Adviseur Informatiehuishouding | Den Haag

Deze opdracht kun je ook doen via een arbeidsovereenkomst met Quest4.

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2022-1231
Startdatum:
23-01-2023
Verwachte einddatum:
22-09-2023 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
36
Uurtarief:
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
29-11-2022 10:00
Contactpersoon Quest4:
Remco Blommesteijn
Telefoonnummer:
06-11355233

Functieomschrijving Adviseur Informatiehuishouding

Wij zijn voor Justis op zoek naar een Adviseur Informatiehuishouding op basis van 36 uur per week. 

Werkzaamheden:

 • Analyseren bestaand beleid t.a.v. Informatiehuishouding (IHH);
 • Opstellen en adviseren (aanvullend) beleid t.a.v. IHH;
 • Adviseren omtrent governance IHH;
 • Ontwerpen en implementeren processen en procedures;
 • Ontwikkelen en adviseren omtrent taken, verantwoordelijkheden IHH;
 • Samenstellen opleiding en training programma voor diverse rollen IHH;
 • Samenstellen en adviseren omtrent roadmap ontwikkeling en borging IHH;
 • Adviseren rondom digitale archivering;
 • Ondersteunen bij het invoeren van gedragsrichtlijnen voor het omgaan met informatie.

Achtergrond opdracht:
De Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) heeft geadviseerd om het op orde brengen van de informatiehuishouding binnen de Rijksoverheid tot een prioriteit te maken. In dit kader heeft het ministerie van JenV het actieplan ‘JenV Open op Orde’ opgesteld. Het actieplan JenV omvat de beoogde initiatieven om de Rijksbrede doelen te bereiken. Het actieplan vraagt van de taakorganisaties om haar informatiehuishouding op orde te brengen. Hiervoor zijn een aantal actielijnen gedefinieerd en een aantal prioriteiten. Binnen Justis is het project ‘Justis Open op Orde’ in het leven geroepen om hier invulling aan te geven. Binnen Justis zelf ontbreekt het aan specifieke kennis om de informatiehuishouding beter te organiseren en om de structuur neer te zetten om de eventuele veranderingen goed te borgen in de organisatie.

Organisatie:
De Chief Information Officer (CIO) van Justis is opdrachtgever voor het project ‘Justis Open op Orde’, de afdelingsmanager IV is gedelegeerd opdrachtgever en is vanuit die hoedanigheid de voorzitter van de stuurgroep, waarin nog 3 afdelingsmanagers zitting hebben. Er is een werkgroep die de operationele uitvoering van het project doet, de coördinatie van het geheel ligt bij de projectleider, welke vanuit afdeling IV is geleverd. Het project is onderverdeeld in 7 deelprojecten, waarin betreffende leden uit de werkgroep hun steentje aan bijdragen.

De projectleider van ‘Justis Open op Orde’ rapporteert aan de interne stuurgroep en onderhoudt het contact met het JenV programma, vanuit het JenV programma zijn contactpersonen aangesteld voor de diverse taakorganisaties.

De CIO heeft zitting in de CIO raad van JenV, waarvoor het adviesportaal informatiehuishouding als adviserend orgaan geldt. De projectleider neemt nu deel aan het adviesportaal. De rol van de gezochte specialist informatiehuisdhouding is beschreven, de geschetste activiteiten dragen met name bij aan 2 deelprojecten, te weten ‘Professionals Informatiehuishouding’ en ‘Governance’.

Eisen en wensen voor de functie Adviseur Informatiehuishouding

Harde eisen:

 • Heeft in de afgelopen 3 jaar minimaal 1 opdracht uitgevoerd op Informatiehuishouding gebied binnen de Rijksoverheid;
 • Heeft minimaal een HBO-opleiding afgerond;
 • Heeft kennis van wet- en regelgeving rondom archivering en document- en informatiehuishouding, zoals de Archiefwet, de Wet Open Overheid en de Algemene verordening gegevensbescherming;
 • Kanidaat heeft kennis van informatiehuishouding en kan dit aantonen aan de hand van een afgeronde opleiding of 1 jaar werkervaring.

Wensen:

 • Competenties: Conceptueel denken (van hoog naar laag); – Communicatieve vaardigheden; – Affiniteit met duurzame toegankelijkheid, selectielijsten, bewaren en vernietigen, openbaarmaking, documentmanagement en archiefbeheer. Past binnen het team;
 • Initiëren, ontwikkelen en voorbereiden van adviezen aan de bestuurlijk verantwoordelijken inzake beleid ten aanzien van informatiemanagement. Uitwerken van beleidsopties en aangeven van de voor- en nadelen van alternatieve benaderingen. Vertalen (strategische/ tactische) beleidsplannen naar een planning/ roadmap;
 • Kandidaat heeft ervaring met het ontwikkelen van een structuur van taken en verantwoordelijkheden binnen bestaande organisatie;
 • Kandidaat heeft ervaring met het DMS DigiJust. WO+ werk- en -denkniveau, gecombineerd met een opleiding in een relevante richting, zoals informatiekunde of archief- en informatiemanagement;
 • Ervaring met verander- en implementatietrajecten binnen organisaties.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden plaats in de week van 5 en 12 december. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Remco Blommesteijn bereikbaar op het nummer: 06-11355233. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2022-11-23 12:19:01

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden