Algemeen Directeur a.i. | Amsterdam

Sorry, deze opdracht voor Algemeen Directeur a.i. is niet meer beschikbaar.

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Amsterdam
Aanvraagnummer:
A2023-1440
Startdatum:
01-01-2024
Verwachte einddatum:
30-06-2024 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Indicatie uurtarief:


n.o.t.k.


Sluitingsdatum aanvraag:
01-11-2023 09:00
Contactpersoon Quest4:
Remco Blommesteijn
Telefoonnummer:
06-11355233
Opdrachtgever:
Quest4

Functieomschrijving Algemeen Directeur a.i.

Beschrijving probleemstelling

Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en de gemeente Amsterdam hebben de samenwerking en de uitvoering van hun watertaken georganiseerd via de stichting Waternet. Dat doet Waternet in verbinding met de maatschappij, de inwoners van het gebied en het politieke bestuur. De samenleving is mondig, complex, veelvormig en ondernemend. Als publieke organisatie wordt ook Waternet uitgedaagd om doelgericht, toekomstgericht en zorgvuldig inwoners, belastingbetalers en drinkwaterafnemers te bedienen. Het Stichtingsbestuur bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, de dijkgraaf van het waterschap AGV en de wethouder Water van de gemeente Amsterdam. Dit bestuur is mede verantwoordelijk voor de werving en selectie van de algemeen directeur. Waternet is een organisatie in verandering. Vanwege de context van maatschappelijke opgaven, de uitvoering van primaire taken en de daarvoor noodzakelijke en gewenste veranderingen en aanstaande aanpassingen in de bestuurlijke sturing op de watertaken, heeft het

Stichtingsbestuur besloten een Algemeen Directeur ad interim aan te stellen, om de organisatie klaar te maken voor en te begeleiden in benodigde veranderingen. In de afgelopen periode is Waternet regelmatig in het nieuws geweest. Dat er sprake is van grote operationele, financiële en bestuurlijke opgaven blijft ook in de buitenwereld niet onopgemerkt. In combinatie met onzekerheid over besluitvorming over de bestuurlijke sturing op de watertaken, zorgt dit voor extra onrust in de organisatie.

Opdracht

 1. De opdracht van de Algemeen Directeur a.i. tweeledig: 1. Hij of zij is eindverantwoordelijk voor de continuïteit en kwaliteit van het huidige takenpakket van de organisatie. Dit doet de Algemeen Directeur samen met het directieteam. Aandacht voor de medewerkers is daarbij van groot belang. De Algemeen Directeur heeft hierbij ook oog voor de opgaves die er liggen op het terrein van de brede bedrijfsvoering, waarbij de interne sturing en beheersing verder geprofessionaliseerd en de informatievoorziening naar de besturen en het management verbeterd moet worden.
 2. Hij of zij is mede verantwoordelijk voor een goede voorbereiding van bestuurlijke besluitvorming over de sturing op de watertaken vanuit beide opdrachtgevers en eindverantwoordelijk voor de implementatie van dit besluit. De Algemeen Directeur a.i. neemt in zijn voorbereiding voor de advisering van de bestuurlijk opdrachtgevers de kennis en kunde van medewerkers mee. De Algemeen Directeur a.i. geeft in opdracht van het Stichtingsbestuur leiding aan Waternet en krijgt de opdracht om verschillende verander- en verbeteropgaven vorm en inhoud te geven dan wel te coördineren. Hij/zij is in staat vanuit een analyse van de sterke – en de verbeterpunten van de huidige organisatie en in verbinding met collega’s te helpen bouwen aan de nieuwe 3 van 6 ClasCsilfaiscsaitfiiec:a tVie:r tIrnotuerwne lijk structuur, werkwijzen en cultuur.

WOR-bestuurder

De Algemeen Directeur is integraal verantwoordelijk voor de Waternet-organisatie en een soepele transitie van taken met de daarbij behorende personele consequenties vanuit Waternet naar AGV en de gemeente Amsterdam. Hij doet dit als feitelijke WOR-bestuurder in nauw overleg met de Ondernemingsraad waarvoor de Algemeen Directeur het eerste aanspreekpunt vanuit Waternet is en in nauwe samenwerking met de ambtelijk opdrachtgevers van de zijde van gemeente Amsterdam en AGV.

Bestuur en organisatie

De Algemeen Directeur heeft naast de verantwoordelijkheid voor de veranderopgave van de organisatiestructuur het voortouw in het ontwikkelen van de gewenste cultuur om de maatschappelijke opgaven en waterdoelen te realiseren en de organisatie weerbaarder en wendbaarder te maken. Dit vanuit de noodzaak om beter te kunnen inspelen op externe ontwikkelingen, de politieke sensitiviteit van de organisatie te vergroten en de overheidsrol van beide opdrachtgevers te versterken. Hij/zij creëert een cultuur waarin resultaatgerichtheid, waardering en erkenning, openheid en transparantie en bestuurlijke- en omgevingssensitiviteit in termen van houding en gedrag belangrijke uitgangspunten zijn.

Voorzitter directieteam

De Algemeen Directeur is voorzitter van het directieteam van Waternet en zorgt voor een goede samenwerking, creëert teamspirit en weet verbinding te maken over de processen heen. Hij of zij zorgt voor een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling in het team en spreekt teamleden aan op de resultaten. Hij of zij is tevens de direct leidinggevende van de directeuren en stimuleert/coacht hen in hun persoonlijke ontwikkeling.

Secretaris Stichtingsbestuur en sparringpartner

De Algemeen Directeur is secretaris van het Stichtingsbestuur. Vanuit die rol legt hij op verschillende momenten in het jaar verantwoording af over met name de bedrijfsvoering van de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie. Daarnaast is hij/zij een belangrijke gesprekspartner voor het bestuur van AGV en de gemeente Amsterdam en draagt hij/zij bij aan vroegtijdige signalering en agendering bij de opdrachtgevers van knelpunten, uitdagingen of dilemma’s.

Het directieteam is ambtelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de watertaken. Daartoe ontvangt zij jaarlijks het mandaat vanuit beide opdrachtgevers. Het directieteam van Waternet bestaat op dit moment uit zeven leden. Het directieteam opereert als een collegiale directie. Met dien verstande dat de verschillende directieleden met een andere bril naar de beleidsvoorstellen en strategie kijken.

De Algemeen Directeur is integraal eindverantwoordelijk, voorzitter van de directie en secretaris van het Stichtingsbestuur. Bij Waternet werken ruim 2.000 medewerkers, op zowel het hoofdkantoor in Amsterdam als op verschillende (productie)locaties in het beheersgebied.

Eisen en wensen voor de functie Algemeen Directeur a.i.

Harde eisen:

 • Minimaal 5 ervaring als directeur in een (overheids)organisatie.
 • Minimaal 7 jaar ervaring in een grote complexe politiek bestuurlijke organisatie zoals een ministerie, waterschap, uitvoeringsorganisatie of een van de 4 grote gemeentes.
 • Minimaal 15 jaar leidinggevende ervaring
 • Minimaal 5 jaar ervaring met reorganisaties, binnen de overheid.
 • Beschikt over een afgeronde universitaire opleiding.
 • Deze competenties worden getest in een gesprek:Relevante competenties van een interim algemeen directeur: Beschikt over natuurlijk overwicht/senioriteit en kan met zijn/haar persoonlijkheid snel gezaghebbend opereren in de eigen organisatie, richting het politieke bestuur en in de waterwereld. Is besluitvaardig en transparant. Durft keuzes te maken. Schuwt het nemen van vervelende maatregelen niet wanneer deze nodig zijn. Brengt zowel zakelijkheid als menselijkheid. Beschikt over een stevige en tegelijk toegankelijke persoonlijkheid. Is onafhankelijk in zijn/haar oordeelsvorming. Toont creativiteit. Weet de koers te bepalen, rust te brengen en zowel intern als extern hiervoor draagvlak te creëren, is ervaren en gedreven op het gebied van verandermanagementBeschikt over structurerende vaardigheden, weet helderheid te creëren over de verschillende rollen, taken en verantwoordelijkheden in de nieuwe organisatie. Is politiek vaardig en omgevingsbewust. Heeft een goed ontwikkelde politieke en maatschappelijke antenne en laat zich niet ontmoedigen door politieke besluitvorming. Is een teamspeler gericht op verbinding en samenwerking, kan anderen in positie brengen en inspireren. Stimuleert eigenaarschap bij de directieleden, toont coachend en inspirerend leiderschap dat gericht is op ruimte laten waar dat kan en stuurt op resultaat, kwaliteit en kostenbewustzijn waar dat nodig is. Is stressbestendig en beschikt over een hoog energieniveau. Is in staat om aan issuemanagement te doen in een bestuurlijke context. Is communicatief sterk, zowel richting de eigen organisatie als richting de externe (bestuurlijke) stakeholders.

Wensen:

 • Vijf jaar ervaring als Algemeen Directeur bij een (overheids)organisatie en/of not for profit organisatie
 • Heeft een afgeronde universitaire opleiding op het gebied van bestuurskunde, organisatiekunde, public finance of economie.
 • Vijf jaar Ervaring met de OR/medezeggenschap.
 • Vijf jaar Kennis en ervaring met fusies/ontvlechting/ontmanteling bij de overheid.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden plaats op nog nader te bepalen datum. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Remco Blommesteijn bereikbaar op het nummer: 06-11355233. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2023-10-25 05:05:07

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden