Business Consultant | Gouda

Sorry, deze opdracht voor Business Consultant is niet meer beschikbaar.

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Gouda
Aanvraagnummer:
A2024-449
Startdatum:
01-05-2024
Verwachte einddatum:
28-02-2025 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
24
Indicatie uurtarief:


n.o.t.k.


Sluitingsdatum aanvraag:
08-04-2024 12:00
Contactpersoon Quest4:
Winhold Bartelink
Telefoonnummer:
06 – 46 12 98 22
Opdrachtgever:
Quest4

Functieomschrijving Business Consultant

Opdrachtomschrijving

De uitvoering van dit innovatieproject behelst:
Benoemen van kansrijke inzet van technologie voor arbeidsextensivering van werk (‘vacaturebesparende technologie’), waaronder AI, RPA/automation, authenticatie & identificatie en e-oplossingen (locatie-onafhankelijk / centraal cq op afstand)
• Vertaling van deze kansen in een inzetschets: hoe werkt dat concreet in een vestiging?
• Doorvertaling naar impact: wat levert dat potentieel op?
• Wat is ervoor nodig om de technologie in te kunnen zetten? Zijn er belemmeringen (bijvoorbeeld op technologisch, beleidsmatig of juridisch vlak) en hoe zouden die opgelost kunnen worden?
• Maak een inschatting van de snelheid waarmee de technologie toegepast kan worden in ons werkveld: korte, middellang of lange termijn.
• Wat is een zinvolle vervolgstap vanuit innovatie, om de benoemde kansen te beproeven?

Om deze inschatting goed en concreet (doch op hoofdlijn) te kunnen maken, wordt in een aantal vestigingen op de werkvloer bekeken hoe het werk nu verloopt en welke concrete kansen daar liggen. Daarbij is het van belang dat de kansen gezocht worden vanuit een integrale blik op het werk in onze vestigingen, zodat we na afloop weten dat we de belangrijkste werkprocessen bekeken hebben. Dit vergt daarom een analytisch karakter. Dit samen nemend betekent dat de uitvoering in handen moet zijn van een persoon die:
1) een brede en realistische kijk heeft op de (on)mogelijkheden van (sleutel)technologieën,
2) bekend is met het werkveld van DJI of zich dat snel eigen kan maken,
3) een ‘neus heeft voor’ (het ontdekken van) kansrijke toepassingen van technologie en
4) de impact van die kansen concreet kan uitwerken.

Daarvoor zal een technologie-adviseur aangetrokken / aangesteld worden, die tevens als operationeel projectleider optreedt. Deze persoon zal samenwerken met deskundigen uit de organisatie, waaronder het Data Science team van SSC DJI. Daardoor wordt de bij DJI beschikbare kennis optimaal benut en wordt direct de verbinding gelegd voor mogelijke uitvoering van innovatiepilots.

Het uitvoeren van pilots met de benoemde toepassingen kan als vervolgstap ook bij deze opdracht horen. Plannen voor innovatiepilots zullen via de gebruikelijke route voorgelegd worden ter besluitvorming.

Achtergrond

De aanpak van het vraagstuk ‘personeelskrapte’ is één van de drie prioriteiten voor innovatie. Er is in 2023 een ontwerpend innovatietraject gestart, waarbij in verschillende vestigingen nauw met de collega’s wordt samengewerkt om oplossingen te vinden op de benoemde hefbomen. In dat traject worden diverse innovatieve oplossingen benoemd, ontworpen en getest. Deze innovaties zijn veelal niet (of nauwelijk) technologisch van aard. De verwachting die breder binnen DJI leeft is dat technologie ook een significante bijdrage kan leveren aan het oplossen van het vraagstuk van personeelskrapte. In dat licht wordt vaak gesproken over zogenaamde ‘vacaturevervangende’ technologie. Ofwel, de inzet van technologie om met een bepaalde bezetting meer werk te kunnen verrichten. Het voorstel gaat over de inzet van technologie om bij te dragen aan het oplossen van het vraagstuk van personeelskrapte. Dit voorstel bouwt voort deels op eerder uitgezette acties voor innovaties met technologie. Daarbij gaat het enerzijds om het nagaan waarom bepaalde eerder uitgezette acties nog geen doorgang hebben gevonden. Het is namelijk mogelijk dat er in de tussentijd een wezenlijk andere context is ontstaan, waarin verdere voortgang wel mogelijk kan zijn. Anderzijds gaat het om het inzoomen op de meerwaarde die technologie kan bieden voor het vraagstuk van personeelskrapte en de DJI brede toepassingsmogelijkheden daarvoor. Door inzichtelijk te maken wat technologie kan betekenen voor dit vraagstuk, kan mogelijk hernieuwde aandacht of een bijgestelde focus gevonden worden om eerdere voorstellen nieuw leven in te blazen. Daarnaast worden ook technologieën waar vanuit innovatie nog niet veel aandacht is geweest meegenomen in dit traject.

Organisatie

Directie Informatievoorziening (DI) bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Chief Information OfficeChief Information Office is verantwoordelijk voor het stellen van kaders en de sturing hierop om ervoor te zorgen dat de informatievoorziening van de DJIeffectief hoogwaardig en toekomstbestendig is en blijft. Daarnaast heeft het een adviesfunctie ten aanzien van opdrachtgevers en de ambtelijke enpolitieke top;
  • Afdeling Informatiemanagement en Architectuur (IMA)Afdeling Informatiemanagement en Architectuur vertaalt de (functionele) vraag vanuit de DJI-organisatie naar efficiënte en effectieve IV-ondersteuning, initieert daartoe nieuwe projecten inclusief de voorbereiding van de besluitvorming in de Iboard en stelt domeinarchitecturen op insamenspraak met stakeholders en informatiemanagers;
  • Afdeling Functioneel Beheer en Dienstenmanagement (FBD)Afdeling Functioneel Beheer is verantwoordelijk voor het beheer van de informatievoorziening van DJI met focus op de gebruikersorganisatie. Deafdeling Dienstenmanagement definiëert en onderhoudt het ICT-dienstenportfolio t.b.v. DJI door o.a. actief contractmanagement enleveranciersmanagement;
  • Afdeling Project Management en Implementatie (PMI)Afdeling Project Management en Implementatie is verantwoordelijk voor de beheersing én het projectmatig realiseren van wijzigingen en nieuwetoepassingen in de informatievoorziening conform standaard methodieken.

Eisen en wensen voor de functie Business Consultant

Harde eisen

  • De aangeboden kandidaat heeft een afgeronde WO-opleiding in de richting van informatiemanagement
  • Ervaring met diverse technologische projecten op het gebied van IV en/of ICT. – 10 jaar
  • Ervaring met opstellen van business cases en/of technologische adviezen/strategieën – 5 jaar
  • Ervaring met projecten die operationele werkprocessen in uitvoeringsorganisaties (overheid) automatiseren – 5 jaar

Wensen

  • Ervaring met DJI of vergelijkbare uitvoeringsorganisatie in het veiligheidsveld
  • Heeft breed zich op technologische (on)mogelijkheden, is in staat om een reëel beeld te schetsen van te verwachten meerwaarde van de inzet van bepaalde technologie in een bepaalde use case / werkproces

Competenties
– Zelfstartend, maakt makkelijk contact met collega’s uit diverse functies (uitvoering, management en staf)
– Pragmatisch en organisatiesensitief
– Communicatief sterk in woord en geschrift
– Past in team, teamspeler
– Maakt haalbare afspraken en komt die na
– Is ambassadeur van innovatie

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 4 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Winhold Bartelink bereikbaar op het nummer: 06 – 46 12 98 22. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2024-04-03 09:09:05

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden