Business Analist | Groningen / Assen

Sorry, deze opdracht voor Business Analist is niet meer beschikbaar.

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Medior
Standplaats:

Groningen / Assen
Aanvraagnummer:
A2023-616
Startdatum:
01-06-2023
Verwachte einddatum:
31-05-2024 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Indicatie uurtarief:


n.o.t.k.


Sluitingsdatum aanvraag:
01-05-2023 08:00
Contactpersoon Quest4:
Winhold Bartelink
Telefoonnummer:
06 – 46 12 98 22
Opdrachtgever:
Quest4

Functieomschrijving Business Analist

Wij zijn namens het RVO op zoek naar een Business Analist op basis van 36 uur.

Door het opstarten en uitvoeren van het rijksbrede programma Open op Orde zal het IMG haar informatiehuishouding verder professionaliseren. Langs de vier, binnen de Rijksoverheid opgestelde, actielijnen zijn verschillende deelprojecten geïdentificeerd en gestart. Voor de lopende en de te starten projecten zijn we op zoek naar een ervaren business analist met affiniteit voor projectsturing. We zoeken een collega die op basis van de opdracht Open op Orde in samenwerking met de projectmanager lopende deelprojecten kan besturen, nieuwe deelprojecten en ontbrekende initiatieven kan onderkennen en opstarten.

Achtergrond:
Het departementale Actieplan Informatiehuishouding van de ministeries van EZK en LNV vindt zijn oorsprong in de kabinetsreactie op het rapport ‘Ongekend onrecht’ en het daaropvolgende Generieke Actieplan Open op Orde waarin de contouren zijn opgenomen voor de rijksbrede activiteiten voor een grootscheepse verandering van de informatiehuishouding. Deze contouren zijn samen te vatten in vier actielijnen, te weten: professionals informatiebeheer, omvang en aard van informatie, informatiesystemen en bestuur & naleving. Het doel van dit plan is om de informatiehuishouding en informatievoorziening bij EZK en LNV zo in te gaan richten, en de werkwijze van ambtenaren daarop te laten aansluiten, dat we inzicht in en openheid over de informatie kunnen bieden aan de samenleving en de politiek. Uiteindelijk draagt dat bij aan een versterking van onze dienstverlening en het herstel van vertrouwen in de overheid. Met dit plan zetten we stappen in het toewerken naar een moderne, open Rijksoverheid, die aansluit bij de voor de nabije toekomst geschetste verhoudingen tussen overheid, politiek en samenleving

Organisatie:
Na een halve eeuw gaswinning in Groningen, resulterend in een omvangrijk aantal aardbevingen, is er schade ontstaan aan de huizen en gebouwen van de bewoners, instellingen, organisaties en ondernemers in het gebied. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG; voorheen Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen) is het zelfstandig bestuursorgaan dat schade als gevolg van gaswinning in het Groningerveld en de gasopslag Norg afhandelt. Te denken valt aan de fysieke schade aan woningen en infrastructurele of waterbouwkundige werken, immateriële schade en waardedaling van woningen. Verder is het IMG verantwoordelijk voor het herstel van acuut onveilige situaties ten gevolge van de gaswinning in Groningen of de gasopslag in Norg. Het IMG is gevestigd in Groningen en heeft ruim 400 medewerkers. Het bestuur van IMG is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken van het IMG en de IMG-organisatie. Het bestuur wordt daarbij ondersteund door het bureau (de uitvoeringsorganisatie). De directie is door het bestuur belast met de dagelijkse leiding van het bureau. Het bestuur wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris. De directie vormt samen met de afdelingsmanagers het MT.

Het MT bestaat thans uit één directeur en vier afdelingsmanagers. De afdelingsmanager Bestuurlijke en Juridische Zaken en Schadeafhandeling is tevens plaatsvervangend Directeur. Het managementteam bestaat verder ui de afdelingsmanagers Klantcommunicatie en -dienstverlening, Schade expertise en herstel en Regiebureau. Daarnaast is er een afdeling Corporate Communciatie en een afdeling Bedrijfsvoering. Dit managementteam draagt zorg voor de uitvoering van de schadeafhandeling, zodat het IMG in de gelegenheid wordt gesteld om te besluiten over de schade afhandeling.

Eisen en wensen voor de functie Business Analist

Harde eisen:

 • WO/HBO werk- denkniveau (3 Jaar);
 • Ervaring in business analyse en informatie analyse (3 Jaar);
 • Ervaring met maken van deelprojectplannen en plannen van aanpak (1 Jaar).

Wensen:

 • Competenties: • Communicatief; • Klantgericht; • Zelfbewust; • Analytisch; • Oplossend vermogen; • Flexibel; • Daadkrachtig; • Gericht op samenwerking maar inhoudsgericht;
 • Kennis van archivering, ICT toepassingen en aanverwante zaken (email, berichtenapps, web);
 • Als ervaren analist begrijp je klantwensen en ben je in staat een goed gesprek te voeren met gebruikers van IMG;
 • Door jouw ervaring en analytische vaardigheden begrijp jij waar het over gaat zowel het bedrijfsproces als de IT;
 • Ervaring in het leiden van (deel-) projecten met een duidelijke ICT component;
 • Ervaring bij de overheid;
 • Gemiddeld 1-2 dagen op locatie in Assen/Groningen per twee weken, in onderling overleg af te stemmen;
 • Tijdens de inwerkperiode (t/m eind juni) is het noodzakelijk meer op locatie aanwezig te zijn.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Winhold Bartelink bereikbaar op het nummer: 06 – 46 12 98 22. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2023-04-26 09:36:43

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden