Senior Business Analist / ontwerper | Gouda/ Den Haag

Functie omschrijving

Informatie over de opdracht:
Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zorgt namens de Minister van Veiligheid en Justitie voor de tenuitvoerlegging van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen, die na uitspraak van een rechter zijn opgelegd. Met meer dan honderd vestigingen verspreid over het land en ruim 15.000 medewerkers is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Jaarlijks herbergt DJI voor korte of langere tijd zo’n 45.000 ‘gasten’. De insluiting vindt plaats in verschillende soorten inrichtingen, zoals in gevangenissen en huizen van bewaring voor volwassenen, die penitentiaire inrichtingen (PI) worden genoemd. Maar ook in speciale inrichtingen voor de jongeren, de justitiële jeugdinrichtingen (JJI). Voor (tbs-)patiënten zijn er forensische psychiatrische centra (FPC) en voor vreemdelingen maakt DJI gebruik van detentie- en uitzetcentra. Meer informatie over DJI is te vinden op www.dji.nl.
De organisatie van DJI is sterk in beweging. Dit heeft zijn weerslag op alle projecten die binnen DJI, DI en het SSC-I worden uitgevoerd.
Directie Informatievoorziening
De Directie Informatievoorziening (DI) is dé expert die zorgt voor informatievoorziening (IV) voor DJI collega’s, justitiabelen en ketenpartners. Om invulling te geven aan deze rol realiseert en beheert de directie IV-oplossingen die aansluiten bij de ambitie van DJI en zorgt de directie ervoor dat door middel van kaders en de sturing hierop de IV van DJI kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig is en blijft. De directie fungeert als regieorganisatie op de IV van DJI en bevindt zich als zodanig tussen vraag (klant/business) en aanbod (leveranciers) in.
De directie staat ten dienste van haar (zeer diverse) opdrachtgevers. Overall aansturing van de gehele projectportfolio vindt plaats in de IT portfolioboard, die op het niveau van de hoofddirectie de voortgang, ontwikkelrichting en financiering van de diverse projecten goed in de gaten houdt. Belangrijkste leverancier voor DI is SSC-I, de interne ICT project- en beheer- en onderhoudsorganisatie van DJI.
Project Migratie DSB
Het project Migratie DSB richt zich migratie van de huidige Enterprise Service Bus op basis van Sonic naar een nieuwe Enterprise Service Bus op basis van Fuse. Naast het migreren van berichten betreft het project ook het inregelen van nieuwe middleware binnen nieuwe architectuur principes en het inregelen van de flexibel maar robust life-cycle-management (LCM) proces.

Voor dit project zijn wij op zoek naar een ervaren business-analist (BA).

Achtergrond
Achtergrond van de opdracht is het volgende. DJI is bezig met verschillende projecten om de bestaande legacy systeem te vernieuwen en te komen tot een vereenvoudiging van het IT landschap. Daarbij uitgaand van een nieuwe Enterprise Architectuur, een nieuwe Enterprise Service Bus (ESB) en vernieuwing op het vlak van software ontwikkeltools ten behoeve van adaptief en correctief onderhoud. Dit betekent ook aanpassingen aan de bestaande legacy systemen aan de nieuwe situatie. Daartoe is gedetailleerd inzicht in de oude systemen bekeken vanuit die nieuwe situatie nodig. Eén van de bestaande systemen betreft de applicatie Basisregistratie. Deze applicatie Basisregistratie is bedoeld om via een centraal punt binnen het DJI-applicatielandschap te communiceren met interne en met externe systemen. Verder bevat de Basisregistratie zowel persoonsgegevens (die nu ook opgeslagen zijn de nieuwe applicatie KR P&I) als gegevens over het detentieproces. Volgens de laatste inzichten moet de applicatie langer blijven draaien dan werd aangenomen.

Informatie over de opdracht
De nadruk van de rol van (business) analist zal vooral liggen op het analyseren van bestaande systemen en maken van business en impactanalyses. Daarnaast het ondersteunen van de business bij de herijking van het IT landschap en het bepalen van de impact van de uit herijking komende eisen en wensen voor de systemen van DJI en haar ketenpartners.

Scope van de opdracht
De (Business) Analist moet in staat zijn om zelf zijn werk te organiseren en te prioriteren binnen een dynamische omgeving. Dit binnen de kaders van de projectstructuur waarin een regelmatige afstemming essentieel is.

Jouw opdracht
De opdracht vraagt in eerste instantie om antwoorden op de vier onderstaande punten:
• Wat de Basisregistratie doet op functioneel en technisch vlak, inclusief de koppelingen die de Basisregistratie heeft;
• Welke risico’s loopt DJI en wat kan DJI doen aan risicomitigatie;
• Wat is er nodig om de Basisregistratie gefaseerd af te bouwen en met welke factoren moet DJI rekening houden in het kader van planningen;
• Wat zijn de business case afwegingen.

Governance
Jij wordt aangestuurd door en legt verantwoording af aan de Projectmanager waar het gaat om projectmatige zaken. Deze is ook verantwoordelijk voor het goedkeuren van je urenverantwoording. Daarnaast onderhoudt je functionele contacten met business-analisten van de afdeling IM, collega-afdelingen binnen DI en vertegenwoordigers van SSC-I en de ketenpartners van DJI.

Functie eisen

Aanvullingen op het functieprofiel en de taken:

Functie eisen:
• WO in een relevant vakgebied, inclusief Bedrijfsinformatica/Bedrijfskunde achtergrond;
• Minimaal 5 jaar ervaring als analist in grootschalige en complexe omgevingen (bij de overheid of in het bedrijfsleven).
• Van buiten – Business optiek – naar binnen – tot aan functioneel ontwerp – kunnen denken en bijbehorende documenten kunnen maken (aantoonbare ervaring).
• Aantoonbare ervaring met het uitvoeren van een decompositie op applicatief niveau (reverse enginering).
• Ervaring met het opstellen van functioneel en technische ontwerpen.
• Kennis op het gebied van beveiliging in relatie tot infrastructuur-, middleware en ESB-componenten.
• Het kunnen omgaan met weerstand;
• Kennis van en bewezen praktijkervaring met requirements development en business-case management (verzamelen, analyseren, documenteren en valideren) en requirements management.
• Vaardig in het toepassen van verschillende methodes en technieken voor het verzamelen van requirements (bijv. interview, workshops, documentanalyses)
• In staat om zelfstandig te werken binnen de grenzen van een projectplanning. Dient zelfstandig en professioneel met zijn werkplanning om te gaan;
• In staat om tijdig te rapporteren aan de projectmanager over voortgang en issues.

Optioneel:
• Minimaal 5 – 10 jaar relevante werkervaring in ICT-migratie en implementatietrajecten;
• Communicatieve vaardigheden om noodzaak implementatieactiviteiten op besluitvormend niveau (MT en stuurgroep) geprioriteerd te krijgen;
• Ervaring in het opstellen van proces- en informatiemodellen;
• Ervaring met architectuurmodellering (en bij voorkeur in Sparx Enterprise Architect).

Competenties:
• Is klantgericht, pragmatisch en flexibel;
• Adviesvaardig en bereid verantwoordelijkheid te nemen;
• Werkt zorgvuldig en heeft oog voor detail;
• Is o.a. in staat om via tekst of visuele plaat helder te communiceren met bestuurlijke beslissers;
• Geen “U vraagt, wij draaien” mentaliteit;
• Heeft gevoel voor het werken binnen een complexe (politiek) bestuurlijke omgeving en schakelt makkelijk op tactisch en strategisch managementniveau.
• Kan problemen scherp analyseren, structureren en vertalen naar werkbare en gedragen oplossingen. Naast de inhoud heb je oog voor proces en procedure.
• Is gericht op het realiseren van doelstellingen en resultaten;
• Is in staat afspraken zodanig op te zetten en uit te werken dat doelstellingen en resultaten worden bereikt;
• Kan omgaan met weerstand en tegenstrijdige belangen;
• Uitstekende communicatieve en adviesvaardigheden.

Extra informatie

Standplaats

Gouda/ Den Haag
Aanvraagnummer
1347
Startdatum:
01-11-2017
Verwachte einddatum
01-03-2018
Aantal uur per week:
36
Uurtarief
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
25-10-2017 14:00
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen

Aanvullende informatie

CV in het Nederlands en max 5 pagina’s

Een VOG maakt deel uit van de selectieprocedure

DJI vergoedt geen reis- en veblijfskosten, ook geen dienstreizen

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06-29985899. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2017-10-23 13:29:32

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden