Adviseur Keteninformatievoorziening | Gouda

Standplaats:

Gouda
Aanvraagnummer:
1451
Startdatum:
01-12-2017
Verwachte einddatum:
01-12-2018
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
16-11-2017 09:00
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen
Telefoonnummer:
06 – 29 98 58 99

Functie omschrijving

Wij verwachten van de kwartiermaker keteninformatievoorziening dat deze:
• voorstellen ontwikkelt voor een optimale procesinrichting/procesorganisatie en een goed gestructureerde beleidsvoorbereiding en –uitvoering van de keteninformatievoorziening bij DJI;
• ontwikkelingen in de omgeving (bestuurlijk, organisatorisch, wetgeving, technologie,bedrijfsvoering) analyseert en vertaalt naar voorstellen voor ordening, structurering, positionering en governance voor DJI/DI;
• de omgeving (intern en extern) typeert en beïnvloedt, onderhandelt, draagvlak creëert en relevante actoren betrekt;
• in staat is DJI/DI op strategisch/tactisch niveau te vertegenwoordigen, netwerken op te bouwen, te onderhouden en te gebruiken en relevante kennis aan de lijn over te dragen;
• in staat is DJI/DI standpunten te verdedigen, uit te dragen en draagvlak te creëren;
• een bijdrage levert aan en structurele invloed heeft op de ontwikkeling en realisatie van strategisch/tactisch beleid;
• actief bijdraagt aan de visieontwikkeling en het uitdragen van het DJI-informatiebeleid, zoals vastgelegd in het strategisch informatieplan DJI;
• directieleden en stakeholders op strategisch niveau adviseert over de inrichting en de besturing van hun (keten-)informatievoorziening;
• voorstellen ontwikkelt voor stroomlijnen IV governance in samenhang met Business en stakeholders;
• voorstellen ontwikkelt voor opzet en inrichting IV-besturingsprocessen voor de ‘verdieping Keten’ Toelichting/voorbeeld
Voorbeeld van een keten waar DJI intensief bij betrokken is, is de Uitvoeringsketen Strafrechtelijke beslissingen (USB) als onderdeel van de Strafrechtketen. Het programma USB van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft tot doel de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen snel en zeker te laten verlopen en derde organisaties en personen beter te informeren. De executieketen en daarbinnen ook DJI, staan in het kader van het programma Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen (USB) voor een grote veranderopgave.

Functie eisen

• Werk- en denkniveau: WO in een relevante richting, bij voorkeur bedrijfskunde en/of informatica
• Ten minste 8 jaar ervaring in rollen als informatiemanager, projectmanager van complexe projecten, programmamanager of strategisch adviseur informatievoorziening
• Aantoonbare kennis en ervaring binnen het overheidsdomein in een rol als informatiemanager/projectleider/ strategisch adviseur.
• Aantoonbare en relevante kennis op het gebied van informatieplanning, strategische advisering, informatiemanagement en keteninformatievoorziening.
• Relevante ervaring in de ontwikkeling van strategisch beleid in complexe politiek-bestuurlijke organisaties • Relevante kennis van de genoemde ketens en de ontwikkelingen in het justitiedomein, alsook van de bedrijfsprocessen van de betrokken ketenpartners
• Scherpe analyse van problemen en deze vertalen naar werkbare en gedragen oplossingen, met daarbij ook oog voor proces, procedure en relatie.
• Heldere formulering van gedachten in woord en geschrift, overtuigende presentatie.
• Uitstekende communicatieve en adviesvaardigheden en een netwerk binnen het justitiedomein
• Gevoel voor het werken binnen een complexe, bestuurlijke omgeving en schakelen op tactisch en strategisch managementniveau.
• Om kunnen gaan met weerstand, tegenstrijdige belangen en ogenschijnlijk irrationele besluitvorming
• Ruime kennis van het Straf- en/of Vreemdelingenrecht
• Kennis van en ervaring in de Strafrecht-en of Vreemdelingenketen
• Kennis van andere vergelijkbare ketens
• Kennis en ervaring binnen de DJI organisatie met processen en systemen én binnen het domein van Justitie en Veiligheid.

Aanvullende informatie

CV in het Nederlands

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06 – 29 98 58 99. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2017-11-13 10:25:40

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden