Adviseur Cybersecurity | Den Haag

Sorry, deze opdracht voor Adviseur Cybersecurity is niet meer beschikbaar.

Bekijk hier alle beschikbare opdrachten en vacatures.

En, als je niets wilt missen: maak een gepersonaliseerde Job Alert aan. Daarmee ontvang je opdrachten binnen jouw expertise automatisch in je mailbox.

Maak Job Alert aan

Werkniveau:
Senior
Standplaats:

Den Haag
Aanvraagnummer:
A2023-1571
Startdatum:
01-02-2024
Verwachte einddatum:
31-07-2024 met optie tot verlenging
Aantal uur per week:
32-36
Indicatie uurtarief:


n.o.t.k.


Sluitingsdatum aanvraag:
07-12-2023 12:00
Contactpersoon Quest4:
Marco Buitenhuis
Telefoonnummer:
06-29602668
Opdrachtgever:
Quest4

Functieomschrijving Adviseur Cybersecurity

Wij zijn namens het Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid op zoek naar een Adviseur Cybersecurity op basis van 32-36 uur

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel
Binnen het team van Bureau Secretaris van de Cyber Security Raad (CSR) is tijdelijk behoefte aan extra capaciteit op inhoudelijk vlak vanwege onderbezetting. Bij de uitvoering van zijn of haar werkzaamheden kan de medewerker in aanraking komen met vertrouwelijke informatie. Een veiligheidsonderzoek is daarom voorwaarde voor het bekleden van deze functie. De duur van dit onderzoek zal minimaal 6-8 weken in beslag nemen. Ook een schrijftest maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden
Bureau Secretaris zoekt een senior adviseur die een bijdrage wil leveren aan een cyberweerbaar Nederland. Iemand die het als een uitdaging ziet om voor mensen op hoog strategisch niveau uit de overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap te werken en midden in het spanningsveld van de triple helix wil opereren. De kandidaat die we zoeken, moet in staat zijn zich snel in complexe materie te verdiepen, dit vervolgens snel weten te vertalen naar concrete acties en processen en daarin zelf (pro)actief handelend kunnen optreden. De belangrijkste taak van de senior adviseur is immers het zelfstandig schrijven in heldere taal van krachtige nota’s en adviezen over strategische cybersecurityonderwerpen, bijvoorbeeld om de raad plenair of in subcommissieverband in staat te stellen een goede inhoudelijke dialoog of discussie te voeren (zowel intern als met bewindspersonen en/of andere stakeholders). Dit geldt zowel voor onderwerpen waarover de raad zich eerder heeft uitgelaten, alsook voor nieuwe (technologische/maatschappelijke/geopolitieke) ontwikkelingen. Daarom is het goed kunnen schrijven een belangrijke vereiste voor deze functie. Daarnaast zijn ook het goed kunnen plannen en organiseren en zelfstandig kunnen sturen op resultaten van je eigen (inhoudelijke) werkzaamheden een vereiste. Een groot aantal processen en afspraken dient geborgd te worden om de raad optimaal te faciliteren en tijdig met impactvolle advisering te komen. Verder is de kandidaat die we zoeken flexibel en stressbestendig en heeft deze een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.

Op hoofdlijnen ziet het takenpakket van de senior adviseur cybersecurity er als volgt uit:

 • (Mee)schrijven aan/van inhoudelijke strategische adviezen over cybersecurity-onderwerpen, die de raad als prioritair heeft benoemd;
 • Verlenen van inhoudelijke ondersteuning aan de secretaris van de CSR, bijvoorbeeld advisering, het voorbereiden van overleggen en vergaderingen, het uitwerken van adviezen, nota’s, verslagen en brieven en het inzichtelijk maken van de processen van je eigen werkzaamheden;
 • Inhoudelijk (mede-)voorbereiden en notuleren van vergaderingen en bijeenkomsten van de raad; 
 • Op hoofdlijnen volgen en in kaart brengen van relevante strategische ontwikkelingen op het terrein van cyberweerbaarheid in Nederlands, Europees en internationaal verband;
 • Bijwonen van relevante workshops en bijeenkomsten rond bepaalde thema’s.
 • Aanleggen en onderhouden van een netwerk aan relevante stakeholders en deskundigen

Hoe werken wij?
De kandidaat komt te werken in een klein team van in totaal zes collega’s. Naast de secretaris bestaat het team uit een en management- en beleidsondersteuner, (senior) adviseurs en een senior communicatieadviseur. Natuurlijk zal de kandidaat, als nieuwe collega, wegwijs worden gemaakt in het team en de werkwijze van bureau secretaris. We streven naar een hybride werkwijze waarbij we thuis werken én elkaar met regelmaat op ons kantoor in Den Haag treffen. Er heerst een open sfeer in het team, waar hard wordt gewerkt en ook tijd voor humor en ontspanning wordt gemaakt. Iedereen staat voor elkaar klaar met raad en daad om bij te springen als dat nodig is.

Eisen en wensen voor de functie Adviseur Cybersecurity

Harde eisen:

 • De aangeboden kandidaat heeft een afgeronde opleiding op HBO/WO niveau;
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in het cybersecurity-werkveld in een beleidsmatige functie;
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis over inhoudelijke thema’s op het vlak van cybersecurity, in het bijzonder op het gebied advisering over (strategische) onderwerpen in deze context;
 • De aangeboden kandidaat heeft kennis van het (inter)nationale politiek-bestuurlijke, interdepartementale, publiek-private en civiel-militaire krachtenveld en kan dit toepassen op het cybersecuritydomein;
 • De aangeboden kandidaat beschikt over een breed netwerk in het veiligheidsdomein en specifiek binnen het werkveld van cybersecurity;
 • Er is een persoonlijke motivatie van de kandidaat toegevoegd waarin hij/zij toelicht waarom hij of zij geschikt is voor deze functie en wat hij of zij voor ons zou kunnen en willen betekenen (maximaal 200 woorden – niet in de 3e persoon geschreven);
 • Na het houden van de interviews dient de kandidaat een schrijftest te ondergaan. Deze dient te voldoen aan volgend criteria: De kandidaat heeft met goed gevolg een schrijftest uitgevoerd waarbij behalve op inhoudelijke en politiek-bestuurlijke kennis ook op schriftelijke communicatieve vaardigheden wordt getest. Opdrachtgever behoudt het recht om meerdere kandidaten uit te nodigen voor een schrijftest.

Wensen:

 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal x jaar ervaring met het werken in (politiek) bestuurlijke omgeving;
 • De aangeboden kandidaat heeft een afgeronde relevante opleiding op HBO/WO -niveau in een technische of bestuurlijke richting met een cybersecurity component.

Aanvullende informatie

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden plaats op Week van 11 december. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marco Buitenhuis bereikbaar op het nummer: 06-29602668. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2023-11-27 11:40:39

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden