Medior Business Analist | Utrecht

Functie omschrijving

Taken Business Informatie Analist 
Voor de projecten Bestuur en Civiel zijn we op zoek naar een voltijds business analist voor de periode van in ieder geval een jaar, die er voor gaat zorgen dat de bedrijfsprocessen over de projecten heen generiek worden opgesteld, worden aangepast aan de eisen van digitalisering en aansluiten op wetgeving en bij wat interne en externe gebruikers nodig hebben. Als business analist opereer je in een team van business analisten, architecten en ontwerpers en werk je nauw samen met mensen uit het primaire proces van de Rechtspraak om producten op te leveren.

De Business Informatie Analist zal de volgende taken en verantwoordelijkheden toebedeeld krijgen:
– In kaart brengen en beschrijven van de primaire processen van de rechtspraak waarbij rekening wordt gehouden met de volgende punten
:• Processen zijn zoveel als mogelijk generiek over de rechtsgebieden en zaakstromen van Civiel en Bestuur heen op basis van proces patronen, en alleen specifiek daar waar het moet;
• Processen worden geoptimaliseerd voor de digitale rechtsgang;
• De informatie-uitwisseling met externe partijen loopt via verschillende kanalen: portaal, systeemkoppelingen en via papier/scannen;
– Knelpunten in harmonisatie van processen signaleren en zorgen dat hierover beslissingen worden genomen in de daartoe opgezette besluitvormingsgremia;
– Uitwerken en opstellen van voorstellen met alternatieven inclusief afweging van voor-en nadelen bij onderwerpen waar volledige harmonisatie niet haalbaar is;
– Organiseren en faciliteren van workshops met inhoudelijk deskundigen om de benodigde informatie te verzamelen, modelleren, analyseren en valideren- Zorgdragen voor een gestructureerde opzet van documentatie van de procesmodellen en -beschrijvingen in Enterprise Architect, in samenhang met architectuur- en informatiemodellen op andere niveaus;
– Afstemmen van de procesmodellen en –beschrijvingen met alle betrokken partijen, en toezien op de gezamenlijke uitvoering en implementatie hiervan in de te bouwen systemen.

Programma KEI
Nederlanders hebben een groot vertrouwen in de rechtspraak, zo blijkt uit onderzoek. Ook internationaal gezien doet de Nederlandse rechtspraak het goed. Om dat waar te blijven maken, moet rechtspraak eerlijk en deskundig zijn, maar ook toegankelijk en begrijpelijk en klantgericht. In een digitale samenleving waarin iedereen steeds meer via zijn computer, tablet of smartphone doet, denk aan internetbankieren en belastingaangifte, wil de Rechtspraak niet achterblijven. Het programma KEI (Kwaliteit en Innovatie) speelt daarin een belangrijke rol en werkt door middel van verschillende deelprogramma’s hard aan het realiseren van een digitale rechtsgang.

Doelstellingen
Verbetering van kwaliteit staat voorop, dat houdt onder meer in dat rechters meer tijd krijgen voor complexe zaken en dat de doorlooptijden per zaak worden verkort. Innovatie door digitalisering in procederen en in werkprocessen spelen een grote rol bij het verbeteren van die kwaliteit van de rechtspraak. KEI maakt het mogelijk efficiënter te werken. Daarbij hoort een organisatiecultuur die deze nieuwe manier van werken ondersteunt.

Organisatie
Het programma bestaat uit twee onderdelen Voortbrenging en Implementatie | Organisatie & Ontwikkeling. Binnen Voortbrenging wordt het procesontwerp en de digitalisering vorm gegeven en zijn er drie deelprogramma’s: Bestuur, Civiel, Toezicht. Implementatie draagt zorg voor implementatie van genoemde deelprogramma’s, heeft aandacht voor thema’s zoals beheer, regie en KEI zitting roosteren en plannen. Organisatie & Ontwikkeling is met name gericht op het veranderingsproces door onder andere het verzorgen en begeleiden van; opleidingen, reorganisatie, medezeggenschap, cultuur, communicatie, omgevingsmanagement en enkele landelijke thema’s zoals digitaal archiefbeheer en het print- en verzendhuis.

KEI projecten Bestuur en Civiel- 
Sinds eind 2014 worden, volgens de agile werkwijze, releases voor digitaal procederen in civiel en bestuursrecht ontwikkeld. De projecten Bestuur en Civiel zorgen ervoor dat iedereen digitaal toegang krijgt tot zijn dossier, niet alleen de professional maar ook de burger. Rechters en hun ondersteuning gaan werken in een digitaal werkveld, “Mijn Werkomgeving” geheten. In deze ambitieuze en vernieuwende projecten staat veel te gebeuren de komende tijd. Er zal veel energie moeten worden gestoken in het waarmaken van de ambitie, onder andere door enthousiaste medewerkers binnen het programma KEI.

Functie eisen

– Academisch werk- en denkniveau op basis van een relevante afgeronde universitaire opleiding.
– Ervaring als business (informatie-) analist.
– Vaardigheid en ervaring in samenwerken in een agile ontwikkelaanpak aan de IT-zijde.
– Kennis en ervaring in het identificeren van processen, bedrijfsfuncties en informatie patronen
– Aantoonbare ervaring in het ontwikkelen, organiseren en begeleiden van werksessies met inhoudelijk specialisten
– Kennis en ervaring in het vastleggen van procesmodellen en procesbeschrijvingen in Enterprise Architect (EA)

WENSEN

– Bij voorkeur ervaring binnen de Rechtspraak of organisaties met vergelijkbare primaire processen
– Kennis van en inzicht in de organisatie en in de functionele verhoudingen binnen de Rechtspraak en in die van ketenpartners en andere relevante
– Kandidaten met aantoonbare kennis van en ervaring met Systeemkunde, LEAN en/of (bestuurlijke) informatiekunde hebben de

GEDRAGSKENMERKEN

– Vaardigheid in het ontwikkelen en uitwerken van beleidsnotities, beleidsplannen en rapportages
– Ruime kennis van en ervaring met projecten op het gebied van digitale toegankelijkheid of digitaal werken en ketendigitalisering
– Effectief kunnen samenwerken met interne en externe materiedeskundigen uit het primaire proces. 
– Effectief kunnen samenwerken met de IT-informatieanalisten die actief zijn binnen de SCRUM teams. Hun taal en aanpak begrijpen en daar effectief verbinding mee weten te houden.
– Organisatiesensitiviteit. 
– Vaardigheid in het omgaan met uiteenlopende en tegengestelde belangen en het creëren van draagvlak voor de doelstellingen en belangen van de Rechtspraak

Extra informatie

Standplaats

Utrecht
Aanvraagnummer
1344
Startdatum:
13-11-2017
Verwachte einddatum
01-11-2018
Aantal uur per week:
36
Uurtarief
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
25-10-2017 11:00
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen

Aanvullende informatie

CV in het Nederlands en max 5 pagina’s

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06-29985899. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2017-10-23 10:00:58

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden