Senior 2 Business Analisten | Amsterdam

Functie omschrijving

De business analist opereert in het IV-domein Informatiemanagement in een divisie of organisatieonderdeel van UWV.

De CIO stuurt het IV-domein functioneel aan. (De CIO stuurt ERP CC hiërarchisch aan; de business functioneel). Hiërarchische aansturing gebeurt door het management en/of directie van het organisatieonderdeel waarin de business analist werkzaam is. Hij opereert binnen de kaders van IV en de doelstellingen van zijn organisatieonderdeel.

Hij zoekt hiertoe de samenwerking met collega’s binnen zijn team, maar ook binnen de kernfunctie en het IV-domein. De businessanalist heeft regelruimte om zelfstandig initiatieven te ontwikkelen.

 

Omschrijving voor Business Analist

Signaleert, inventariseert, analyseert en evalueert, gevraagd en ongevraagd, knelpunten in de bedrijfsvoering van de organisatie gericht op doelmatigheid en doeltreffendheid Scopafijth breed.

Pro-actief volgen van ontwikkelingen in wet- en regelgeving om deze te integreren in de voorstellen tot aanpassing van de bedrijfsinrichting.

Draagt zorg voor informatieanalyse en zet deze om in informatiebehoeften al dan niet geautomatiseerd ondersteund.

Draagt bij aan het specificeren van veranderingen in de bedrijfsinrichting, rekening houdend met UWV kaders en richtlijnen.

Ontwikkelt voorstellen en adviezen over de (her)inrichting van de organisatie, afgebakend op geanalyseerde probleemgebieden of ketens, inclusief raming van de kosten.

Ontwikkelt voorstellen – op basis van de uitgevoerde analyse – tot verbetering van de bedrijfsinrichting, Scopafijth breed, inclusief een globale raming van de bijbehorende kosten en baten.

Opstellen van beslisnotities en investeringsaanvragen met het oog op besluitvorming over en realisatie van de (her)ontwerpen;

Geeft mede uitvoering aan implementatie van vastgesteld beleid en geadviseerde (her)inrichting van (delen) van de organisatie.

Bijdragen aan het opstellen van Integraal Business Ontwerp, businesscase en Project Start Architectuur bij verandertrajecten.

Levert input voor het informatieplan.

Functie eisen

Vakinhoudelijke competenties.

 HBO werk- en denkniveau.

 Bekend met BA technieken, technieken gericht op modelleren en evalueren van de bedrijfsvoering.

 Kent hulpmiddelen en technieken die gebruikt kunnen worden om de structuur, de verbanden en het gebruik van informatie binnen de organisatie vast te leggen en te begrijpen.

 Bekend met de beginselen van de architectuur en inrichtingsprincipes.

 Bekend met methoden en technieken van bedrijfskundig onderzoek en –analyse.

 Kennis van het ICT vakgebied in het bijzonder op aan de functie gerelateerde aspecten.

 Bekend met methoden van projectmatig werken. Op het gebied van de organisatie kent de medewerker:

 De missie en bedrijfsdoelstellingen van UWV,

 Globaal de wetgeving en organisatie van de Sociale Zekerheid en specifiek de plaats van UWV in de keten,

 Op hoofdlijnen de organisatie van UWV.

Extra informatie

Standplaats

Amsterdam
Aanvraagnummer
1189
Startdatum:
2017-09-25
Verwachte einddatum
2017-12-31
Aantal uur per week:
40
Uurtarief
n.o.t.k.
Sluitingsdatum aanvraag:
2017-09-20
Contactpersoon Quest4:
Wendy van Ooijen

Aanvullende informatie

CV max 5 pagina’s en in het Nederlands

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wendy van Ooijen bereikbaar op het nummer: 06-29985899. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het onderstaand aanbiedingsformulier.

Geplaatst op 2017-09-18 19:21:37

Opdracht delen

Past de opdracht (nu even) niet bij je, maar ken je iemand die er geknipt voor is? Deel hem gerust! ????



Status : Gesloten

Reageer


Aanmelden voor functie

Maximum file size: 5MB

‘Ik kan ze aanbevelen als aangename en zeer correcte recruiters’

Eric Reitmaier – Support engineer Mobile Viewpoint

‘Jullie laten zien wat de meerwaarde van een bureau kan zijn’

Kandidaat voor de functie Senior Migratie Manager bij de overheid 

‘Altijd een snel en duidelijk antwoord op mijn vragen’

Jan Versluijs, HR professional

‘Nog nooit zo’n gedegen voorbereiding doorlopen’

Kandidaat voor de functie Senior Ketenbeheerder bij de overheid 

‘Fijne werkgever met oog voor de medewerker’

Bianca Ashruf (Logius)

Ontvang opdrachten in je mailbox

Job Alert maken

Meld je aan voor onze talentpool

CV aanbieden