve en adviesvaardigheden;
• Zelfstandig;
• Planmatig;
• Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
• Organisatiesensitief.

Extra informatie

Standplaats

Gouda
Aanvraagnummer
692
Startdatum:
2017-03-01
Verwachte einddatum
2017-08-01
Aantal uur per week:
16
Uurtarief
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
2017-02-27
Contactpersoon Quest4:
Patrick Gorter

Aanvullende informatie

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Patrick Gorter Als u geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij u van harte uit een aanbieding te verzorgen via het onderstaand aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2017-02-23 09:17:06

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden