Business Analist | Den Haag

Sorry, deze opdracht voor Business Analist is niet meer beschikbaar.

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2023-1088
Startdatum:
01-09-2023
Verwachte einddatum:
31-05-2024 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Indicatie uurtarief:


n.o.t.k.


Sluitingsdatum aanvraag:
07-08-2023 10:00
Contactpersoon Quest4:
Winhold Bartelink
Telefoonnummer:
06 – 46 12 98 22
Opdrachtgever:
Quest4

Functieomschrijving Business Analist

Wij zijn namens het Ministerie van Justitie & Veiligheid op zoek naar een Business Analist op basis van 36 uur.

De businessanalist is een adviseur voor de inrichting van bedrijfsprocessen, de bedrijfsvoering en de daarvoor benodigde informatievoorziening. De business analist analyseert (de behoeften aan) informatie en informatiesystemen, uitgaande van de eisen aan de bedrijfsprocessen en de workflow daarbinnen. In het verlengde daarvan wordt meegewerkt aan het vaststellen en verbeteren van de keteninformatievoorziening in het algemeen en aan specifieke of individuele informatiesystemen om daarmee bedrijfsprocessen optimaal te ondersteunen. Voor de veranderingen in de keten informatievoorziening zoeken wij een businessanalist voor een vijftal concrete onderdelen uit de ketenjaarplannen. Het gaat daarbij om:

 1. T.b.v. de ketencommunicatie wordt er elektronisch berichtverkeer tussen ketenpartners gerealiseerd. Om ervoor te zorgen dat privacy by design direct bij de ontwikkeling van deze berichten wordt meegenomen, is het noodzakelijk dat er analyse wordt uitgevoerd naar hoe het algemene kader gegevensbescherming wordt ingericht in die berichten.
 2. Een beknopte informatie- en procesanalyse om tot een advies te komen of en zo ja hoe het ZSM-besluit aan VT kan worden ontsloten.
 3. Een uitgebreide businessanalyse ten behoeve van de inrichting van een clientportaal of andere vormen van burgerinteractie in het jeugddomein.
 4. Een beknopte informatie- en procesanalyse met aanbevelingen voor verbeteringen rondom het UHA proces
 5. Een businessanalyse in het kader van project Afspraken en uitwisseling gegevens tussen CGR en BRP
 6. Meerdere businessanalyses in het kader van project IV ZVH, met welk project de informatievoorziening ten behoeve van de uitwisseling tussen de Zorg- en Veiligheidshuizen en justitie- en zorgpartners opnieuw wordt ingericht.

Achtergrond:
In het Jeugddomein en het domein van Zorg en Veiligheid wordt onder regie van Ketenregie JenV gewerkt aan het stroomlijnen van ketenwerkprocessen en het door middel van informatievoorziening ondersteunen van proffesionals in samenwerkingsverbanden. Ook wordt gekeken naar de inrichting van informatievoorziening ten behoeve van de burger. Daartoe worden in afstemming met alle betrokken ketenpartners (Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, Jeugdzorg Nederland, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Rechtspraak, enz..) zogeheten ketenjaarplannen opgesteld. In deze ketenjaarplannen staan concrete activiteiten opgenomen waar in samenwerking tussen verschillende organisaties onder regie van ketenregie uitvoering wordt gegeven. Deze opdracht behelst de uitvoering van een aantal onderdelen uit de ketenjaarplannen 2023 die betrekking hebben op het jeugddomein en het domein van Zorg en Veiligheid. Daartoe dienen businessanalyses te worden uitgevoerd. Het gaat daarbij bijvoorbeeld aan een analyse naar de informatie-uitwisseling tussen het Openbaar Ministerie en Veilig Thuis, maar ook over de ketencommunicatie tussen de Raad voor de Kinderbescherming, gemeenten en de Rechtspraak als het gaat om het Uniform Hulp Aanbod (UHA proces). In totaal gaat het om circa 6 deelopdrachten.

Eisen en wensen voor de functie Business Analist

Harde eisen:

 • De kandidaat heeft minimaal een HBO opleiding in een relevante opleiding;
 • De kandidaat heeft tenminste 2 opdrachten in de afgelopen vijf jaar in de jeugdketen als businessanalist uitgevoerd;
 • De kandidaat is beschikbaar per 1 september 2023.

Wensen:

 • De kandidaat heeft ervaring met het maken van statische analyses en rapportages met behulp van ondersteuningsprogramma’s als Excel, Acces, PowerBI en SQL (Ja = 100 punten, Nee = 0 punten);
 • De kandidaat heeft ervaring met het schrijven van business cases of andere notities die zorgen dat de ketenpartners de goede besluiten kunnen nemen (Ja = 100 punten, Nee = 0 punten);
 • De kandidaat heeft kennis van architectuurprincipes en referentiearchitecturen (bijvoorbeeld NORA, Archimate, referentiearchitecturen Strafrechtsketen en Jeugdketen) (Ja = 100 punten, Nee = 0 punten);
 • De kandidaat is bekend met de Jeugdwet, ketenwerkprocessen van de jeugdketen en eén of meerdere partijen in de jeugdketen (Ja = 100 punten, Nee = 0 punten).

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Winhold Bartelink bereikbaar op het nummer: 06 – 46 12 98 22. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2023-07-31 09:16:59

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden