Business consultant | Den Haag

Sorry, deze opdracht voor Business consultant is niet meer beschikbaar.

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2023-100
Startdatum:
01-02-2023
Verwachte einddatum:
30-04-2023 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
32
Indicatie uurtarief:


€ 98,00


Sluitingsdatum aanvraag:
26-01-2023 12:00
Contactpersoon Quest4:
Winhold Bartelink
Telefoonnummer:
06 – 46 12 98 22
Opdrachtgever:
Quest4

Functieomschrijving Business consultant

Wij zijn namens het Ministerie van Economische Zaken op zoek naar een Business Consultant op basis van 32 uur.

Als consultant functionele implementatie en adoptie ga je als onderdeel van het organisatorische gedeelte van het project aan de slag rondom de doorontwikkeling van de bestaande generieke werkplek op basis van produkten vanuit M365. Je werkt daarbij in een portfolio team samen met Business architecten. Je houd je daarbij enerzijds bezig met met vertaling en nadere invulling en afstemming van eisen en wensen uit de roadmap naar functionele vraagarticulatie op detailniveau , de doorvertaling in userstories en acceptatiecriteria. Anderzijds breng jij jouw functionele kennis en ervaring met M365 en werkplekomgevingen mee om de reeds geformuleerde wensen te challengen en wellicht latente niet uitgesproken wensen expliciet te maken. Jouw opdracht is het vervolgens om vanuit vanuit die usertories en acceptatie criteria de functionele consequenties te duiden voor de stakeholders in dit project, te weten, de dienstonderdelen en de eindgebruikers, Het gaat hierbij om op een verantwoorde wijze organisatorisch inbedden van wijzigingen in de generieke werkplekvoorziening, het beschrijven van deze consequenties en het maken van werkinstructies. Het mede opzetten, begeleiden en evalueren van voorgenomen wijzigingen in PoC ’s en Pilots in samenwerking met leverancier DICTU en in samenwerking met beide kerndepartementen en uitvoerende diensten. Daarmee zorg je samen met de leverancier DICTU en de (business) architecten voor een oplossingsconcept diepast bij de generieke behoefte van de diverse onderdelen. Het zal ook betekenen dat je nauw samenwerkt met de nog te selecteren communicatie expert die de juiste inhoudelijk correcte boodschap op het juiste moment moet gaan overbrengen naar de juiste stakeholder.

Je bent daarnaast de inhoudelijke expert richting de organisatorische onderdelen van het concern over de inrichtingskeuzes; je haalt daar de functionele functionele behoefte op die je vervolgens doorvertaalt naar userstories in afstemming met architecten. Je koppelt ook inhoudelijk terug naar de onderdelen en bent zo de inhoudelijke linking pin tussen de onderdelen en de architecten. Je bent in staat het gekozen oplossingsconcept te vertalen naar begrijpelijke taal voor de dienstonderdelen om zo draagvlak te creeren en vice versa.

Achtergrond:
De ministeries van EZk en LNV met hun bijbehorende operationele dienstonderdelen (denk aan oa RVO, NVWA, RDI, SODM etc) maken als concern gebruik van een generieke werkplekvoorziening die geleverd wordt door de eigen Dienst ICT Uitvoering (DICTU). De generieke regie op deze werkplekvoorziening is namens de zgn de vereniging van eigenaren vanuit deze onderdelen in handden van de Directie Bedrijfsvoering van het kerndepartement EZK.

Deze werkplekvoorziening is in 2019 volledig vernieuwd en concern breed opgeleverd. Inmiddels maken hier ca 17000 medewerkers, verdeeld over het hele land en soms zelfs daarbuiten dagelijks gebruik van. Daarbij zijn zowel kantoormedewerkers als buitendienstmedewerkers (denk bijv aan inspecteurs). Sinds Corona heeft het hybride en remote werken een grote vlucht genomen. In deze jaren is de werkplekvoorziening verder uitgebreid met de komst van MS Teams, zowel voor audio Video, chat als voor Digitaal samenwerken. Met de implementatie van Teams heeft EZK en LNV de afslag naar de MS Cloud feitelijk genomen. Data vn EZK en LNV staat (voor het eerst encrypt via IRM) in de publieke cloud.

Zowel DICTU als de vereniging van eigenaren zien graag een verdere modulaire doorontwikkeling van de generieke werkplekvoorziening. Dit mede om te voorkomen dat er over een aantal jaren weer opnieuw een volledige vernieuwingstraject moet worden opgestart. Er ligt een roadmap aan functionele eisen en wensen. DICTU heeft daarbij aangegeven dat een verdere doorontwikkeling naar M365 ecosysteem en een verdere omarming van de Microsoft Cloud daarvoor vanuit Technisch oogpunt de beste keuze is. Als stip op de horizon is een volledige moderne M365 werkplek geschetst met aandacht voor de doorontwikkeling op data, workload, workspace, apps en apparatuur. Uitdagingen daarbij zijn Veiligheid, Privacy. Daarnaast, het is geen greenfield omgeving. Uitdagingen als ontsluiting (legacy) business applicaties, gebruik van zowel beheerde als onbeheerde apparatuur, het (samen) werken met zowel de On premise omgeving als de Cloud omgeving. Kortom, tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.

De gekozen aanpak hiervoor kenmerkt zich door stap voor stap (Modulair) steeds nieuwe functionaliteiten te beproeven en indien succesvol te omarmen om vervolgens dubbelingen uit te faseren. Hiervoor is een portfolio gedefinieerd met daarin diverse(deels nog ongedefinieerde) projecten. De portfolio manager rapporteert naar de stuurgroep waarin alle onderdelen zijn vertegenwoordigd. Op dit moment zijn in het portfolio de volgende deelprojecten gedefinieerd waarvan we weten dat ze sowieso moeten gebeuren:

 • Vervangingstraject Exchange, naar Exchange Online;
 • Ontsluiting van de reeds beschikbare MS Onedrive naar de diverse bestaande werkplek varianten ter vervanging van een bestaande on Premise voorziening voor persoonlijke en deelbare bestanden;
 • Vervangingstraject Mobile Endpoint Managment (Smartphiones en Tablet)s.

Naar verwachting zullen vervolgtrajecten worden gedefinieerd, minder gericht op vervanging en meer gericht op doorontwikkeling. Denk aan uniformering authenticatie functionaliteiten (Passwordless), rationalisatie van het aantal bestaande werkplekvarianten als gevolg van de doorontwikkeling richting M365.

Organisatie:
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een duurzaam, ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland. Ministerie van Economische Zaken, voor een duurzaam, ondernemend Nederland.

Eisen en wensen voor de functie Business consultant

Harde eisen:

 • Ervaring bij overheidsorganisaties;
 • Kennis van en Ervaring met opzetten governance framework en functionele implementatie van M365;
 • Kennis van en Ervaring met gebruikersadoptie bij introductie van M365, het beschikken over een actuele bibliotheek met aanpasbaar materiaal voor kennisoverdracht;
 • Gesprekspartner voor business enterprise architect en technische architect vanuit Dictu;
 • Ruime en recente ervaring met de organisatorische implementatie van M365 in de volle breedte in grote organisaties, bij voorkeur ook de Rijksoverheid (3 Jaar);
 • Ruime ervaring met met imlementatie van Data management , Data rights management en Data loss prevention (1 Jaar);
 • Goede beheersing van de nederlandse taal;
 • Ruime ervaring met de opzet van useradoptie -kennisoverdracht naar diverse stakeholders, tot en met eindgebruiker (2 Jaar).

Wensen:

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Winhold Bartelink bereikbaar op het nummer: 06 – 46 12 98 22. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2023-01-24 08:44:10

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden