Business Analist – A0514703 | Gouda

Sorry, deze opdracht voor Business Analist – A0514703 is niet meer beschikbaar.

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Gouda
Aanvraagnummer:
A2024-898
Startdatum:
01-07-2024
Verwachte einddatum:
30-06-2025 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Indicatie uurtarief:


n.o.t.k.


Sluitingsdatum aanvraag:
29-05-2024 14:00
Contactpersoon Quest4:
Fulko van der Meulen
Telefoonnummer:
06-53719004
Opdrachtgever:
Quest4

Functieomschrijving Business Analist – A0514703

Opdrachtomschrijving
Je bent als business analist onderdeel van een voorbereidingsteam of projectteam en speelt een belangrijke rol in de voorbereiding en initiatie van projecten voor vernieuwing of wijziging van informatievoorzieningen. Je bent verantwoordelijk voor het helder krijgen van de vraag en scope, het in kaart brengen van behoeften en processen en de vertaalslag hiervan naar heldere analyses, businesscase, projectvoorstellen en specificaties. Hiertoe voer je onder andere de volgende taken uit:

 • Je maakt impactanalyses;
 • Je stelt complexe business cases op;
 • Je analyseert en adviseert over bedrijfsprocessen en beleid en de effecten daarvan op (bestuurlijke) informatievoorziening;
 • Je neemt de leiding tijdens de vraagarticulatie van de business en doet voorstellen voor de gewenste informatievoorziening;
 • Je voert zelfstandig, en in overleg met de business, onderzoek uit naar de haalbaarheid en impact van de functionele behoefte;
 • Je bouwt een relevant netwerk op en onderhoudt dit voor de uitwisseling van kennis;
 • Je bereidt samen met de informatiemanager of projectleider de besluitvorming voor naar de portfolioboard (iBoard) op hoofddirectieniveau;
 • Je detecteert en analyseert ontwikkelingen (wetgeving, technologie, bedrijfsvoering, organisatie) en vertaalt deze naar consequenties voor de informatievoorziening van bedrijfsonderdelen;
 • Je stelt onderzoeksrapporten, probleemanalyses, presentaties en annotaties op en overlegt met verschillende specialismen;
 • Je stemt je advies af met deskundigen en specialisten, met verantwoordelijke directeuren en lijnmanagers, vertegenwoordigers van het departement of ketenpartners.

Bij deze projecten opereer je onder aansturing van de verdiepingsmanager, danwel informatiemanager, en voer je onder andere de volgende opdrachten uit: 1) Verbetering van de uitwisseling van persoonsgegevens en organisatiegegevens tussen het personeelssysteem (P-direkt) en het opleidingsplatform, 2) Vernieuwing van de opleidingsadministratie en digitale ondersteuning van het jaarlijkse opleidingsplanningsproces en 3) Invoering van een procesondersteunend systeem (TopDesk) voor de opleidings-serviceorganisatie. Parallel aan deze veranderingen speel je ook een rol bij de voorbereidingen die moeten worden getroffen om in de komende jaren als DJI over te kunnen schakelen op een nieuw verworven rijksbreed opleidingsplatform. De mogelijke migratie behoort nu nog niet tot de opdracht, maar als business analist van de lopende veranderingen zal je goed moeten afstemmen met collega’s van aanpalende programma’s en projecten. Het IV werkpakket gaat het vooral om:

 • Een goede oplossing te bieden voor de kwaliteit van gegevens binnen het opleidingsplatform en de opleidingsadministratie;
 • Dit samen met de Justitiële ICT Organisatie (JIO), de leverancier van het opleidingsplatform en de beheerders van het identity en acces management en de financiele administratie vorm te geven;
 • Voorbereiden inrichting TopDesk;
 • Voorbereiden gegevensuitwisseling met AIM en het opleidingsplatform.

Gedurende de looptijd van het contract kan je indien daar ruimte voor is ook ingezet worden op vergelijkbare opdrachten.

Achtergrond
Het opleidingsproces van DJI medewerkers is binnen DJI centraal georganiseerd binnen het Opleidingsinstituut (OI). Vanuit het OI wordt nauw samengewerkt met lokale opleidingscoordinatoren en leidinggevenden. eLearning door de Covid pandemie is in een stroomversnelling geraakt. Binnen het opleidingsplatform en de opleidingsadministratie, als ook binnen de serviceorganisatie zijn de gevolgen hiervan inmiddels ingevoerd, maar moet er nog veel werk worden verzet om de dienstverlening verder te borgen en te bestendigen.

Organisatie
De Directie Informatievoorziening (DI) bestaat uit de volgende onderdelen:
1. CIO-Office
De CIO-office is verantwoordelijk voor het stellen van kaders en de sturing hierop om ervoor te zorgen dat de informatievoorziening van de DJI kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig is en blijft. Daarnaast heeft het een adviesfunctie ten aanzien van opdrachtgevers en de ambtelijke en politieke top;
2. Informatiemanagement en Architectuur (IMA)
De afdeling Informatiemanagement en Architectuur vertaalt de (functionele) vraag vanuit de DJI-organisatie naar efficiënte en effectieve IV-ondersteuning, initiatiert daartoe nieuwe projecten inclusief de voorbereiding van de besluitvorming in de Iboard en stelt domeinarchitecturen op in samenspraak met stakeholders en informatiemanagers;
3. Functioneel Beheer en Dienstenmanagement (FBD)
De afdeling Functioneel Beheer is verantwoordelijk voor het beheer van de informatievoorziening van DJI met focus op de gebruikersorganisatie. De afdeling Dienstenmanagement definieert en onderhoudt het ICT-dienstenportfolio t.b.v. DJI door o.a. actief contractmanagement en leveranciersmanagement;
4. Project Management en Implementatie (PMI)
De afdeling Project Management en Implementatie is verantwoordelijk voor de beheersing én het projectmatig realiseren van wijzigingen en nieuwe oplossingen in de informatievoorziening conform standaard methodieken.

Eisen en wensen voor de functie Business Analist – A0514703

Harde-eisen

 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding;
 • De aangeboden kandidaat heeft kennis van en aantoonbare ervaring met Requirement Engineering zoals blijkt uit het CV;
 • De aangeboden kandidaat heeft kennis van en aantoonbare ervaring met Agile Business Analyse zoals blijkt uit het CV aan de hand van een certificaat of werkervaring;
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare praktijkervaring met vraagarticulatie;
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met projectmanagementmethoden en/of technieken.

Wensen

 • Kennis van en bewezen praktijkervaring met het coördineren van businessanalyse activiteiten en requirements management;
 • Kennis van en bewezen praktijkervaring met het toepassen van analyse methodes en technieken zoals Sparx enterprise architect, ArchiMate, Visio en Powerpoint;
 • Kennis van en bewezen praktijkervaring met het adviseren van het projectmanagement op het gebied van aanpak en inhoud;
 • Kennis van en ervaring met opleidingsprocessen, en in het bijzonder leermanagementsystemen (LMS, LXP, online leeromgeving);
 • Kennis van en ervaring met de Rijksoverheid;
 • Kennis van en ervaring met Europese aanbestedingstrajecten;
 • Kennis van en ervaring met documentmanagement;
 • Je hebt kennis van en praktijkervaring met visieontwikkeling en kunt dit vertalen naar breed gedragen, praktisch toepasbare en begrijpelijke visiedocumenten en adviezen op bestuurlijk niveau;
 • Het vermogen om complexe situaties te overzien en deze inzichtelijk te maken;
 • In staat om zelfstandig te werken binnen de grenzen van een projectplanning;
 • In staat om tijdig te rapporteren aan de projectmanager over voortgang en issues;
 • De afgeronde Hbo-opleiding is bij voorkeur in de richting van bedrijfskunde, bedrijfskundige informatica, Business Analytics, Business IT & Management, Technische Bedrijfskunde of soortgelijk.

Competenties

 • Heeft gevoel voor het werken binnen een complexe (politiek) bestuurlijke omgeving en schakelt makkelijk op tactisch en strategisch managementniveau;
 • Is klantgericht;
 • Is sterk analytisch en oplossingsgericht;
 • Is resultaatgericht;
 • Kan omgaan met weerstand en tegenstrijdige belangen;
 • Heeft uitstekende communicatieve- en adviesvaardigheden;
 • Is integer als het gaat om verantwoord (ethisch, juridisch, privacy) omgaan met gevoelige data.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 4 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Extra standplaats: Den Haag, Ivm verhuizing.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Fulko van der Meulen bereikbaar op het nummer: 06-53719004. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2024-05-27 07:46:00

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden