Adviseur informatiemanagement | Bilthoven

Sorry, deze opdracht voor Adviseur informatiemanagement is niet meer beschikbaar.

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Bilthoven
Aanvraagnummer:
A2023-141
Startdatum:
01-04-2023
Verwachte einddatum:
01-04-2024 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
32
Indicatie uurtarief:


€ 127,00


Sluitingsdatum aanvraag:
09-02-2023 10:00
Contactpersoon Quest4:
Remco Blommesteijn
Telefoonnummer:
06-11355233
Opdrachtgever:
Quest4

Functieomschrijving Adviseur informatiemanagement

Wij zijn namens RIVM op zoek naar een Adviseur Informatiemanagement op basis van 32 uur.

Van de adviseur informatiemanagement wordt verwacht dat hij/zij, in nauwe afstemming met de programmamanagers NHS en PSIE actief bijdraagt aan verbeteringen in de informatiehuishouding van de programma’s en de uitvoer en begeleiding van lopende en nieuwe ontwikkeltrajecten in de ICT-infrastructuur van de programma’s Neonatale hielprikscreening (NHS) en screening op infectieziekten en erytrocytenimmunisatie (PSIE) ICT gerelateerde projecten ten behoeve van het primaire proces en goede landelijke monitoring en evaluatie. De werkzaamheden bestaan o.a. uit:

Projecten:

 • Implementatie en doorontwikkeling NHS-LIMS in de screeningslaboratoria begeleiden;
 • Input geven ten aanzien van de informatiehuishouding in het traject aanbesteding screeningslaboratoria, deelname aan Kernteam;
 • Coördinatie op verdere uitbreiding Hielprik in Praeventis, NHS- LIMS en aansluiting op systemen van externe labs (o.a. bij ALD, en in de toekomst mogelijk CTX, OCTN2 en PDE);
 • Inrichten en bijhouden wijzigingenoverzicht ‘ roadmaps’ NHS en PSIE en afstemmen met beheerorganisatie;
 • Informatievoorziening inrichten ten behoeve van start screening op ALD;
 • Het beoordelen van architectuur, systeemontwerp en gedetailleerd ontwerp bij doorontwikkeling Praeventis;;
 • Advisering over inrichten cliëntportaal NHS en PSIE vanuit planning roadmap Praeventis;
 • Het bewaken van overzicht en continuïteit van alle ICT systemen (zoals NEONAT, NEORAH, LIMS systeem IDS, koppelingen met screeningslaboratoria);
 • Twee-wekelijks intern afstemmingsoverleg met programmamanagers;
 • Deelname aan RIVM Stuurgroep Praeventis;
 • Het informeren van RIVM/CVB met betrekking tot voortgang, knelpunten en verbeter- mogelijkheden in de lopende projecten;
 • Werkgroep informatievoorziening NHS, programmacommissies en PNS-afdeling op de hoogte houden van voortgang op diverse projecten en landelijke ontwikkelingen middels advisering, deelname overleggen en voortgangsrapportages.

Achtergrond:
De programma’s NHS en PSIE worden momenteel ondersteund door het informatiesysteem Praeventis. De afdeling DVP (Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s) van het RIVM beheert dit systeem en is verantwoordelijk voor de regionale coördinatie van beide screeningsprogramma’s (en het RVP).

Gegevens die bij de screening, vervolgdiagnostiek en behandeling verkregen worden, zijn nodig om de kwaliteit van de uitvoering te monitoren, de gefaseerde invoering van gewijzigd beleid te monitoren en de effectiviteit en doelmatigheid van de screeningsprogramma’s te evalueren. In het kader van de komende uitbreidingen moet hiertoe een advies worden opgesteld voor de ICT-infrastructuur in beide programma’s waarbij de samenhang met ICT-ontwikkelingen binnen de andere bevolkingsonderzoeken zorgvuldig moet worden bewaakt.

 

Organisatie:
Het RIVM verricht toegepast wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de volksgezondheid en het milieu/leefomgeving. Rijksvaccinatieprogramma, modelleren van het ontstaan en de verspreiding van ziekten en monitoring van luchtkwaliteit zijn enkele voorbeelden van haar activiteiten. Het RIVM stelt haar ICT-voorzieningen beschikbaar als het Shared Service Centre (SSC-)Campus. SSC-Campus levert ICT-diensten aan het RIVM en interdepartementaal aan andere rijksdiensten die ICT-ondersteuning wensen voor hun kennisintensieve en wetenschappelijke activiteiten. Deelnemers in SSC-Campus op dit moment (juni 2022) zijn RIVM, KNMI, CBG, CPB, CtgB, PBL, RLI, SCP en RWS.

Eisen en wensen voor de functie Adviseur informatiemanagement

Harde eisen:

 • Afgeronde WO opleiding medische of bedrijfskundige informatica, medische informatiekunde of vergelijkbare achtergrond;
 • Minimaal 5 jaar (recent) ervaring met de informatie-uitwisseling in de verloskundige zorg en de kindergeneeskunde en globale kennis van de processen in de zorg binnen genoemde afdelingen;
 • Kennis van en ervaring met juridische en privacy-technische aspecten van de zorg in het bijzonder binnen de pre en neonatale screening;
 • Heeft minimaal 5 jaren ervaring van ICT-ontwikkelingen in de zorg;
 • Heeft aantoonbare kennis van en ervaring met het in kaart brengen van ketenprocessen in de (preventieve) zorg;
 • Heeft aantoonbare kennis van ontwikkeltrajecten van complexe informatiesystemen in de geboortezorg/pre- en neonatale screening;
 • Heeft aantoonbare kennis van en ervaring met het in kaart brengen van ketenprocessen binnen de door CVB geregisseerde pre- en neonatale screeningen;
 • Heeft aantoonbare kennis van (het begeleiden van) aanbestedingstrajecten betreffende complexe informatiesystemen;
 • Heeft aantoonbare kennis van en ervaring met preventieprogramma’s NHS en PSIE;
 • Kennis van en ervaring met partijen relevant in de pre- en neonatale screening (verloskundige/kinderartsen/ laboratoria).

Wensen:

 • Competenties: -Resultaatgericht; -Omgevingsbewustzijn; -Samenwerken; -Analytisch; -Proactief;
 • Heeft kennis en ervaring met agile/scrum methodieken;
 • Heeft kennis en ervaring met uitwisselingstandaarden in de geboortezorg.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Remco Blommesteijn bereikbaar op het nummer: 06-11355233. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2023-01-31 08:24:59

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden