Business Analist | Den Haag/Utrecht/Thuis

Sorry, deze opdracht is niet meer beschikbaar

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag/Utrecht/Thuis
Aanvraagnummer:
A2022-0151
Startdatum:
01-03-2022
Verwachte einddatum:
31-08-2022 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
32
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
04-02-2022 07:00
Contactpersoon Quest4:
Winhold Bartelink
Telefoonnummer:
06 – 46 12 98 22

Functieomschrijving

Wij zijn voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid op zoek naar een Senior Business Analist op basis van 32 uur per week. 

Functiebeschrijving: senior business (data-) analist met verstand van processturing (schaal 12/13) met als opdracht: zelfstandig uitvoeren van projectmatige werkzaamheden in een complex interbestuurlijk programma met verschillende stakeholders.

In samenwerking met de verschillende pilotgemeenten en ketenpartners:

 • Doorontwikkelen referentiemodel (werkwijze) op resterende onderdelen (inclusief aansluiting niet LVV-gemeenten);
 • Het realiseren van resterende procesafspraken (denk aan richtlijnen voor termijnen, proces KPI’s, gegevensuitwisseling met gemeenten en ketenpartners (AVG) t.b.v. bestuurlijke convenanten;
 • Verkenning benodigdheden op het gebied van informatie-uitwisseling en registratie, monitoring en sturing en eventuele doorvertaling ervan;
 • Periodiek opleveren van huidige pilot monitor;
 • Doorontwikkelen naar landelijke monitor/ dashboard;
 • Advisering in verbeteren rendement in procesvoering pilots (meer bestendige oplossingen);
 • Voorbereiding van beheer van het referentie model;
 • Ondersteuning bij implementatie referentiemodel.

Achtergrond opdracht:
De opvang en terugkeer van vreemdelingen zonder recht op rijksopvang of verblijf is al lange tijd onderwerp van debat. Rijksbeleid is dat vreemdelingen waarvan het Rijk heeft geconcludeerd dat zij geen recht hebben op rijksopvang of verblijf, Nederland – bij voorkeur zelfstandig – moeten verlaten. In de praktijk blijkt echter dat een deel van deze personen, om uiteenlopende redenen, in Nederland blijven. Gemeenten worden daardoor dagelijks geconfronteerd met personen die geen recht hebben op Rijksopvang of verblijf, en vaak met complexe problematiek te maken hebben voornamelijk op het vlak van openbare orde en zorg. Om deze maatschappelijke gevolgen te beheersen en vanwege humanitaire overwegingen hebben ongeveer 40 gemeenten de afgelopen jaren zogenaamde ‘bed-badbrood-locaties’ (BBB’s) opgezet. Hier wordt onderdak geboden aan vertrekplichtige vreemdelingen die geen recht hebben op opvang door het Rijk.

Om tot een oplossing te komen die tegemoetkomt aan de wensen van zowel het Rijk als gemeenten heeft het kabinet in het regeerakkoord van 10 oktober 2017 opgenomen dat ‘landelijke vreemdelingen voorzieningen’ (LVV’s) dienen te worden opricht die uiteindelijk in de plaats komen van de huidige BBB’s. In deze LVV’s krijgen vreemdelingen opvang en begeleiding en wordt een werkwijze ontwikkeld waarbij wordt gewerkt aan het realiseren van een duurzaam toekomstperspectief gericht op terugkeer, of waar aan de orde doormigratie of eventueel verblijf. Uiteindelijk moet een landelijk dekkend netwerk van deze LVV’s worden gerealiseerd.

In het programma LVV werken gemeenten en het Rijk in nauwe samenwerking aan deze gezamenlijke doelstelling Het programma loopt al een tijd. Het oorpronkelijke programma is mede door de gevolgen van Covid -19 verlengd tot 31 december 2022. 

Organisatie:
De directie migratiebeleid (DMB) is de beleidsdirectie die verantwoordelijk is voor het migratiebeleid en maakt onderdeel uit van directoraat-generaal Migratie. Als onderdeel van het vorige en huidige regeerakkoord is bij DMB een programmabureau ingericht dat het programma Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV) coördineert en faciliteert. De werkzaamheden vinden binnen dit programmabureau plaats.

Het programmabureau LVV maakt onderdeel uit van DG-migratie en werkt in opdracht van zowel Rijk als de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Het bureau heeft als doel de uitvoering van het programma Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen, en speelt daarin een coördinerende en faciliterende rol ten aanzien van a) de pilots LVV in de verschillende gemeenten b) de gezamenlijke instrumenten van het LVV-netwerk, c) de ontwikkeling van een landelijk dekkend netwerk van LVV’s. Het bestuurlijk opdrachtgeverschap ligt bij de staatssecretaris van JenV, de betrokken VNGbestuurders en de betrokken wethouders van de pilot-gemeenten. Het ambtelijk opdrachtgeverschap ligt bij de programmaraad, waar de verschillende partners op managementniveau zijn vertegenwoordigd. De dagelijkse aansturing vindt plaats door de programmamanager, die rapporteert aan de directeur Migratiebeleid (uitvoerend opdrachtgever). Het programmabureau kent een vaste kern van 5 medewerkers en wordt nader ondersteund door diverse interne- en externe experts die in opdracht van het bureau werken. Deze vacature is voor een senior business analist/ adviseur in de vaste kern van het bureau.

Eisen en wensen voor de functie

Harde eisen:

 • Aantoonbare werkervaring als senior business proces (informatie) analist met kennis van processturing;
 • Aantoonbare werkervaring in de vreemdelingenketen en/of van gemeente;
 • Aantoonbare werkervaring in een omgeving met meerdere stakeholders. (samenwerking realiseren binnen een programma met meerdere organisaties/(semi)overheden);
 • Maak aantoonbaar middels een korte motivatie waaruit blijkt dat kandidaat een goede combinatie heeft tussen verbindend vermogen en proceskennis;
 • Kandidaat heeft geen persoonlijke belangen in het onderwerp.

Wensen:

 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in gemeenten en/ of bij partners in vreemdelingeketen;
 • De kandidaat heeft minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring als business proces (informatie) analist met kennis van processturing;
 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met verandertrajecten;
 • Beschikbaar per 1 maart 2022 voor 32 uur per week;
 • Interviewcriterium: Kandidaat weet snel de kernvraag in complexe materie boven tafel te krijgen; – Kandidaat is deskundig en in staat zijn kennis en (werk)ervaring snel in te zetten; – Kandidaat laat zien dat hij de diverse belangen in een complex veld kan overzien en ondanks de tegenstellingen in die belangen kan acteren; – Kandidaat kan zich goed uitdrukken en is sociaal vaardig; – Past binnen het team: Communicatief vaardig (ideeën en oplossingen kunnen overbrengen en klantgericht zijn), Secuur, Aanpassingsvermogen (zelfstandig en binnen team, zowel gestructureerd als improviserend kunnen werken), Stressbestendig (meerdere prioriteiten tegelijk aankunnen), Flexibel (kunnen omgaan met wijzigingen in prioriteiten).

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Winhold Bartelink bereikbaar op het nummer: 06 – 46 12 98 22. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2022-02-02 09:36:53

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden