Adviseur Wet Open Overheid (Woo) | Den Haag

Sorry, deze opdracht voor Adviseur Wet Open Overheid (Woo) is niet meer beschikbaar.

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2023-1538
Startdatum:
01-01-2024
Verwachte einddatum:
01-07-2024
Aantal uur per week:
16
Indicatie uurtarief:


n.o.t.k.


Sluitingsdatum aanvraag:
24-11-2023 09:00
Contactpersoon Quest4:
Remco Blommesteijn
Telefoonnummer:
06-11355233
Opdrachtgever:
Quest4

Functieomschrijving Adviseur Wet Open Overheid (Woo)

Wij zijn namens de Raad van de Kinderbescherming op zoek naar een Adviseur Woo op basis van 16 uur.

Van de Adviseur Woo wordt gevraagd om een beoordeling te maken van welke informatiestukken voor openbaarmaking in aanmerking komen, mede aan de hand van de analyse, om vervolgens te komen met een concreet plan van aanpak. Daarnaast maakt de expert een overzicht van nog te publiceren stukken met terugwerkende kracht en een analyse op de directiestukken. Om dit te kunnen publiceren is er een uitgewerkt proces van publicatie nodig (voor zowel actieve als passieve openbaarmaking incl. Woo-index). Hierin staat ook beschreven welke (interne) capaciteit van welke rollen noodzakelijk is en welke organisatorische (en eventueel technische) randvoorwaarden nog moeten worden ingevuld.

De Adviseur Woo wordt gekoppeld aan het ontwikkelteam Informatiehuishouding (IHH) en de adviseurs informatiehuishouding in het bijzonder. De Adviseur Woo heeft regelmatig contact met de informatiehuishoudingsadviseur over de voortgang van de opdracht. Omdat deze opdracht een organisatie- en bewustwordingscomponent bevat ontwikkelt de Woo adviseur in samenwerking met de informatiehuishoudingsadviseurs een toolkit (communicatieplan) ten behoeve van het verhogen van de bewustwording binnen de organisatie op het gebied van de Woo. Deze toolkit bevat producten die zich richten op wat voldoen aan de Woo vraagt van de organisatie, al vanaf de start van het opstellen van documenten en informatieobjecten.

Van de Adviseur Woo wordt niet verwacht de administratieve handelingen voor daadwerkelijke publicatie uit te voeren.

Achtergrond:
In mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) inwerking getreden. De Woo regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet en is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo is voor de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) van toepassing op de bestuurlijke en bedrijfsvoeringsprocesen. De RvdK heeft de eerste stappen gezet om deze wet te implementeren. Om de implementatie verder tot uitvoering te brengen wil de RvdK hier expertise op inhuren. De RvdK heeft een analyse gedaan op de informatie-categorieën die voor de RvdK van toepassing zijn. De Directie heeft besloten dat de RvdK zo open en transparant mogelijk wil zijn over zijn handelen, waar mogelijk met terugwerkende kracht. Voor nu zorgt de RvdK dat de informatie die openbaar moet worden gemaakt op de website wordt gepubliceerd. Daarnaast heeft de RvdK veel informatie over het handelen van de organisatie die nog niet direct openbaar kan worden gemaakt. Hiervoor moet gekeken worden om hoeveel informatie het gaat en hoe deze wel gereed kan worden gemaakt voor openbaarmaking. Deze opdracht richt zich in eerste instantie op de actieve openbaarmaking.

Organisatie:
De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) maakt onderdeel uit van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit ministerie werkt aan een rechtvaardige en veilige samenleving. Door wetgeving, conflictoplossing, vreemdelingenbeleid, preventie en criminaliteitsbestrijding. De RvdK wordt ingeschakeld wanneer ernstige zorgen zijn over de opgroei- en opvoedsituatie van een kind tussen 0 en 18 jaar. De RvdK komt op voor deze kinderen door hun (gezins-)situatie te onderzoeken en te adviseren wat de beste oplossing is of een verzoek in te dienen om ouders te beperken in hun gezag. Bij alle werkzaamheden van de RvdK staat het belang van het kind centraal.

Eisen en wensen voor de functie Adviseur Wet Open Overheid (Woo)

Harde eisen:

  • Minimaal HBO werk- en denkniveau, aangetoond via het CV met relevante opleidingen en werkervaring voor de opdracht, bij voorkeur op het gebied van bestuurs-, bedrijfs- of informatiekunde of vergelijkbaar;
  • De kandidaat heeft relevante werkervaring op het gebied van implementatie en plan van aanpak van de Wet open overheid, met name actieve openbaarmaking (incl. communicatieplan of toolkit tbv organisatorisch implemenatie en bewustwording). Dit blijkt uit het cv en motivatie.
  • De kandidaat heeft ervaring met projectmatig werken, is communicatief vaardig en kan zelfstandig werken. Dit blijkt uit cv en motivatie.
  • Kandidaat heeft kennis van, en ervaring met informatiehuishouding, informatiemanagement, informatiebeheer binnen de (Rijks)overheid. Dit blijkt uit het cv.
  • Kandidaat heeft kennis van procesmatig werken. Dit blijkt uit het cv.

Wensen:

  • Het interview met de kandidaat wordt gevoerd in ca. 45 minuten. De kandidaat heeft ervaring bij (Rijks)overheid organisatie met implementeren van het actieve openbaarmakingsproces van de Woo; (Goed = 100, Voldoende = 50, Minder dan voldoende = 0)(35%);
  • De kandidaat heeft kennis van de Woo index (Goed = 100, Voldoende = 50, Minder dan voldoende = 0)(10%);
  • De kandidaat heeft ervaring in communiceren met diverse niveaus binnen de organisatie en is daarmee in staat om de diverse stakeholders mee te nemen in het te behalen resultaat van de opdracht (Goed = 100, Voldoende = 50, Minder dan voldoende = 0)(20%);
  • De kandidaat heeft ervaring met het opstellen van een toolkit/ communicatieplan ten behoeve van organisatiebewustwording (Goed = 100, Voldoende = 50, Minder dan voldoende = 0)(20%).

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden plaats op dinsdag 5 december 2023. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Remco Blommesteijn bereikbaar op het nummer: 06-11355233. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2023-11-15 10:51:59

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden