Adviseur Risicomanagement | Den Haag

Sorry, deze opdracht voor Adviseur Risicomanagement is niet meer beschikbaar.

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2024-845
Startdatum:
10-06-2024
Verwachte einddatum:
31-12-2024 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Indicatie uurtarief:


n.o.t.k.


Sluitingsdatum aanvraag:
26-05-2024 12:00
Contactpersoon Quest4:
Gerard Tummers
Telefoonnummer:
0615021386
Opdrachtgever:
Quest4

Functieomschrijving Adviseur Risicomanagement

Opdrachtomschrijving
Omschrijving taken:
Het, ter realisering van de I-strategie, mede ontwikkelen en onderhouden van het complex van beheersingsinstrumenten ten aanzien van Risicomanagement bij BZ; Daarbinnen o.a.:

 • De verslaglegging van dreigings-, risico- en (privacy-)impactanalyses, moet na een periode van verslaglegging in staat zijn om zelfstandig dergelijke trajecten te organiseren
 • Het adviseren t.a.v. risicomanagement bij majeure IV-ontwikkelingen en -projecten
 • Het periodiek opstellen van rapportages over risicomanagement t.b.v. dienstonderdelen en de departementsleiding
 • Het begeleiden van uitvoeringsplannen t.b.v. de risicomanagement bij de dienstonderdelen van BZ
 • Het mede ontwikkelen en evalueren van departementaal beleid en normenkaders op het gebied van informatievoorziening en communicatie (IV) op het aspectgebied risicomanagement
 • Het, vanuit regieperspectief, adviseren over risicomanagement vraagstukken bij strategische beleids- en innovatietrajecten op IV-gebied in samenwerking met andere IV-medewerkers en de dienstonderdelen van BZ
 • Het mede adviseren over desbetreffende risicomanagement onderwerpen t.b.v. de deelname van de CIO en overige leden van de departementsleiding aan departementale, interdepartementale en internationale overlegfora op IV-gebied
 • Proactief werken aan optimalisatie van de risicomanagement processen bij BZ.
 • Monitoring van de voortgang van risicomanagement en privacy trajecten
 • Het mede opstellen van een status overzicht over de risicomanagement voortgang en dit actief beheren en hierover kunnen rapporteren
 • Het abstractieniveau is conceptueel en logisch

OMSCHRIJVING RESULTAATGEBIEDEN:

 • Concrete, juiste, tijdige en volledige adviezen en rapporten
 • Toekomstgerichte realistische adviezen en beleidsvoorstellen vanuit een integraal IV-perspectief
 • Tijdige, juiste en volledige verantwoordingsinformatie aan het management (voortgangsrapportages, planningen, etc.)

Achtergrond
TAKEN EN RESULTAATGEBIEDEN
De adviseur is lid van het Information Security Centre binnen de directie IDI en werkt mee aan een zo optimaal mogelijk beveiligingsniveau van zowel de directies op het ministerie in Den Haag alsmede de posten in de wereld door middel van het uitvoeren van risicomanagement trajecten en het verbeteren van de processen hieromtrent. De adviseur is in staat om zowel op macroniveau (SG, pSG) en microniveau (directie, RSO, post) te opereren.

Organisatie
Algemeen:
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlandbeleid van de Nederlandse regering en voert dit uit. BZ steunt 24/7 Nederlanders in het buitenland. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ca. 160 ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten(-generaal), verspreid over de hele wereld.

Directieonderdeel: Directie Informatievoorziening en Digitale Innovatie De Directie Informatievoorziening en Digitale Innovatie (IDI) is verantwoordelijk voor de I(CT)-voorziening van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Met ruim 100 medewerkers voert IDI regie op externe leveranciers (zowel commercieel als overheidspartijen) die I(CT)-diensten aan BZ leveren, zodat de 5000 collega’s in binnen- en buitenland optimaal digitaal kunnen (samen)werken. IDI is de strategisch partner van de departementsleiding op het gebied van digitalisering en ondersteunt het departement en de posten om digitaal professioneel te functioneren. Door de inzet van nieuwe technologieën wil BZ vooroplopen als wereldwijd digitaal opererende diplomatieke dienst. Het wereldwijde ICT-netwerk, dat ook in minder ontwikkelde landen goed moet werken, de hoge beveiligingseisen die gelden voor internationale samenwerking, de BZ-Cloud omgeving en een inspirerend Data Competence Centre zorgen voor een uitdagende werkomgeving voor een I(CT)-professional.
De Directie Informatievoorziening en Digitale Innovatie valt organisatorisch direct onder de plaatsvervangend secretaris-generaal (PSG), met aan het hoofd de directeur IDI, tevens CIO van BZ. Doelstelling is digitalisering nog meer te positioneren als strategisch element in de primaire en ondersteunende processen van BZ. De Directie IDI bestaat uit 6 clusters: Strategie en Portfolio, Advies en integratie, Informatiemanagement, Functioneel beheer, Security Centre en Data Competence Centre. Het managementteam staat onder leiding van de CIO/directeur IDI en bestaat uit de clusterhoofden en de business controller.
IDI voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie door te streven naar een evenwichtige verdeling van medewerkers naar leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, kennis en competenties. IDI zoekt niet naar ‘standaardmedewerkers’ volgens een sjabloon. Teams worden samengesteld uit een diversiteit van individuele medewerkers die elk vanuit hun specifieke persoonlijkheid, kennis, vaardigheden, ervaring en interesses iets bijzonders toevoegen. Het meebrengen van bijzondere persoonlijke voor BZ relevante eigenschappen wordt dan ook gewaardeerd.

Eisen en wensen voor de functie Adviseur Risicomanagement

Harde-eisen

 • Aantoonbare kennis van de actuele wet- en regelgeving en inzichten in het vakgebied t.a.v. risicomanagement en Compliance (modellen, methoden en technieken)
 • Minimaal HBO werk en denkniveau
 • Min. 5 jaar ervaring met het ontwikkelen en implementeren van risicomanagement, informatiebeveiliging en Compliance
 • Goede actuele en brede kennis van beleid, programma’s en besturingsstructuur van de rijksoverheid op het gebied van Algemene en Bijzondere Informatiebeveiliging

Wensen

 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift, aantoonbaar met bijv. geschreven artikelen, rapporten, beleidsteksten, gerelateerd aan risicomanagement en compliance
 • Certificering CISSP/CISM/CISA is een pré
 • Algemene actuele kennis van het vakgebied informatievoorziening en communicatie
 • Sterke beïnvloedings- en adviesvaardigheden
 • Aantoonbare coördinerende en gespreksvaardigheden
 • Planmatig, gestructureerd en zelfstandig kunnen werken
 • Kennis van en ervaring met het functioneren van de nationale en internationale overheid (bestuurlijk/strategisch inzicht
 • Een afspraak is afspraak mentaliteit
 • Een dienstbare instelling

Competenties

• analyseren
• creativiteit
• netwerken
• omgevingsbewustzijn
• organisatiesensitiviteit
• overtuigingskracht
• plannen en organiseren

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Gerard Tummers bereikbaar op het nummer: 0615021386. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2024-05-17 07:31:36

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden