Business Analist | Den Haag

Sorry, deze opdracht voor Business Analist is niet meer beschikbaar.

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2023-959
Startdatum:
16-08-2023
Verwachte einddatum:
31-12-2023 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Indicatie uurtarief:


n.o.t.k.


Sluitingsdatum aanvraag:
29-06-2023 12:00
Contactpersoon Quest4:
Winhold Bartelink
Telefoonnummer:
06 – 46 12 98 22
Opdrachtgever:
Quest4

Functieomschrijving Business Analist

Wij zijn namens het Ministerie van Buitenlandse Zaken op zoek naar een Business Analist op basis van 36 uur.

Als business analist vertaal je de behoefte van de consulaire dienstverlening naar een passende oplossing. Je analyseert werkprocessen en geeft de inrichting van systemen vorm. Samen met andere business analisten sta je midden in de consulaire organisatie. Op die manier weet je de behoefte van de beleidsmakers en uitvoerders te achterhalen. Je schakelt direct met managers en medewerkers van DCV en krijgt dankzij deze korte lijnen de informatie die je nodig hebt. Door grondige analyses van de huidige situatie én de gewenste situatie te maken, signaleer je de verandering die noodzakelijk is. Je kunt daar een plan voor maken en in heldere, begrijpelijke taak keuzes neerleggen of verbanden inzichtelijk maken. Dat doe je objectief en binnen de afgesproken termijn. De business analist zal worden ingezet op het traject van

 1. het afsprakensysteem, een online toepassing voor het maken van een afspraak voor wereldwijde consulaire dienstverlening zoals een paspoort- of visumaanvraag en mogelijk
 2. Comma, een digitale leeromgeving voor consulaire medewerkers en/of
 3. BZ informatieservice, een applicatie waar iedere Nederlander zich kan registreren bij verblijf in het buitenland.

Belangrijkste werkzaamheden:

 • Je analyseert de behoefte aan informatie en informatiesystemen, uitgaande van de eisen aan de bedrijfsprocessen en de workflow daarbinnen;
 • Je vertaalt de behoefte van de business naar bruikbare oplossingen om daarmee bedrijfsprocessen optimaal te ondersteunen;
 • Je adviseert over de haalbaarheid van voorgestelde oplossingen en over de mogelijkheden tot vernieuwing of verbetering;
 • Je volgt de vernieuwingen en trends in de markt en checkt deze op toepasbaarheid en haalbaarheid voor BZ;
 • Je definieert features, stories en informatieproducten i.s.m. de Product Owners;
 • Je beoordeelt functionele ontwerpen, testplannen etc;
 • Je ondersteunt de product owner met het plannen, coördineren en realiseren van deliverables;
 • Je ondersteunt de product owner bij implementatie- en opleidingstrajecten;
 • Je stemt de producten af met de business architectuur (van zowel de domeinarchitectuur als enterprise architectuur);
 • Je draagt kennis van processen en systemen over aan projectleiders.

Speelruimte

 • Rapporteert tussentijds en aan het einde van de opdracht over de kwaliteit, bruikbaarheid en realisatie van informatieproducten en de mate waarin deze kunnen worden toegepast;
 • Rapporteert over de vervulde opdracht aan het management van de directie die als opdrachtgever fungeert of aan de teamleider waar de business analist onderdeel van uitmaakt;
 • Het kader wordt gevormd door wet- en regelgeving, procedures en richtlijnen.

Contacten:

 • Met afdelingen van DCV om werkprocessen en informatie te analyseren;
 • Met de andere business analisten van DCV;
 • Met de data analisten van DCV;
 • Met de architecten van IDI (centrale IV organisatie) inzake inrichting

De opdracht zal worden uitgevoerd samen met een business analist van DCV.

Achtergrond:
Het Management Bureau (DCV-MB) vormt de backbone van de directie en is verantwoordelijk voor afdelingsoverstijgende en directiebrede werkzaamheden. Bij MB werken ruim 40 medewerkers, deels extern ingehuurde specialisten. Het zwaartepunt van de werkzaamheden is IT- gerelateerd, ten behoeve van alle consulaire informatiesystemen. Het gaat daarbij om functioneel beheer, gebruikersondersteuning, change- en incidentmanagement en doorontwikkeling van systemen. Er wordt daarbij samengewerkt met ketenpartners (onder meer het ministerie van V&J, de IND, Nationale Politie), diverse EU-instellingen, de overige Schengenpartners en externe IT-leveranciers. Intern BZ wordt nauw samengewerkt met IDI en BZ-security. Vanuit MB wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan grote, meerjarige veranderprogramma’s die lopen binnen de consulaire sector, van proces inhoudelijke ondersteuning tot business- en data-analyse en project- en programmamanagement. Ook testmanagement en het borgen van privacyregelgeving behoren tot de verantwoordelijkheden. Alle activiteiten binnen het consulaire domein worden inzichtelijk gemaakt via Managementinformatie tools. DCV maakt deel uit van DGES en bestaat uit de volgende afdelingen en clusters:

 • Consulair Maatschappelijke Aangelegenheden (CA);
 • Visum- en Reisdocumentenbeleid (VR);
 • 24/7 BZ Contactcenter (NWW);
 • Management Bureau (MB), waarin de clusters Informatiebeheer, informatiemanagement, human resources en het bedrijfsbureau vallen;
 • Control Unit (CU).

Organisatie:
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlandbeleid van de Nederlandse regering en voert dit uit. BZ steunt 24/7 Nederlanders in het buitenland. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ca. 160 ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten(-generaal), verspreid over de hele wereld.

Eisen en wensen voor de functie Business Analist

Harde eisen:

 • Je bent in het bezit van een WO-diploma;
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in Business Analyse;
 • Je hebt zelfstartend vermogen, je kan ongevraagd zaken oppakken;
 • Je hebt bewezen ervaring in het analyseren van bedrijfsprocessen en het aandragen van (IT-)oplossingen inclusief de implementatie daarvan.

Wensen:

 • Competenties: Analyseren; Creativiteit; Flexibiliteit; Netwerken; Organisatiesensitiviteit; Overtuigingskracht; Plannen en organiseren; Resultaatgerichtheid; Klantgerichtheid; Samenwerken;
 • Je hebt minimaal 5 jaar relevante ervaring binnen de Rijksoverheid;
 • Je kan projectmatig werken en bent vaardig in het aansturen van ontwikkeltrajecten;
 • Je hebt inzicht in de samenhang tussen business-, informatie- en IT-architectuur;
 • Je hebt ervaring en kennis van Agile werken;
 • Je hebt ervaring in een contact centre;
 • Je hebt kennis van afsprakensystemen;
 • Engels Lezen B2, Engels Schrijven B2, Engels Spreken: interactie (gesprek) B2.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Winhold Bartelink bereikbaar op het nummer: 06 – 46 12 98 22. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2023-06-23 07:38:04

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden