Senior Business Analist | Den Haag

Functie omschrijving

De afdeling – Programma Aan de slag met de Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet dient het gebruiksgemak van burger, bedrijf en overheid, legt de bestuurlijke afweging in handen van die overheid en biedt daarmee initiatieven van onderop maximaal ruimte, versnelt de publieke besluitvorming over projecten in de leefomgeving en leidt tot navolgbare beslissingen. Met een goede digitale ondersteuning van de Omgevingswet moet de maximale winst verzilverd kunnen worden: minder onderzoeklasten, minder bestuurslasten, meer ruimte voor privaat initiatief en meer omgevingskwaliteit. De Omgevingswet heeft als doel een gezonde fysieke leefomgeving in stand te houden en te bereiken. En doelmatig beheer en gebruik van die fysieke leefomgeving ten behoeve van maatschappelijke functies te realiseren. In de Omgevingswet worden 26 wetten (samen goed voor 4.700 artikelen), 120 Algemene Maatregelen van Bestuur en 120 Ministeriele Regelingen samengevoegd tot 1 wet met 349 artikelen, 4 Algemene Maatregelen van Bestuur en zo’n 10 Ministeriele Regelingen. De wetteksten van de Omgevingswet zijn inmiddels ver gevorderd. Het succes van de nieuwe wet staat of valt met de uitvoering. Rijk, VNG, IPO en UvW hebben de ambitie de Omgevingswet zodanig te implementeren dat dit ook succesvol zal zijn. De implementatie is geslaagd als iedereen, van bevoegd gezag tot individuele burger, naar de letter én geest van de wet werkt. In het realiseren van deze ambitie worden door de tijd heen drie ijkpunten onderscheiden: eind 2015/begin 2016 moet iedereen zich ervan bewust zijn dat er zaken gaan veranderen. Eind 2018 moet iedereen met de Omgevingswet kunnen werken en eind 2024 moet iedereen uiteindelijk ook naar de geest van de wet werken. Rijk, VNG, IPO en UvW geven via een Bestuurlijk Overleg en een Opdrachtgevend Beraad invulling aan de rol als opdrachtgever van de implementatie. Dit is zo afgesproken in het Bestuursakkoord dat op 1 juli 2015 is getekend. Dit Bestuursakkoord is de basis voor de verdere implementatie. De Programmaraad Implementatie Omgevingswet fungeert onder voorzitterschap van RWS als interbestuurlijk opdrachtnemer. In de Programmaraad zijn Rijk, VNG, IPO en UvW vertegenwoordigd. De Programmaraad wordt ondersteund door een Programmabureau en krijgt advies van diverse adviesteams. De Programmaraad legt niet alleen verantwoording af aan zijn opdrachtgever, maar ook aan zijn omgeving. 

Functie: Business analist 

Functieomschrijving 

Binnen het project Monitoring Omgevingswet worden diverse onderzoeken uitgevoerd waaruit gegevens komen die analyse vragen en een inzichtelijke presentatie op de website van het project. Het projectteam zoekt daarom een geschikte Business Intelligence specialist die de projectleiding en onderzoekers kan ondersteunen bij het maken van informatie uit alle beschikbare gegevens. Het project krijgt van verschillende onderzoeksbureaus gegevens aangeleverd variërend van enquêteresultaten, tot tellingen/tabellen van registraties en resultaten van het scrapen teksten van websites en document management systemen. De BI specialist is verantwoordelijk voor het loggen, transformeren, laden en analyseren van de geleverde datasets in de analysetools van het project en het programma Tableau dat wordt gebruikt als het online dashboard van het project met alle monitoringresultaten. Hij/zij voert hiertoe de nodige kwaliteitscontroles uit en prepareert, in overleg met de gegevensleveranciers en het projectteam de data die voor de uitvoering van de kwantitatieve analyses nodig zijn. Dit geldt voor de structurele maandelijkse analyses als ook de ad hoc analyses. Tevens bereid hij/zij de kwantitatieve delen van de diverse rapportages voor die het project dient op te leveren aan diverse stakeholders bij het project. Vooral het toegankelijk maken van de resultaten op een manier die voor alle belanghebbenden bij de invoering van de Omgevingswet waarde toevoegt zal de nadruk hebben. 

De BI specialist legt direct verantwoording af aan de projectleider van het project Monitoring Invoering Omgevingswet.

Functie eisen

Werk- en denkniveau: WO plus op onderstaande items aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring:
1. WO opleiding, studierichting: Informatica, Informatie Technologie, Business information,
econometrie of andere vergelijkbare studierichting.
2. Kennis en Ervaring met data modellering methodieken (relationeel, dimensionaal,
datawarehousing, data marts)
3. Kennis en ervaring met Front-end BI tools ( Tableau, Power BI, SSRS, Microstrategy)
4. Kennis en Ervaring van Databases (SQL Server 2016, MS Access, MySql, Oracle)
5. Kennis en Ervaring met PLSQL en T-SQL
6. Kennis en Ervaring met Agile development
7. Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
8. Je bent een echte team-player, flexibel ingesteld en in staat om zelfstandig te werken. Jouw
persoonlijkheid zorgt voor dat er draagvlak ontstaat voor jouw voorstellen om het
informatieknooppunt verder te professionaliseren en de betrokken stakeholders tevreden te
stellen. Daarnaast ben je in staat om ideeën snel om te zetten in praktische oplossingen en
denk je pro-actief mee in de route voorwaarts.

Als BI specialist heb je minimaal 3 jaar ervaring met het inrichten van data stromen en voorbereiden van basis tabellen t.b.v. van eindgebruikers. Je overziet de gehele data voortbrengingsketen en de informatie behoefte die leeft onder de gebruikers. Onder de gebruikers vallen het projectteam MIO en de business stakeholders. Je bent primair een technisch expert die bekend is met verschillende BI backend tools als ook BI frontend tools, die zich snel nieuwe tools eigen maakt. Je bent bekend en ervaren met BI principes, zoals stermodellen, dimensioneel modeleren en het neerzetten van datawarehouses. Tevens heb je ervaring met het inbouwen van data kwaliteit controles.

Extra informatie

Standplaats

Den Haag
Aanvraagnummer
861
Startdatum:
2017-07-01
Verwachte einddatum
2017-12-31
Aantal uur per week:
32
Uurtarief
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
2017-05-11
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen

Aanvullende informatie

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het onderstaand aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2017-05-03 15:53:54

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden