Agile coach | Den Haag

Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
1428
Startdatum:
01-12-2017
Verwachte einddatum:
30-11-2018
Aantal uur per week:
8
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
13-11-2017 09:00
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen
Telefoonnummer:
06 – 29 98 58 99

Functie omschrijving

De afdeling – Programma Aan de slag met de Omgevingswet
De nieuwe Omgevingswet dient het gebruiksgemak van burger, bedrijf en overheid, legt de bestuurlijke afweging in handen van die overheid en biedt daarmee initiatieven van onderop maximaal ruimte, versnelt de publieke besluitvorming over projecten in de leefomgeving en leidt tot navolgbare beslissingen. Met een goede digitale ondersteuning van de Omgevingswet moet de maximale winst verzilverd kunnen worden: minder onderzoeklasten, minder bestuurslasten, meer ruimte voor privaat initiatief en meer omgevingskwaliteit. De Omgevingswet heeft als doel een gezonde fysieke leefomgeving in stand te houden en te bereiken. En doelmatig beheer en gebruik van die fysieke leefomgeving ten behoeve van maatschappelijke functies te realiseren. In de Omgevingswet worden 26 wetten (samen goed voor 4.700 artikelen), 120 Algemene Maatregelen van Bestuur en 120 Ministeriele Regelingen samengevoegd tot 1 wet met 349 artikelen, 4 Algemene Maatregelen van Bestuur en zo’n 10 Ministeriele Regelingen. De wetteksten van de Omgevingswet zijn inmiddels ver gevorderd. Het succes van de nieuwe wet staat of valt met de uitvoering. Rijk, VNG, IPO en UvW hebben de ambitie de Omgevingswet zodanig te implementeren dat dit ook succesvol zal zijn. De implementatie is geslaagd als iedereen, van bevoegd gezag tot individuele burger, naar de letter én geest van de wet werkt. In het realiseren van deze ambitie worden door de tijd heen drie ijkpunten onderscheiden: eind 2015/begin 2016 moet iedereen zich ervan bewust zijn dat er zaken gaan veranderen. Eind 2018 moet iedereen met de Omgevingswet kunnen werken en eind 2024 moet iedereen uiteindelijk ook naar de geest van de wet werken. Rijk, VNG, IPO en UvW geven via een Bestuurlijk Overleg en een Opdrachtgevend Beraad invulling aan de rol als opdrachtgever van de implementatie. Dit is zo afgesproken in het Bestuursakkoord dat op 1 juli 2015 is getekend. Dit Bestuursakkoord is de basis voor de verdere implementatie. De Programmaraad Implementatie Omgevingswet fungeert onder voorzitterschap van RWS als interbestuurlijk opdrachtnemer. In de Programmaraad zijn Rijk, VNG, IPO en UvW vertegenwoordigd. De Programmaraad wordt ondersteund door een Programmabureau en krijgt advies van diverse adviesteams. De Programmaraad legt niet alleen verantwoording af aan zijn opdrachtgever, maar ook aan zijn omgeving.

Functieomschrijving
Het gaat om een ervaren Agile coach die op zowel werkvloer- als op managementniveau kan acteren.
Het programma “aan de slag met de omgevingswet” is op zoek voor één dag in de week, dinsdag, naar een ervaren Agile Coach die onze teams helpt om zo efficiënt en effectief mogelijk het programma te realiseren. Tevens draag je bij aan een omgeving en cultuur waarin onze teams het beste uit zichzelf kunnen halen. Je bent een inspirerende Agile coach die mensen mee weet te krijgen in onze “way of working” en cultuur. Je bent daarbij van nature een motivator die vanuit passie en energie mensen helpt om het beste uit zichzelf te halen. Daarin is vertrouwen een belangrijke basis. Je bent analytisch scherp, je bent sterk gericht op interactie, je verbindt graag mensen en helder communiceren is voor jou een vanzelfsprekendheid. Je bent bovendien overtuigend in je optreden, creatief in je oplossingen, je weet complexe zaken te vereenvoudigen en het geven en ontvangen van constructieve feedback zie je als belangrijke voorwaarden voor goed met elkaar samenwerken.

Als Agile coach is je belangrijkste doel om de product managers zo goed mogelijk te helpen om de Agile manier van werken te vervolmaken, mee te gaan in de cultuuromslag en daardoor in alle opzichten maximaal te presteren. Je eerste verantwoordelijkheid is daarin om de programmaraad en het DSO programmateam te coachen en te trainen in het consequent en goed toepassen van de beginselen van Agile en Lean en de werkwijze continu te verbeteren. De focus zal hierbij m.n. liggen op het coachen van de productmanagers.

Daarnaast ben je actief in het ondersteunen van de PI-Planning sessies en de tweewekelijkse PO-SYNCH dagen. Je werkt daarbij nauw samen met de release train engineer.

Duur:
8 uur per week, 1 dag per week, dinsdag
1 jaar met een optie tot verlengen

Functie eisen

– Je hebt tenminste HBO werk- en denkniveau;
– Minimaal 5 jaar ervaring als agile coach en dat blijkt nadrukkelijk uit je CV;
– Je hebt kennis van en aantoonbare praktische ervaring met Agile (Scrum / KanBan, Scaling methods zoals SAFE en LESS) en Lean;
– Je hebt aantoonbare training-, coaching- en verandermanagementervaring;
– Je hebt ervaring als teamleider en hebt aantoonbaar impact gemaakt in de business op basis van brede inhoudelijke business kennis en –ervaring;
– Je werkt samen, je toont moed, je neemt verantwoordelijkheid, je hebt vertrouwen, je spreekt je uit, je bent creatief en je vereenvoudigt;
– Je vraagt actief om hulp en feedback, maar durft ook feedback te geven
– Je hebt een “do it, try it, fix it” mentaliteit en vraagt dat ook van anderen; Je weet je een nieuwe omgeving snel eigen te maken en je bent een gesprekspartner op alle niveaus;

GEDRAGSKENMERKEN

Meest essentiële competenties

– Je bent RADIO-V: resultaatgedreven, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.
– Analyseren
– Samenwerken
– Bestuurssensitiviteit
– Overtuigingskracht

Aanvullende informatie

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06 – 29 98 58 99. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2017-11-09 10:35:26

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden