Senior Adviseur | Utrecht en Den Haag

Functie omschrijving

Beschrijving Opdrachtgever
Programma KEI
Nederlanders hebben een groot vertrouwen in de rechtspraak, zo blijkt uit onderzoek. Ook internationaal gezien doet de Nederlandse rechtspraak het goed. Om dat waar te blijven maken, moet rechtspraak eerlijk en deskundig zijn, maar ook toegankelijk en begrijpelijk en klantgericht. In een
digitale samenleving waarin iedereen steeds meer via zijn computer, tablet of smartphone doet, denk aan internetbankieren en belastingaangifte, blijft de Rechtspraak niet achter. Het programma KEI (Kwaliteit en Innovatie) werkt samen met de gerechten hard aan het realiseren van een digitale rechtsgang.

Doelstellingen Programma KEI
Verbetering van kwaliteit staat voorop: rechters krijgen meer tijd voor complexe zaken en de doorlooptijden per zaak worden verkort. Innovatie door digitalisering in procederen en in werkprocessen speelt een grote rol bij het verbeteren van die kwaliteit van de rechtspraak. KEI maakt
het mogelijk efficiënter te werken. Daarbij hoort een organisatiecultuur die deze nieuwe manier van werken ondersteunt.

Organisatie
Het programma KEI bestaat uit twee onderdelen: ‘Voortbrenging en Implementatie’ en ‘Organisatie & Ontwikkeling’. Binnen Voortbrenging wordt het procesontwerp en de digitalisering vorm gegeven en zijn er drie deelprogramma’s: Bestuur, Civiel, Toezicht. Implementatie draagt zorg voor de invoering van de genoemde deelprogramma’s, heeft aandacht voor thema’s zoals beheer, regie en KEI-zitting roosteren en plannen. Organisatie & Ontwikkeling is met name gericht op het veranderingsproces en verzorgt en begeleidt opleidingen, reorganisatie, medezeggenschap, cultuur, communicatie, omgevingsmanagement en enkele landelijke thema’s zoals digitaal archiefbeheer en het print- en verzendhuis.

Beschrijving directie/afdeling
Het KEI programmamanagementteam (PMT) heeft behoefte aan een senior adviseur die ons structureel ondersteunt bij de voorbereiding en uitwerking van programma-brede vraagstukken en ontwikkelingen. Het verkennen, uitwerken en (laten) analyseren van vraagstukken vanuit
verschillende disciplines is een belangrijk deel van jouw werk. Hierbij organiseer jij ook werksessies en bijeenkomsten met stakeholders en signaleer je tijdig eventuele risico’s en knelpunten.

Taken en werkzaamheden:
– Je stelt adviesproducten op (verkenningen, analyses, instrumenten) die zijn getoetst op haalbaarheid en uitvoerbaarheid en waarbij rekening is gehouden met de agendasetting en ontwikkelingen binnen het programma KEI en de Rechtspraak;
– Je analyseert vraagstukken/problemen vanuit verschillende disciplines / invalshoeken / aandachtsgebieden en legt de juiste verbanden;
– Je herkent de belangen van betrokken partijen;
– Je signaleert knelpunten, mogelijkheden en potentiële risico’s en komt met alternatieve oplossingen;
– Je zet argumenten op het juiste moment in en houdt daarbij rekening met de belangen van anderen;
– Je stemt stijl en toon af op de situatie en op de doelgroep;
– Je kent de positie van anderen en weet ook bij fundamentele verschillen de ander te overtuigen;
– Je bent je bewust van de (in)formele regels, verschillende posities, ontwikkelingen en gevoeligheden en krachtenvelden in de organisatie en handelt daarnaar;
– Je toetst binnen de eigen organisatie en bij derden draagvlak voor eigen ideeën en beslissingen;
– Je oefent invloed uit op het juiste niveau en escaleert indien nodig;
– Je komt met realistische inschattingen ten aanzien van benodigde tijd, capaciteit en middelen en bewaakt de voortgang;
– Je verspreidt en benut relevante (nieuwe) kennis en informatie.

Functie eisen

– De aangeboden Kandidaat heeft uitstekende analytische vaardigheden en is zorgvuldig;
– De aangeboden Kandidaat heeft uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Hij/zij is ervaren in het opstellen van bestuurlijke memo’s en rapporten;
– De aangeboden Kandidaat beschikt over organisatiesensitiviteit;
– De aangeboden Kandidaat beschikt over flexibiliteit en creativiteit.

Extra informatie

Standplaats

Utrecht en Den Haag
Aanvraagnummer
1019
Startdatum:
2017-07-10
Verwachte einddatum
2018-07-10
Aantal uur per week:
36
Uurtarief
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
2017-06-29
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen

Aanvullende informatie

Geplande datum Interview 11 juli 2017

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06-29985899. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het onderstaand aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2017-06-27 14:05:56

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden