Business Consultant | Den Haag

Sorry, deze opdracht is niet meer beschikbaar

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2022-1142
Startdatum:
16-12-2022
Verwachte einddatum:
31-12-2023
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
11-11-2022 08:00
Contactpersoon Quest4:
Winhold Bartelink
Telefoonnummer:
06 – 46 12 98 22

Functieomschrijving Business Consultant

Wij zijn voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid op zoek naar een Business Consultant op basis van 36 uur per week. 

De ontwikkelingen vanuit ketenperspectief, waarbij organisaties samenwerken in het bereiken van specifieke keten digitaliseringsdoelen, leiden tot aanpassingen van de gemeenschappelijke infrastructuur maar ook tot nieuw handelingsperspectief omdat de vraag naar gemeenschappelijke diensten verandert en ook de vraag naar de gemeenschappelijke diensten doet veranderen. De business consultant die we zoeken is in staat de positie te bepalen van het beleid en de gemeenschappelijkheid zodanig dat aanpassingen helder zijn op de dienstverlening en samenwerking. De businessconsultant werk daartoe samen met het management van de afdeling, de domeinhouders die verantwoordelijk zijn voor de relevante gemeenschappelijke digitale diensten van JenV alsmede de strategisch opdrachtgevers.

De Business Consultant denkt en werkt vanuit de business op strategisch niveau, weet de vertaalslag te maken van het digitaliseringsvraagstuk van de keten naar het JenV brede ICT beleid en de gemeenschappelijke ICT diensten vanuit een gedragen visie. De Business Consultant ondersteunt en adviseert de beleidsverantwoordelijken (zoals domeinhouders, directie, CIO) en de JenV onderdelen bij strategie-, organisatie-, proces- en ICT-vraagstukken betreffende de aspecten van Ketendigitalisering. De Business Consultant krijgt snel ‘feeling’ bij een JenV onderdeel waardoor hij/zij in staat is om de uitdagingen en oplossingen in beeld te brengen waarmee de sector wordt geconfronteerd. Samen met de domeinhouder en sector brengt hij/zij de impact in kaart op alle aspecten als techniek, organisatie, financiën, processen als ook de implementatie. Hij /zij is daarbij dan ook in staat de implementatie te faciliteren.

De Business Consultant is in staat de vertaling te maken van de impact van ketenontwikkelingen naar het beheer en de doorontwikkeling van gemeenschappelijke diensten.

Taken/verantwoordelijkheden:
Het zowel zelfstandig als in teamverband met collega’s uitvoeren van Consultancy-opdrachten op het gebied van Ketendigitalisering waaronder bijvoorbeeld:

 • Vanuit een door de BC op te stellen visie, het uitbrengen van advies over JenV brede ICT vraagstukken in relatie tot ketendigitalisering van de Strafrechtketen en afstemming daarover met betrokkenen in de programma- cq lijnorganisatie en de beleidsverantwoordelijken;
 • Realiseren van draagvlak bij organisaties tot gebruik van JenV gemeenschappelijke digitale diensten en het daartoe faciliteren van de aansluiting;
 • (doen) Opstellen van beheerplannen en realisatieplannen voor gemeenschappelijke digitale diensten vanuit ketenperspectief;
 • (doen) Opstellen van realisatieplannen (tbv doorontwikkeling van de dienst als ook de aansluiting daarop van de sectoren) voor specifieke diensten in de periferie van de Informatiehuishouding (authenticatie, metadata, dossier en archiefvorming);
 • Het zeker stellen van een optimale mondelinge en schriftelijke communicatie tussen verschillende onderdelen en disciplines, alsmede teams binnen en buiten een JenV onderdeel.

Functie-eisen:
De Business Consultant dient idealiter te voldoen aan de volgende profieleigenschappen:

 • Kennis van en meerdere jaren ervaring met veranderprogramma’s en projecten binnen de Rijksoverheid (bestuursdepartement en onderdeel/uitvoeringsniveau, waarin de business en ICT samenkomen (o.a. bedrijfsvoering, HR processen, IT toepassingen);
 • Kennis van en ervaring met het adviseren over ICT-ondersteunende toepassingen, aangevuld met kennis van bedrijfsprocessen binnen de Strafrechtketen, zowel bij ketenpartners als keten overstijgend;
 • Ervaring in programma- en projectmatig werken met veranderende business- en informatiebehoeften, ICT wijzigingen;
 • Ervaring in het vertalen van business doelstellingen naar informatisering behoeften (doel, applicatie, techniek, uitvoering);
 • Kennis van en ervaring met gebruik van relevante methoden en technieken;
 • Aantoonbare kennis (eis) van de toepassingen op het gebied van handling van dossier en archiefvraagstukken binnen de Strafrechtketen;
 • Kunnen denken en werken op academisch niveau met een praktische inslag op uitvoering, verkregen door opleiding en ervaring;
 • Is in staat wensen en eisen van een organisatie te inventariseren en te vertalen naar passende oplossingen.

Betreft inzet van een deskundige op het gebied van ketendigitaliseringsvraagstukken in de Strafrechtketen die vanuit het perspectief van de CIO JenV in staat is om complexe vraagstukken op te lossen in samenwerking met de Strafrechtketenpartners.

Organisatie:
Het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) werkt aan een veilige en rechtvaardige samenleving door mensen en organisaties rechtszekerheid en rechtsbescherming te bieden. De kernopdracht voor JenV is drieledig.

We zorgen voor:

 • De rechtsstaat in Nederland;
 • Een veilige samenleving;
 • Een rechtvaardig migratiebeleid.

Afdeling Regie Programma’s en Projecten Onze afdeling staat aan de lat om het portfolio van gemeenschappelijke digitale diensten binnen JenV te beheren, door te ontwikkelen en waar mogelijk uit te breiden. Binnen JenV zijn wij de opdrachtgever voor gemeenschappelijke digitale diensten.

Zo zijn er zonder ons netwerk geen veilige internetverbindingen beschikbaar en is er zonder ons documentmanagementsysteem geen efficiënte goedkeuring van alle documenten mogelijk. Kortom, wij maken het (mede)mogelijk dat JenV collega’s op dagelijkse basis hun werk goed kunnen uitvoeren. Samen zorgen wij ervoor dat de gemeenschappelijke digitale diensten kwalitatief gezien op peil blijven en dit tegen acceptabele kosten. Dit doen we door het uitvoeren van projecten en programma’s, het onderhouden van de relaties met onze leveranciers en afnemers en het voeren van portfoliomanagement en lifecycle management. Dit alles doen we met een solide begroting die we jaarlijks laten vaststellen door onze afnemers. Het portfolio aangaande onze gemeenschappelijke digitale diensten is verdeeld in zeven domeinen, waaronder documentdiensten, datacenterdiensten en toegangsdiensten. De voorzieningen in deze domeinen worden bestuurd door domeinmanagers. Het geheel wordt gecoördineerd door twee strategisch opdrachtgevers.

Eisen en wensen voor de functie Business Consultant

Harde eisen:

 • De kandidaat beschikt over een afgeronde opleiding op minimaal WO bachelor niveau;
 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met veranderprogramma´s en projecten binnen de Rijksoverheid, waarin business en Ict samen komen (o.a. bedrijfsvoering, HR Processen, IT processen);
 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met adviseuren van ICT-ondersteunende toepassingen binnen strafrechtketen;
 • Kandidaat heeft aantoonbare werekrvaring met het vertalen van business doelstellingen naar informatisering behoefte (doel, applicatie, techniek, uitvoering);
 • De kandidaat schrijft een persoonlijke motivatiebrief van maximaal 1 A4;
 • De kandidaat is per 16 december 2022 beschikbaar;
 • De kandidaat heeft aantoonbare kennis (eis) van de toepassingen op het gebied van handling van dossier en archiefvraagstukken binnen de Strafrechtketen.

Wensen:

 • De kandidaat heeft x jaar kennis van en ervaring met het adviseren over ICT-ondersteunende toepassingen, aangevuld met kennis van bedrijfsprocessen binnen de Strafrechtketen, zowel bij ketenpartners als keten overstijgend. Geef aan hoeveel jaar ervaring je hebt. 0-1 jaar = 0; 1-3 jaar = 50; 3 jaar of meer = 100 punten;
 • De kandidaat heeft x jaar aantoonbare werkervaring en kennis op het gebied van de toepassingen van handling van dossier en archiefvraagstukken binnen de Strafrechtketen. Geef aan hoeveel jaar ervaring je hebt; 0-1 jaar = 0; 1-3 jaar = 50; 3 jaar of meer = 100 punten;
 • In de motivatiebrief is het volgende opgenomen: inhoudelijke vaardigheden met betrekking tot adviesproducten en –processen. cijfer 10 = uitstekend; cijfer 8 = goed; cijfer 6 = voldoende; cijfer 4 = matig en cijfer 1 = onvoldoende;
 • Omschrijving interviewcriterium: – Je bent een teamspeler die goed kan samenwerken en geeft hier duidelijke voorbeelden van (20%); – Je hebt vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen en geeft hier duidelijk voorbeelden van ( 20%); – Je hebt een goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid en bent sociaal vaardig (20%); – Je laat zien dat je de diverse belangen in een complex veld kan overzien en ondanks de tegenstellingen in die belangen kan acteren (20%); – Je hebt aanpassingsvermogen, pro-actief, nauwkeurig, bent stressbestendig (meerdere prioriteiten tegelijk aankunnen) en flexibel (kunnen omgaan met wijzigingen in prioriteiten) en geeft hier duidelijke voorbeelden van.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Winhold Bartelink bereikbaar op het nummer: 06 – 46 12 98 22. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2022-11-07 12:06:53

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden