Adviseur Informatiebeheer | Den Haag

Sorry, deze opdracht voor Adviseur Informatiebeheer is niet meer beschikbaar.

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2023-73
Startdatum:
15-02-2023
Verwachte einddatum:
31-12-2023
Aantal uur per week:
36
Indicatie uurtarief:


€ 110,00


Sluitingsdatum aanvraag:
24-01-2023 10:00
Contactpersoon Quest4:
Remco Blommesteijn
Telefoonnummer:
06-11355233
Opdrachtgever:
Quest4

Functieomschrijving Adviseur Informatiebeheer

Wij zijn voor het Ministerie van Jusititie en Veiligheid op zoek naar een Adviseur Informatiebeheer op basis van 36 uur per week. 

Werkzaamheden:

 • De kandidaat draagt zorg voor de implementatie van de informatie huishouding strategie van JenV en een vertaling hiervan naar de DIV archiefbeheerders. Kandidaat slaat hiermee een brug tussen de business- en IV-doelstellingen;
 • Informatie- en recordmanagement: kandidaat heeft een duidelijke visie, weet deze neer te zetten en de waarde van beschikbare data vast te stellen en een structuur en governance op te zetten die ervoor zorgt dat processen zijn ingericht, verantwoordelijkheden zijn belegd en de systemen maximaal toegevoegde waarde leveren aan de processen;
 • Verbinding en ontwikkeling: kandidaat onderhoudt contacten, zowel binnen als buiten de organisatie, en begeleidt veranderprocessen in de documentaire informatievoorziening;
 • Wetgeving; kandidaat heeft kennis van actuele relevante wetgeving;
 • Advisering: kandidaat adviseert stakeholders over de ontwikkelingen op het gebied van informatie- en recordmanagement, de inrichting van het digitale informatiebeheer en digitalisering van werkprocessen.

Achtergrond opdracht:
Rijksbreed loopt programma Open op Orde. Binnen JenV is dit programma belegd binnen de Directie Informatievoorziening & Inkoop. Voor de uitvoering van het actieplan Open op Orde is in 2021 een programmateam gevormd, met externe consultants. Om de IHH-expertise in de verdere ontwikkeling voort te zetten en de uitwerking goede sturing te geven is behoefte aan uitbreiding van de reeds aangestelde IHH experts en ondersteuning met een (Senior) Adviseur Informatiebeheer.

Organisatie:
“Op 6 april 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het generieke actieplan ‘Open op Orde’ aan de Kamer aangeboden. In dat generieke actieplan is op heldere wijze uitgewerkt hoe organisaties binnen de Rijksoverheid langs vier actielijnen een versnelling willen bereiken in het op orde krijgen van de informatiehuishouding. Elk departement moet hiertoe een eigen actieplan opstellen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) is verantwoordelijk voor de eigen informatiehuishouding en het aanpakken van specifieke knelpunten en opgaven daarbinnen. Het actieplan voor JenV beschrijft hoe de informatiehuishouding van JenV er uitziet en met welke verbeterinitiatieven JenV beoogt de Rijksbrede doelen uit het overkoepelende actieplan te bereiken. Bij de totstandkoming van het actieplan JenV zijn meer dan 20 organisaties betrokken.

Om deze majeure inspanning te coördineren is binnen de Directie Informatievoorziening en Inkoop een programmateam Informatiehuishouding op Orde (IHHOO) gecreëerd. Een van de speerpunten van dit team is de werving van specialisten binnen en op het snijvlak van de domeinen Informatiehuishouding (IHH), Informatievoorziening (IV) en ICT en een aantal generieke ondersteunende en coördinerende rollen. Deze aanvraag vloeit hier uit voort.”

Eisen en wensen voor de functie Adviseur Informatiebeheer

Harde eisen:

 • Kandidaat heeft een hbo-/academisch niveau en een hbo- of wo-diploma in een relevante richting, zoals informatiemanagement en/of archivistiek;
 • Kandidaat heeft als senior minimaal vijf jaar aantoonbare relevante werkervaring, bij voorkeur in een complexe organisatie en heeft aantoonbare ervaring op het gebied van DMS/RMS/RMA-toepassingen;
 • U heeft een persoonlijke motivatie van de kandidaat toegevoegd waarin hij/zij toelicht waarom hij/zij geschikt is voor deze functie. (Maximaal 1 A4);
 • Op kwaliteitscriterium K1 dient u minimaal een 6 te scoren en op de overige kwaliteitscriteria (K2, K3, K4 én K5) dient u gemiddeld 60 punten te behalen.

Wensen:

 • Interview met kandidaat op basis van aangeboden document(en) zoals cv en motivatie en verificatie van de eisen en wensen met eventuele bijstelling van de beoordeling;
 • De kandidaat heeft x jaar aantoonbare werkervaring als adviseur informatiebeheer/Informatiespecialist/Recordmanager of vergelijkbaar. (Omschrijf dit duidelijk in het cv middels opsomming of arcering);
 • Kandidaat heeft x jaar aantoonbare werkervaring bij een overheidsorganisatie. (Omschrijf dit duidelijk in het cv middels opsomming of arcering);
 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met functionele aansturing of coaching van andere experts. (Omschrijf dit duidelijk in het cv middels opsomming of arcering);
 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met verbeterplannen, informatiebeheerplannen, selectielijsten en overige kaders en richtlijnen en de implementatie van plannen en kaders en richtlijnen in de praktijk. (Omschrijf dit duidelijk in het cv middels opsomming of arcering).

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Remco Blommesteijn bereikbaar op het nummer: 06-11355233. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2023-01-18 11:06:53

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie
Maximale uploadgrootte: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden